dudha jayanti 2568

Error message

 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: page in include() (line 30 of /home/newahub/public_html/sites/all/themes/newa/templates/custom-menu.tpl.php).

सेवा व शर्त

सेवा व शर्त ः 

१.थुगु नेवाः अनलाइन न्यूजय् छिकपिनिगु विज्ञापन प्रकाशनया निंतिं सम्बन्धितलिसे जक स्वापू तयादीत इनाप यानाच्वना । 

२.नेवाः अनलाइन न्यूजय् पिदनीगु गुगु नं बुखँ÷च्वसु पिथनेगु अधिकार सम्पादन पुचःया जुइ । 

३.च्वसु÷बुखँ छ्वयादीबलय् अनलाइनया ज्याकू बाय् नेवाः अनलाइन न्यूजया आधिकारिक ईमेलय् जक छ्वयाहयादी माः ।

४.थुगु अनलाइनय् पिदंगु बिचाः÷च्वसुइ व्यक्त विचाः च्वमिया व्यक्तिगत बिचाः खः । च्वसुइ व्यक्त यानातःगु बिचाःप्रति सम्पादन पुचः जिम्मेवार जुइमखु । 

५.थुगु अनलाइनय् पिदंगु गुगु नं सामग्री साभार यानाः कयादी फइ । तर थथे साभार यानादीबलय् स्रोतकथं नेवाः अनलाइन न्यूज उल्लेख यानादीमाः ।