nepal investment baink

तजिलजि

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१७

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि आः मत्र्येमण्डलया खँ नि ल्हाये । लंका धयागु टापु देसय् रावण नांयाम्ह दैत्य छम्ह दयाच्वन । व रावण सदां गोकर्णय् वयाः तसकं...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१६

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि ब्रम्हा, विष्णु व इन्द्र स्वम्हं श्री पावर्ती देवीया उजंकथं श्लेषमान्तक गुँया यंकुलि कुनय् वनाः थाय् थाय् पतिकं माला...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१५

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि पर्वराज हिमाल व मेनालानी सहलह ब्याकाः कौलाथ्व पारुकुन्हुं खुसिं फि–पँचा हयाः शुद्धगु न्हूगु भेगतय् तयाः उकिया दथुइ कलश छगः...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१४

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि ब्रम्हा विष्णु व स्वीस्वकोटि द्यःपिं थःत दुःख सिया दैत्यतय्सं क्वत्येका च्वनेमाःगुलिं थथे च्वनेमजिल श्री महाद्यःयात हाकनं...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१३

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि महाद्यः व पार्वती न्हापा सतीदेवीलिसे बायेमाःगु पीडा लुमंकाः आवंलि निम्हत्यपू गबलें बायेम्वाःलिगु जुक्ति यायेमाल धकाः साहुति...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१२

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि विष्णु (माधव नारायण) या साहुतिकथं थः पासापिं मुना पार्वती पोहेलाथ्वया मिलापुन्ही (पौष शुक्ल पक्ष) कुन्हुनिसें विधिकथं...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–११

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि पार्वती शुक्ल पक्षया तिमिलाथें कथंछि तःधिकः जुयाः म्हित जुइ सल । पार्वती म्हिता जुइबलय् नं महाद्यः पूजा याना छुं नःसां...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – १०

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलिंं महाद्यःया म्हय् सतीदेवीया सीम्हं मदयेधुंकुगु वाःचायाः थःगु नुगः धिर्ज यानाः यायेमफया वँय् हाःथें हालाः ख्वःयाः थःथम्हं हे...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – ९

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयात ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि महाद्यःया सतीदेवी लुमनाः नुगः सह यानां यायेमफयाः दक्ष प्रजापतिया अश्वमेघ यज्ञ याःथाय् थ्यंकं बिज्यात । सतीदेवी यज्ञय् मिँया...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – ८

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनलिं सतीदेवी दक्ष प्रजापतिया यज्ञ याःथाय्  थ्यंकः बिज्यानाः बौ दक्ष प्रजापति व मां विरनीया पालि भ्वपुयाः अनया लकस छकः स्वयाः मिखा...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं – ७

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि दक्ष प्रजापतिं छकः अक्वमेघ जग्गे यायेगु मनसुवा यानाः माक्व हलंज्वलं ताःलाका सतीदेवी व महाद्यः निम्ह बाहेक सकलें म्ह्याय्पिं...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाख – ६

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि छन्हु कैलाशय् श्रीश्रीश्री महाद्यःया मन कय्कय् च्यानाः म्हाइपुसे च्वंगुलिं छाय् थथे जूगु धकाः ध्यान दृष्टिं स्वःबलय् सकलें...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाख – ५

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि ब्रम्हाया श्रृष्टिकथं दक्ष प्रजापति व वीरनी निम्हत्यपू सुखं काल हनाच्वनालि वीरनीया प्वाथय् दयाः गुला दयांलिं स्वीनिगू लक्षणं...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–४

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलिं छन्हु ब्रम्हा, विष्णु व महाद्यः स्वम्ह छथाय् चवनाः “थ्व विश्व ब्रम्हाण्ड धयागु झीगु हे खः । थ्व सकतां झीगु इच्छाकथं चलय्...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–३

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनलिं छन्हु ब्रम्हा, विष्णु व महाद्यः स्वम्हं थवंथः थःपिं हे जक तःधं धकाः गुमानकथं च्वछानाः खँ ल्हानाच्वन । उबले अन गनं गनं...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–२

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। थनंलि महामायां परमेश्वरीया आज्ञाकथं महाद्यवं ब्रम्हा, विष्णुया भष्म जूगु नौ भचा कयाः थःगु म्हय् बुल । अले ल्यंगु भष्म नौ फुक्कं...

 • जनवहाद्यः प्राणप्रतिष्ठा आः बहनि न्ह्याना च्वंगु दु

  येँया जनवहाद्यः यात लँ सियाः बांलाकेगु ज्या याःगु दु  । दँय दँस पुस शुक्ल चतुर्थीइ  जनवहाद्यः यात थुकथ। छवाः तक अष्टमीया न्हिं निसें न्ह्ववं यकाः द्यःयात स्साकुसा याइ । न्ह्ववंया छवाः तक द्यःया ब्रतबन्ध, दशकर्मया  विधि क्वचायेकुगु दु । थौं पुन्हिया...

 • चाँगुनारायण द्यः येँया तलेजुइ बिज्याकल (किपा स्वयादिसँ)

  थौं मिलापुन्हीया दिं दँय्दसंथेंतुं थुगुसी नं चाँगुनारायण द्यः येँया तलेजुइ बिज्याकुगु दु ।चाँगुनारायणंनिसें द्यःयात गाडीइ तयाः हयाः येँया जमलय् थ्यंकाः अनंनिसें द्यःयात जात्रा यानाः तलेजुइ हःगु खः । तलेजुइ चाँगुनारायण द्यः थ्यनेधुंकाः विधिपूर्वक...

 • श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–१

  न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।। छन्हु अगस्त्यमुनि कुमारयाथाय् बिज्यानाः लिपा कलियुगय् मनूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्मात्सर्य व इष्र्याय दुबिनाः तसकं पापी, अधर्मी...

 • माघ संल्हू, हाम्वः संल्हू, घ्यः चाकु संल्हू

  – लव कर्माचार्य –दच्छिया छकः चाःचाः हिलाः वयाच्वनीगु थीथी नखःचखः, तजिलजिमध्ये छगू नखः खः – माघ लाया न्हापांगु संल्हू न्हि खः माघ संल्हू बाय् घ्यःचाकु संल्हू वाय् हाम्वः संल्हू ।  फुकं नखःचखः चन्द्रमासया चन्द्रमानकथं तिथि हनावयाच्वनेगु नखःत जूसां थ्व...

 • ल्होछार वा लोसारया इतिहास (च्वसू)

  –अजितमान तामाङ नेपालय् दयावयाच्वंगु थीथी सांस्कृतिक पर्वतमध्ये ल्होछार वा लोसार दकले पुलांगु पर्व खः धकाः धायेगु याः । नेपालय् तामाङ, ह्याल्मोपिन्सं न्यायेकीगु ल्होछार (लोसार) व मुस्ताङ, डोल्पा, मुगुइ न्यायेकीगु रुङ पर्व चीनय् चिनियाँपिनसं...

 • यःमरि पुन्ही : तःजिगु नेवाः तजिलजि

  -डा. चुन्दा बज्राचार्य “यःमरि च्यामु, उकी दुने हाकुब्यूम्ह ल्यासे, मब्यूम्ह बुरिकुतिचाछिमिनं चिकु, जिमिनं चिकुपियाच्वने थाकु, याकनं ब्यू” परिभाषा ः च्वय् न्हयःथनागु काव्यात्मक अभिव्यक्ति सुं विशेषं कविया आत्मां पिज्वःगु अभिव्यक्ति मजूसे यःमरि...

 • किपूया न्हय्गां जात्रा

  ललेन्द्र शाक्य ऐतिहासिक नगर किपू, येँपाखे. ७ किलोमिटर दक्षिण व यलपाखें पश्चिमपाखे लाःगु छगू पुलांगु नगर खः । स्वनिगःया स्थानीय आदिवासी नेवाः समुदायपिन्सं जात्रा हनेगु झ्वलय् न्हय्गां जात्रा बखुमदः दुनेया किपूया इन्द्रायणी जात्रा दँय्दसं दशमीया दिनय्...

 • बालाचःह्रे,बाला चतुर्दशी

  डा. चुन्दा बज्राचार्य मंसीरकृष्ण चतुदर्शी (चःह्रे) कुन्हु दँय्दसं पशुपति गुह्येश्वरी श्लेश्मान्तक वन, मृगस्थली आदि थासय् वनाः छेँ मदुपिनिगु (स्वर्गे जूपिनिगु) नामय् द्यःद्यःपिंथाय् सतबिज ह्वलाः मदुपिन्सं यानावंगु पापं मुक्त यानाः स्वर्गय् छ्वयेगु...

 • चाःबहिया श्री चन्द्रविनायक (ल्होंसा गणेद्यः) श्री भैरवनाथया जात्रा थौंनिसें

  सचिन शाक्य येँया प्यम्ह विनायक (सूर्यविनायक, चन्द्रविनायक, अशोकविनायक व जलविनायक) मध्ये चाःबहिया श्री चन्द्रविनायक (ल्होंसा गणेद्यः) छम्ह प्रमुखम्ह खः । दँय्दसं सकिमिला पुन्ही (कार्तिक पून्ही) निसें कार्तिक कृष्णपक्षया तृतियातक प्यन्हुयंकं जात्रा...

 • हलिमलि नखः सकिमिला पुन्हि

  – डा. चुन्दा बज्राचार्य – बौद्धमार्गी नेवाःतय्गु लागि सकिमिला पुन्ही धयागु दिं तःधगुं दिं खः । थ्व हे दिनय् स्वयम्भु महाचैत्य प्रतिस्थापित याःगु धाइ । थ्व कुन्हु स्वयम्भू भगवानया थाय् वनाः पुजा याःवनेगु परम्परा दु । स्वयम्भुइ हलिमलि ब्वयेगु व तुतः...

 • किजापूजा

  –डा. चुन्दा बज्राचार्य यमपञ्चकया दकले लिपाया दिं अर्थात् कछलाथ्व दुतियाकुन्हु ततापिन्सं थः किजापिन्त लक्ष्मीपूजाबलय् लक्ष्मीपूया थाःथें म्हपूजाबलय् थःथम्हं थःगु आत्मायात पूजा याःथें ताः आयु भिं जीवनय् न्ह्याः वने फयेमाः धकाः सुवाः बियाः पूजा यायेगु...

 • लक्ष्मीद्यः पूजा

  –डा. चुन्दा बज्राचार्य “नेपाल वर्ष क्रिया” सफुतिइ धयातःथें लक्ष्मीयात पूजा यायेगु म्हपूजा याइबलय्थें मन्दः च्वया उगु मन्दलय् थःथःगु छेँया परम्पराया छसिकथं लः प्वताय्, अबीर, ताय्, वा, हाकुमुस्या, ग्वःमाय्, आखे, मन्दःया दुने चिकंमन्दः थानाः मन्दः...

 • मोहनी नखलय् पशुबलि,जनजाति व नेवाः

  बिजय स्यस्यःमोहनी नापःया इलय् रेडियो नेपाल प्रशासरण जुइगु शुम्भ निशुम्भ वध, महिषासुरया वधया नाटक न्यनाः नतमस्तक जुइपिं झीपिंहे नेवाःत । आः वयाः जनजातिया पाय्छि कि पाय्छि मजू अले नेवाःतय्गु मोहनी धइगु हिन्दूतयगु दशै मखु धकाः धइगु बहसय् नेवाःत कुहां...

 • मोहनीया नःला स्वनेगु व नवरात्री मेला

  डा.चुन्दा बज्राचार्य –मोहनि नखःया प्रारम्भ नःला स्वनाः जुइ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदाकुन्हु मोहनि नखः न्ह्याकेगुया लागि प्रत्येक छ“ेय् छ“ेय् नःला स्वनेगु, सुचिनिचि यानाः खुसिं फि कयाहयाः, नीलः कयाहयाः, प“चा व फि ल्वाकछयानाः गुम्हसिया ब“य् तुं गुम्हसिया...