zero media family planning adv

न्ह्यइपु ख्यः

 • ब्वनेकुथि यौन शिक्षा गुलि आवश्यक ?

  नेपाः गांया गां दुगु अशिक्षित वर्ग आपा दुगु देय् खःसा थनया सामाजिक व सांस्कृतिक संरचनाया कारणं नं थन यौनया विषयलय् खुलस्त जुया खँ ल्हाये फइगु अवस्था आःतक नं मदु । मस्तय् थःम्हं मस्यूगु खँत सयेके सिइके यायेगु थाय् मदु । अथे जूगुलिं मस्तय्त स्कूलय् हे...

 • गज्जब का...मिसाया जँय् ‘दुरुपा’

  जँया जवय् दयावःगु छातीया दुरुपा आकारया ‘लाग्वारा’या हुनिं व मनुखं झिदँसिबें अप्वः ई पीडा सह यात । तर अन्ततः डाक्टरपिन्सं व जँया ‘दुरुपा’थें जाःगु लाग्वारायात सर्जरी यानाः लिकयाइगु जूगु दु ।आयरल्याण्डया डब्लिनया छम्ह ४६ दँया मिसा थःगु जँया जवय्...

 • स्वापू बल्लाका तयेत पार्टनरयात अनफ्रेन्ड यानादिसँ

  यदि छितः थः मतिनामि बाय् कलानापया स्वापू बल्लाका तयेगु व लिपातक नं क्वातुका तयेगु व आत्मीय दयेका तयेगु खःसा फेसबुकं वयात अनफ्रेन्ड याकनं यानादिसँ । मिसापिन्सं नं थः ब्वायफ्रेन्ड बाय् भाःतयात फेसबुकया फ्रेन्डलिष्टं डिलिट याना छ्वयादिसँ । छाय्धाःसा...

 • चीनय् मंकाः ब्वायफ्रेण्ड !

  छम्ह मिसाया यक्व मिजंपासा दयेकल धाःसा उम्ह मिसायात स्वइगु दृष्टिकोण बांमलाःथें छम्ह हे मिजनं यक्व मिसापासा दयेकाः जुल धाःसां नं झीगु समाजय् स्वइगु दृष्टिकोण बांलाः मजू । खतुं मिजंतय्त छुं भचा प्राथमिकता बियातःगु दु नेपालय् । अथे नं नेपालय् चलन चल्ती...

 • ल्याय्म्ह जुयाच्वनेत नियमित सम्भोग

  न्ह्याबलें ल्याय्म्ह खने दयाच्वनेगु इच्छा सुयात जक मदइ ? तर ल्याय्म्हसू धयागु खँ दँ वंलिसे सुकू गना वनी । हलिमय् मनूतय्सं ल्याय्म्ह खनेदयेकेगु निंतिं क्रिम पाउडरनिसें कया: फेरियलयालिसं सर्जरीतकं याकेगु यानाच्वनी । तर विज्ञपिनिकथं थुज्व:गु कृत्रिम...

 • ‘शोले’या रिमेक याःम्ह रामगोपालयात झिगू लख जरिवाना

  भारतया अतिकं लोकंह्वाःगु संकिपा “शोले”या रिमेक याःगु द्वपनय् निर्देशक रामगोपाल बर्मां झिगू लख तका हर्जाना पुलेमाःगु जूगु दु ।“रामगोपाल बर्माकी आग” नामं “शोले”या रिमेक याःगु पुष्टी जुइधुंकाः शोेलेया निर्माता रमेश सिप्पीया छेँजःयात बर्मां झिगू लख तका...

 • पत्ति बिस्युं वनीगु ऐप नं वल

  झीसं लामखुट्टेयात चलः धाइ, पत्ति धाइ । छिसं गबले सोचे यानादीगु जुइमखु कि मोबाइलय् पत्ति बिस्के छ्वयेगु ऐप नं वइ धकाः । तर आः मोबाइलय् पत्ति बिस्के छ्वयेगु ऐप नं वल । गज्जब का । दैनिक भास्करय् पिदंगु छगू बुखँया कथं हेर्टजैर नामं आः छगू उज्वःगु मोबाइल...

 • मिजंतसे सीमखुगु मिसातय्गु ७गू रहस्य

  आपालं आपाः मिजंतय्सं मिसातय्गु बारे थुलि जक सी कि गुलि इमिसं खन व न्यनातःगु दइ । प्रत्यक्ष खनीगु आचरण, व्यवहार व जिउडाल म्हगःया बारे दुसां व स्यूसां नं यक्वसित मिसातय्गु अन्तरंग रहस्यया बारे मसीफू । मिसातय्गु बारे मनोविज्ञतसें तकं धाइगु छगू खँ छु...

 • पासायात विश्वास याये

  सुं नं मनूया सम्बन्धया आधार धइगु थवंथवय् विश्वास हे जुयाच्वनी । यदि थःपिनि दथुइ हे थवंथवय् विश्वास मदु धाःसा मेपिंसं नं थःपिन्त विश्वास याइमखु । विश्वास व बल्लागु लुखा खः गुकियात पार याना पिनेया मनुखं थःपिनिगु सम्बन्धय् भू बायेकेगु ज्या यायेफइमखु ।...

 • गर्लफ्रेण्डयात मतिनाया हसना छ्वयेगु ऐप

  थः गर्लफ्रेण्डयात सदां लयेतायेका तयेगु नितिं न्हिं आपालं आपा हे हसना (सन्देश) छ्वयेगु धैगु थाकूगु ज्या जुल ।गबलें गबलें छि थः पासापिं नाप जुइ अले थः गर्लफ्रेण्डया बारे सोचे यायेगु ई दइमखु । तर छि गर्लफ्रेण्डं थ्व खँ सीमखु ।थुकिया समस्यायात ज्यंकेगु...

 • सच्छि दँ मल्याक पुलांगु हसना छगः सिसीइ

  ब्रिटेनया छगू मरीन एशोसियशनया कथं सच्छि व च्यादँ न्ह्यः समुद्रय् वांछ्वयातःगु छगः सिसीइ तयातःगु हसना(सन्देश) संसारया हे दकले पुलांगु हसना खयेफु धकाः अनुमान याःगु दु । उत्तरी समुद्रय् सन् १९०४–१९०६ पाखे समुद्रय् वांछ्वःगु उगु सिसी जर्मनीया ऐमरुम...

 • याकनं हे गाडीइ दइ गूगल अटो सफ्टवेयर

  गाडीइ गूगल अटोया सफ्टवेयर २०१६ निसें बजारय् वये त्यंगु दु । थुकिं गाडी चले यानाच्वंगु इलय् एसएमएसया निंतिं फोन स्वये माली मखु ।  होंडा, फोर्ड, शेवरले व ह्यूंदैबाहेक यक्व कार कंपनितसें धाःगु दु कि वइगु दँय् उमिसं गूगलया अटो सफ्टवेयरया लिसें उमिगु...

 • छिगु जीवनया ‘प्राइम टाइम’

  – डेविड रा’बसन छु छितः थथे बिचाः वः कि जीवनया दकलय् बांलाःगु ई बिते जुइ धुंकल ? थुज्वःगु यक्व धापू बने जूगु दु कि जीवन ४० वर्ष धुंकाः न्ह्याइ, आः ६० वर्ष न्हापाया ५० वर्षया बराबर हे खः .....  तर सत्य छु खः ? जीवन म्वायेगु बांलाइगु दँ छु खः ?  बीबीसी...

 • गांबासीतय्त ल्वाकूम्ह ग्वंगः प्रहरीं ज्वन

  बुखँ न्यनेबलय् वा ब्वनेबलय् अजूचायापुस्से च्वं । तर खँ सत्य खः । गांयापिं मनूतय्त घ्वराघ्वर लाकूम्ह ग्वंगःयात प्रहरीं ज्वंगु दु ।भारतया लुधौराय् प्रहरीं ग्वंगःलिसें ग्वंगःया मालिक व वया काय्यात नं ज्वंगु दु । इमिगु विरुद्ध दायेगु अले शान्तीभंग याःगु...

 • ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’ स्वयाः म्वाःपिं न्याँ–की नइम्ह मनू !

  पश्चिम बंगालया छम्ह मनुखं डिस्कभरी च्यानलं वइगु ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’ टिभी शोपाखें ‘प्रेरणा’ कयाः म्वाःपिं न्याँ व की नयेगु यानाहल । २५ दँया राजकुमार दास नांयाम्ह थुम्ह मनुखं उगु टिभी शोपाखें थःगु नयेगु–त्वनेगु बानि हे हीकेवं आपालं मनूतय् ध्यान...

 • सी न्ह्यः मनूत छु छु खँय् पश्चाय् ताइ ?

  ब्रोनीया नांया छम्ह च्वमिं थः सिइन्ह्यः मनूतय्सं छुछु खँय् विचाः याइ व गुकथं पस्चाय् ताइ धइगु विषययात कयाः गहन अध्ययन व अनुसन्धानलिपा सफू बजारय् हःगु दु । उगु सफुती मनूत सी न्ह्यः न्यागू खँय् पस्चाय्ताइगु खँ न्ह्यथनातःगु दु । न्हापांगु खँ ः अप्वः...

 • दकलय् ल्यूने लाःम्ह न्हाप जुइगु मोटरसाइकल रेस !

  स्पीडं ब्वाँय् वना मोटरसाइकल रेसय् सुनां याकनं दूरी पूवंकल व न्हाप जुइ । दकलय् ल्यूने लाःम्हेसितं सुनां वास्ता याइमखु । तर नेपालय् छगू उज्वःगु मोटरसाइकलया रेस जुल गुकिइ दकलय् ल्यूने लाःम्हेसित न्हाप भाःपियाः सिरपा नं बिल । दाङया घोराहीइ बुलुहुँ...

 • यौनलिसे नुगःया स्वापू

  काचाक्क स्वयेगु खःसा नुगःचु व यौन उत्तेजना धइगु तसकं बिस्कंबिस्कं विषयबस्तु खः । थुपिं निता थवंथवय् सम्बन्धित जू धइगु खँ थुथाय् वैज्ञानिकतसें अध्ययन यानाः धाःगु दु । वैज्ञानिकतय् छगू पुचलं याःगु ताजा अध्ययनं म्हो यौन उत्तेजना जुइपिन्त नुगःचुया...

 • अयलाः शिशि ज्वनाः स्कुल वनीपिं मस्त

  अयलाः शिशि ज्वनाः मस्त स्कुलय् वनी धइगु न्यनेबलय् आपालं अजू चायेफु । पर्वतया चित्रे–१ आडारेया पञ्चकोशी प्राथमिक विद्यालयया ब्वनीपिं मस्त धाःसा अयलाः शिशि ज्वनाः स्कुल वनेगु यानाच्वंगु दु । थथे अयलाः शिशि ज्वनाः स्कुल वनेगु हुनिं धाःसा मेता हे दु ।...

 • छु खः थ्व लीप सेकेण्ड ?

  थौं ३० जून २०१५ यात मेमेगु दिंसिबें भचा ताःहाकः जुइ । अमेरिकाया स्पेस एजेन्सी नासां याःगु दाबी कथं थप छगू सेकेण्ड (लीप सेकण्ड) थप जुइगु हुनिं थौंया न्हि मेमेगु न्हिसिबें छगू सेकेण्ड ताःहाकः जुइ । ग्रीन बेल्टया नासाया गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टरया...

 • हलिंया तःधिकःम्ह सा सित

  हलिंया हे दकलय् तःधिकःम्ह सा सित । तुतिइ जूगु घालं यानाः थुम्ह सा सीगु खः । थ्व सा खुगू फिट निगू इन्च तःधिकः खः । गिनीज वल्र्ड रेकर्डसया कथं इलिनोइसया ओरांगेविलय् दुम्ह ब्लुजम नांया थुम्ह सा स्वयेत वंबलय् थुम्ह सायात ७४.८ इन्च तःधिकः लुइकूगु खः । १३...

 • तिसाज्वलं तियातःम्ह कंकाल लुत

  फ्रान्सया लवाउ सहरय् जुयाच्वंगु छगू उत्खन्नय् २५०० दँ पुलांगु कब्रिस्तानं पिहांवःगु कंकाल खनाः पुरातत्वविदत हे अजू चाल । थुम्ह कंकालयात लुँ वहःया तिसाज्वलं पूवंक हे तीकातःगु जुयाच्वन । तिसाज्वलं मदुगु कंकालया छगू ब्व मदु । थ्व कंकाल सुयागु धकाः...

 • सफूया नं ट्रेलर

  फिल्म पिदने न्ह्यः उकिया ट्रेलर दयेकेगु चलन ला चले हे जुयच्वंगु चलन खः । आः वयाः सफू पिदने न्ह्यः उकिया ट्रेलर दयेकेगु चलन नं शुरु जूगु दु । छुं नं न्हूगु सफू पिदने न्ह्यः उकियात कयाः चर्चा यायेगु वा पिदनेत्यंगु सफूया सारांश पिकायेगु नं चलन दु । तर...

 • बेलायतया छगू स्कुलय् मिनीस्कर्ट प्रतिबन्ध

  बेलायतया छगू मिसातय् स्कुलया सिनियर विद्यार्थीपिंत चीहाकःगु स्कर्ट (मिनीस्कर्ट) फीत प्रतिबन्ध तःगु दु । आः उमिसं साधारण सूट फिइमाली व म्हो जक मेकअप छ्यलेमाली । हार्टफोर्डशायरया ए लेभलया मिसा विद्यार्थीतय् निंतिं चीहाकःगु स्कर्टय् प्रतिबन्ध तःगु खः...

 • सामसुङया पारदर्शी टेलिभिजन

  सामसुङ कम्पनीं न्हूगु ओलीड टिभी पिकाःगु दु गुगु पारदर्शी जुइसा थुकियात न्हायकं कथं नं छ्यलेज्यू । ५५ इन्चया थुगु टिभीयात हलिंया हे न्हापांगु मिररर्ड ट्रान्सप्यारेन्ट ओलीड डिस्प्ले टिभी धयातःगु दु । थुकियात आः याकनं हे बजारय् पितहइगु जूगु दु ।...

 • ८१ दँय् ४६ क्वः फेल

  नेपालय् एसएलसीया लिच्वः याकनं हे पिदनेत्यंगु दु । अले दँय्दसं एसएलसीया लिच्वः पिदनेधुंकाः न्यनेमालीगु छगू दुःखद् बुखँ धयागु ब्वमिपिसं याइगु आत्महत्याया खः । जाँचय् छगू वा निगू विषय फेल जुयाः थःगु जीवनयात हे सितिकं छ्वइपिं उज्वःपिनि निंतिं भारतया...

 • याक्वया सँया धेंधेंबल्ला

  याक्वया सँ मनूतय् निंतिं छगू रहस्य खः । अले मिसातय् निंतिं थ्व सँयात छगू समस्याकथं हे कायेगु यानावयाच्वंगु दु । याक्वय् बुयावइगु सँ तयातयेगु कि मतयेगु धइगु सम्बन्धय् व्यक्तिपिछे फरक धारणा दयेफु । तर याक्वय् बुयावइगु सँ तयेगु कि मतयेगु धइगु सम्बन्धय्...

 • मनूया ल्हातं अकालय् सीमाःपिं कीतय् लुमन्तिइ स्मारक

  जापानया छगः देगलय् छगू बिस्कं कथंया स्मारक दयेकूगु दु । थ्व स्मारक कीतय् लुमन्तिइ दयेकूगु खः गुपिं मनूया ल्हातं अकालय् सीमाल । थुगु स्मारकय् ल्वहँतय् गयाच्वंम्ह झिंगुर थेंजाःम्ह तःधिकःम्ह कीया मूर्ति दयेकूगु दु गुकियात तारया पंजलं घेरे यानातःगु दु...

 • जलास्येँय् ४२० गः पत्थर !

  चीनय् छम्ह मनूया जलास्येँपाखें ४२० गः पत्थर लिकाःगु दु । चीनया छगू स्थानीय पत्रिकाया बुखँ कथं पूर्वी झेजियांग प्रान्तय् डोंगयांगया छगू अस्पतालय् निघौतक अप्रेशन यानाः उम्ह मनूया जलास्येँपाखें थुलिमछि पत्थर लिकाःगु खः । अस्पतालया डाक्टरतय् कथं उम्ह...

 • प्राचीन मनूया न्हूगु प्रजाति लुइकल

  वैज्ञानिकतय् रिपोर्ट कथं इथियोपियाया अफार लागाय् प्राचीन मनूया छगू न्हूगु प्रजाति लुइकूगु दु । अनुसन्धानकर्तातयसं थुगु प्रजातिया ३३ निसें ३५ लाख पुलांगु बंगारा वा वा लुइकूगु दु । थुगु ई कथं थुगु न्हूम्ह प्रजाति होमोनिन उगु ईया खः गुगु इलय् थन...