Header Nepal rastra bank Adv

सीकातय् बहःगु खँ

 • सिइकातय् बहःगु खँ – तरकारी जक मखु प्याज

  हलिमय् छ्यलावयाच्वंगु तरकारी मध्ये आलु धुंकाः प्याज हे वइ । हलिमय् हरेक दँय् २० अर्व पाउण्ड स्वयाः आपा प्याजया उत्पादन यायेगु याः । थ्व तरकारी हरेक कथंया मौषमय् नं दइगु जुयाः तसकं ल्वकंह्वाः । थ्व आपालं गुणत दुगु खाद्यबस्तु खः । अझ प्याजयात झीगु...

 • गुज्वः गुज्वःगु कानुन

  गुुगु नं शासन व्यवस्थाय्  कानूनया अहम् भूमिका दइ । कानून विनाया शासन लगाम मदुम्ह सल थं जुइ । तर कानूनी शासन कायम यायेत कानून नं जनमैत्री व वैधता प्राप्त जुइमाः । कानूनयात जनतां स्वीकारे यायेमाः । कानून देय्या नागरिकं पालना यायेमाः व कानुनया उल्लंघन...

 • ज्याथः जिथि जंक्व ग्वकः याइ ?

  नेवाःतय्गु ज्याथः जिथि जंंक्वः न्याक्वःतक याइगु परम्परा दु । थ्व नेवाःतय्गु मौलिक संस्कृति खः । थुकियात ज्याजंक्वः धायेगु याः ।नेवाःतय्गु न्याक्वः तक याइगु ज्याजंक्वया नां, दँया धलः थथे दु – न्हापांगु भीमरथारोहण, ७७ दँ, न्हय्ला, न्हय्न्हु निक्वःगु...

 • जीवन पिने मखु दुने –ओशो

  जिं न्यनागु दु, माओत्सेतुङं थः मचाबलय् जूगु घटनायात कयाः च्वःगु दु – जिमि मांया छगू बगौचा दु । उगु बगैचाय् ततःधंगु स्वां ह्वयेकेगु याः, थथे ततःधंगु स्वां ह्वःगुलिं तापाकं तापाकं वयाः उगु स्वां स्वयेत वइ । तसकं लय्ताइ, स्वां खनाः अजू चाइ । छकः जिमि...

 • मलय् मसला कि वासः ?

  मलय् झीसं मसलाया रुपय् न्हियान्हिथं नयेगु याना वयाच्वनागु दु । तर थौंकन्हय् धाःसा झीथाय् मलय्या आपूर्ति बांलाक जुयाच्वंगु खनेमदु । मलय् गर्मी थासय् दइगु जूगुलिं थ्व नेपालय् दइमखु । झीथाय् विशेष यानाः भारतपाखें हयेगु याइगु कारणं थौंकन्हय् बांलाक...

 • रक्तचाप नियन्त्रणया नितिं चकलेट

  वैज्ञानिकतसें मनूया दैनिक जीवन व ल्वय्या सम्बन्धयात कयाः थीथी कथंया अध्ययन अनुसन्धानत याना वयाच्वंगु दु । थुकिया हे वलय् झीसं न्हियान्हिथं नया वयाच्वनागु चकलेटयात कया नं मनूयात लाइग थीथी ल्वय्यात कयाः थीथीकथंया अनुसन्धाया वलय् उच्च रक्तचाप...

 • फेसबुकं धोखा जुइफु

  अतिकं लोकंह्वानाच्वंगु सामाजिक नेटवर्किङ फेसबुकं छितः छुं नं इलय् बदनाम यानाबी फु । थुकि छितः बांमलाक्क धोखा नं जुइफु । थुकिं फेसबुक प्रयोगकर्तापिं सचेत जुइमाःगु खनेदु । होशियार जुयादिसँ छितः म्हमस्यूपिं वा म्हस्यूपिं सुं नं फेशबुकया पासापिसं...

 • उसायँ भिंकेत ह्यूपाः

  थौंया आधुनिक समाजय् मनूत थःगु उसायँ प्रति तसकं सजग जुया वनाच्वंगु दु । गामय् स्वयाः नं शहरी शिक्षित मनूतय् दथुइ स्वास्थ्य सुरक्षाया विषय मू रुपं न्ह्यःने वया चासोया विषय जुयाच्वंगु दु । छखें शहरी जीवनय् शिक्षा व सभ्यताया कारणं थःगु उसायँ प्रतिया...

 • झी गुलि द्यने माः ?

  यक्व मनूतय्सं थ्व चायेका च्वनी कि थः गुलि द्यने माःगु खः उलि द्यने खनाच्वंगु मखु । तर गुलि द्यने माः ले थ्व धाःसा सीके फइमखु । अमेरिकाय् नकतिनि जूगु छगू शोधय् सीकूगु दु कि थ्व मनूया दँया लिधंसाय् बिस्कं बिस्कं जुइ । जीवनशैलीया अभाव, अय्लाः, कपि व...

 • खँल्हाबल्हाया कला

  मनूयात म्वायेत गथे लः, फय् व नसा मदयेकं मगाः, उकथं हे खँल्हाबल्हाया कलाया विकास यानाः जीवनयात सुखी व सार्थक दयेके फइगु आज्जुं थीथी कथंया ज्ञान व उकियात व्यक्त यायेगु निंतिं खँग्वः धुकूपाखें बौद्धिक पोषण निरन्तर कया हे च्वनेगु नं आवश्यक जुइ । ज्ञान...

 • हेपाटाइटिस पाखें गुकथं बचे जुइगु

  हेटाइटिस छगू ल्वयया नां खः, थ्व ल्वयं कल छाःमा सुनं मस्ततय्गु  ज्यान तकं वनेफू । हेपाटाइटिस धइगु छगू लिवर नाप स्वापू दुगु ल्वयया नां खः । हेपाटाइटिस निगू कथंया दु, हेपाटाइटिस ए थ्व ए वायरसया वेक्टिरा पाखें जुइगु ल्वय खःसा हेपाटाइटिस बी हि पाखें...

 • इहिपाः न्ह्यः न्यने हे माःगु न्यागू न्ह्यसः

  थौंकन्हय् इहिपाःया सिजन न्ह्यानाच्वंगु दु । इहिपाः धायेवं हे मिजं व मिसा निम्हेसियां निंतिं छगू उत्तेजना, छगू प्रतिबद्धता अले छुं भचा सम्झौताया मेगु नां जुयाबी । इहिपाः जुइवं यक्व मनूतलिसे न्हून्हूगु नाता स्वाः वइ, उमिगु बांलाःगु–बांमलाःगु स्वभावयात...

 • अप्वः मछालीगु नं ल्वय् खः

  लज्या मिस्तय्गु तिसा खः धकाः धायेगु याः । तर तिसां नं मेमेगु तिसा ज्वलं थें पाय्छि मात्राय् दःसा बांलाइ उप्वः जुल धाःसा तिसा नं हिसि दइमखु । अथे हे यक्व मछालेगु लज्या चायेगु नं स्वास्थ्यया दृष्टिं उलि बांलाःगु ख“ धाःसा मखु । थथे उप्वः मछालीपिं मनूत...

 • चिनि ल्वय् दुसा धुम्रपान त्वःतादिस

  वंगु तःद“ न्ह्यः निसें चिनि ल्वचं ग्रस्त जुयाच्वंम्ह रामनाथ मानन्धर तसकं हिमि चायाच्वंगु दु । वय्कःया हिमि चाःगुया मू कारण धइगु आपलं कुतः यानानं ब्लड सुगर म्हो याये फयाच्वंगु मदु । नयेत्वनेगु सम्बन्धय् मानन्धर तस्कं म्हुतु म्हालिम्ह खः, वय्कलं...

 • फिंगर प्रिन्टया आयू गुलि ?

  अमेरिकाय् च्वंम्ह हेंस गलासीया वेक–बोर्डिंगया झ्वलय् छगू दुर्घटनाय् थःगु ल्हाःया पतिं मन्त । लिपा उगु पतिं छम्ह न्याया प्वाथय् लुत । उगु पतिं हेंसया हे खः धकाः गुकथं सिल ले सा धइगु न्ह्यसः दनेफु । अले थुकिया लिसः फिंगरप्रिन्टपाखें धकाः धायेगु खःसा...

 • महापुरुषपिनि महात्मा गान्धी ख्यालि

  ख्यालिह्यः ‘ख“ल्हाबल्हाया कला’यात बांलाकी । थुकिया चर्चा न्हापा नं याये धुन । विपरित परिस्थिति व थाकुगु इलय् हे थःगु स्थित–प्रज्ञातायात ल्यंकाः ख्याः याना च्वने फुगु महापुरुषपिनि विशेष गुण खः । थुकिया यक्व न्ह्यइपुगु दृष्टान्त दु । थन दसुया निंतिं...

 • यौन इच्छाया अजूचायापुगु तथ्य

  न्हूगु अनुसन्धानपाखें मिजंतय्गु यौन चाहनायात कयाः न्हूगु हे तथ्य सार्वजनिक याःगु दु । छिं स्यूला थ्व न्हूगु तथ्य छु खः धकाः ? उगु तथ्य कथं मिजं नं थःगु जीवनकालय् १४ म्ह मिसात नाप यौन स्वापू तयेगु इच्छा याइगु जुयाच्वन । तर मिसातय्सं धाःसा छम्ह वा...

 • बुसांनिसें थौंतक ओशो

  भारतया मध्यप्रदेश राज्यया कुचावाडा गामय् ११ डिसेम्बर सन् १९३१ स बूम्ह ओशोया नां राजनीश धकाः तःगु खः । रजनीश थःगु जीवनया न्हपांगु कानिसें हे छगु निर्भिक व स्वतन्त्र आत्माया म्हसीका व्यूगु खः । ग्यनाापुगु ज्या यायेत साप हे ताःलाःम्ह खः । ११ फट...

 • सुगठित म्ह दुपिं मनूत ताःआयू म्वाइ

  वीडेनया विशेषज्ञपिसं २४ दँ ताःहाकःगु अध्ययन लिपा ल्याय्म्ह बलय् सुगठित म्ह दुपिं मिजंतय्गु आयू मेपिनिगु स्वयां अप्वः दइगु निष्कर्ष पिकाःगु दु । थुगु अध्ययनय् ज्या याःपिं मनूतय् निष्कर्ष दु कि सुगठित म्ह सुस्वास्थ्यया प्रतिक खः । उमिसं गुपिं...

 • ‘ला’ न्यायेबलय् व नयेबलय् ध्यान तयादिसँ

  मोहनी वल, ‘ला’ थुगु मोहनीया इलय् यक्व छ्यलाबुला जुइगु खाद्य पदार्थ खः । तर ‘ला’ नयेबलय् विचाः यायेमाःगु यक्व खँत दु । ‘ला’ पौष्टिक आहार खः, गुकी १४ निसें २० प्रतिशततक प्रोटिन दइ । थुकी जिंक, भिटामिननापंया यक्व तत्वत नं दु ।मोहनीया इलय् यक्वसिगु...

 • कण्डम न्यायेत मछाः बेलायतीत

  सुरक्ष्ँित यौनस्वापू व कण्डमया छ्यला अप्वयेकेगु नितिं बेलायतय् छगू न्हूगु रेष्टुरेन्ट चायेकूगु दु, तर अथे नं यक्व मनूत कण्डम न्यायेत न्ह्यमच्यू । क्याबिज एण्ड कण्डोम छगू थाई रेष्टुरेन्ट खः, गन नसाया लिसें गर्भ पनीगु वासः नं बीगु याइ । रेष्टुरेन्टया...

 • सुगठित म्ह सुस्वास्थ्यया प्रतिक

  वीडेनया विशेषज्ञपिसं २४ द“ ताःहाकःगु अध्ययन लिपा ल्याय्म्ह बलय् सुगठित म्ह दुपिं मिजंतय्गु आयू मेपिनिगु स्वयां अप्वः दइगु निष्कर्ष पिकाःगु दु । थुगु अध्ययनय् ज्या याःपिं मनूतय् निष्कर्ष दु कि सुगठित म्ह सुस्वास्थ्यया प्रतिक खः । उमिसं गुपिं...

 • यौन व अयलाः

  यौन जीवन न्ह्यइपुल धाःसा वया जीवन नं उकथं हे न्ह्यइपुइ अले यौन जीवन स्यन धाःसा वयात जीवनय् नं उकिया लिच्वः लाइगु विश्लेषण मनोविद््तसें याना वयाच्वंगु दु । थुज्वःगु अवस्थाय् यौन जीवन न्ह्यइपुकेगु लागि मनूतसें यौन स्वापू तये न्ह्यः अय्लाःथ्व“ आदि मादक...

 • ब्वनेकुथिइ यौन शिक्षायात कयाः बहस

  थौंकन्हय् सुचनाप्रविधिया छ्यलाबुला तच्वःगु दु । थुकियालिसें सकसिगुं ल्हातय् इन्टरनेट लायेवं मस्तय्सं गुज्वःगुकथंया ज्वलंत स्वयाच्वन धयागु ख“य् मां–अबुपिनि च्यूताः नं अप्वःगु दु । इन्टरनेटय् छ्यासछ्यासति दुगु पोर्न साइट व स्मार्टफोन व ट्याबलेड वयेवं...

 • सुलाच्वंगु नेपाःया इतिहास

  भियना विश्वविद्यालयया इतिहास ब्वंकीम्ह प्राध्यापक व पत्रकार डा. हान्स गेओर्ग बेहरया सफू नेपाः द्यःया दोहलपा सफू हानं छक्वः चर्चाय् वःगु दु । विशेष यानाः थ्व सफुती नेपाः देय् त्याकूम्ह गोरखाली जुजु पृथ्वीनारायण शाहया बेलायतीत नाप सा“ठगा“ठ द ुगु ख“...

 • नकारात्मक खं बचय् जुइगु स्वंगू उपाय

  नकारात्मक सोच वइगु यक्व हुनिंत दइ । सुं छम्हेसिया बिचाः छगू हुनिं नकारात्मक जुइफु सा मेम्हेसिया बिचाः मेगु हे हुनिं नकारात्मक जुइफु । थथेजूगुलिं थःगु बिचाःया तुलना मेपिनि बिचाःलिसे यानादीमते । नकारात्मकतापाखें पिहाँ वयेगु नं यक्व लँपुत दइ । थपिं...

 • संसारय् यौन बजाः तःधन

  भारतया मूमू सहर मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता व बैंग्लोरय् पुलिसं अभियानया हे रुपय् विदेशी मिस्त संलग्न दुुगु सेक्स नेटवर्कयात नियन्त्रणय् कयाच्वंगु दु । थुकथं ज्वंपिं मध्ये जर्मन, रुसी, युक्रेनी र उज्बेकिस्तानया अप्वः दु । विश्वन्यंकं हे संगठित...

 • अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ छु धयातःगु दु

  (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनं सन् १९८९ स आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धी दयेकाः उकियात आईएलओ महासन्धी–१६९ या रुपय् लागु याःगु खः । थुकियात नेपाल सरकारं नं अनुमोदन याये धुंकूगु दुसा थ्व थौंकन्हय् नेपालय् कानुन सरह हे लागु जुइधुंकूगु दु । थुकिया...

 • सी न्ह्यः मनूत छु छु खय् पश्चाय् ताइ ?

  ब्रोनीया नांया छम्ह च्वमिं थः सिइन्ह्यः मनूतय्सं छुछु ख“य् विचाः याइ व गुकथं पस्चाय् ताइ धइगु विषययात कयाः गहन अध्ययन व अनुसन्धानलिपा सफू बजारय् हःगु दु । उगु सफुती मनूत सी न्ह्यः न्यागू ख“य् पस्चाय्ताइगु ख“ न्ह्यथनातःगु दु । न्हापांगु ख“ ः अप्वः...

 • हिनय् द्यनीपिन्ंत बांलाःगु बुखँ

  हिनय् द्यनीपिन्त बालागु बुखँ वःगु दु । छगु शोध कथ ंहिनय् द्यनेबलय् रक्तचाप व भविष्य जुइगु हार्ट अटैक पाखें शुरक्षित जुइ । थ्व शोध लंदनय् दँय दँंस जुइगु युरोपियन सोसाइटी आॅफ़ कार्डियोलॉजी सम्मेलन न्ह्यब्वःगु खः ।शोधया भ््रवलय् हिनय् छघौ द्यनीपिं...