swastha 3

“बालं च्वनाच्वंम्ह सीगु घटनाय् भाजंगा:या बेइज्जत यायेमत्ये ”

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७७ भाद्र २९, सोमबार २१:१३:४५

किपूया नगरपालिका वडा नं ७ या भाजंगालय् वःगु शुक्रवाः छेँथुवाःपि खुम्ह मिले जुया बालं च्वम्ह छम्ह शम्भु महतो स्याःगु धकाः वयाच्वंगु बुखँयात कयाः थौं सरोकारवाला पक्षं छगू पत्रकार सम्मेलन यासें थःगु खँ न्ह्यब्वःगु दु ।

पत्रकार सम्मेलनय् थथे थीथी मिडियाय् बालं च्वम्हेसित छेँथुवाया छेँजः पिं मिले जुयाः स्याःगु धकाः वयाच्वंगु बुखँयात कयाः आपतिं प्वंकुगु दु । 

वःगु शुक्रवाः जुगु थुगु उगु घटनाय् छेँथुवाः प्रेमकृष्ण महर्जन लिसें मेपि न्याम्ह परिवार जानाः शम्भु महतोयात स्यागु द्धपःबिया समाचार संप्रेषण जूगुलिं थथे जुयाच्वंगु प्रचार गलत खः धका: धाःगु दु । 

थीथी मिडियाय् बालं च्वम्हेसित छेँथुवा: नं स्याःगु धकाः वयाच्वंगु बुखँयात कयाः घटनाय् प्रेमकृष्ण महर्जन वाहेक मेपि छेँजःपिनिगु ल्हाः मदुगु व सुनां नं अपहरण मयाःगु खँ पत्रकार सम्मेलनय् जानकारी ब्यूगु दु ।

 उगु घटनायात कयाः भाजंगाः व किपूया हे बेइज्जत यायेगु कथं संचारमाध्यमय् वयाच्वंगु बुखँ तच्वकं आपतिजनक जुगु धासें दोषीयात कानून कथं कारवाही न्ह्याकेत नं इनाप याःगु दु ।

 

 

Categorized in दुर्घटना-अपराध