nepal investment baink

“कर्पिनिगु निंतिं सः बिइगु धइगु अःपूगु ज्या मखु । ” : उमेश मायालु

उमेश मायालु नेपाःया हास्य अभिनय क्षेत्रय् तसकं नांजाम्ह कलाकार खः । थौंकन्हे नांजापिं व चर्चितपिं आपालं हास्य कलाकातसिबें यक्वः हे न्ह्यःवंनिसें हास्य अभिनयपाखें स्वकुमिया नुगः त्याका वयाच्वंम्ह उमेश मायालुं दिप्ती गिरी, उषा पौडेल, ऋचा घिमिरे, सुमन सिंहया नापनापं आपालं आपा कलाकारपिन्त कलाकारिताया टे«निंग बिया कलाकार जुइत ग्वाहालि याःम्ह खः । थः स्वयं नं भारतया फिल्म महासागर बम्बईया नांजाःगु अभिनय स्यनिगु संस्था “आशाचन्द्रा इन्स्टिच्युट” य् प्यदँतक अभिनयया तालिम कया वःम्ह कलाकार खःसा थौंकन्हे थन कलाकातय् गुरु जुया अभिनय स्यना वयाच्वंगु दु । मनको टुक्रा, को होला मेरी मायालु या नापनापं आपालं फिल्म म्हिते धुंकूम्ह उमेश मायालु थीथी सः पिकाये सःम्ह कलाकार खः । उमेश मायालुं छुं ई न्ह्यः तिनी सुष्मिता के.सीं दयेकूगु “म त तिमै्र हुँ” फिल्मय् भुवन के.सी. या सः पिकया डबिंग याना ब्यूगु खःसा थौंकन्हे नेपालमण्डल टेलिभिजनय् क्यना वयाच्वंगु विश्व प्रसिद्ध चाइनिज टेलिसिरीयल “सि यु ची”या नेपाली संस्करणय् मू पात्र सुन् उखुङ नांयाम्ह माकःया नापनापं आपालं मेमेगु पात्रया निंतिं सः बिया च्वना दीम्ह कलाकार खः । वयकलिसे “सि यु ची” यानि कि “पश्चिमतिरको यात्रा”यात कया जूगु बचाः हाकगु खँल्हाबल्हा ः

चीनया नांजागु सिरीयलया नेपाली संस्करणय् डबिङ्ग याना च्वना दीगु दु , थुकिया अनुभव छक्वः कना दीलाथें ?

तसकं हे न्ह्याइपुस्से च्वनाच्वंगु दु । थ्वला चीनया तसकं हे नांजागु सिरीयल खनि । थथे नांजागु सिरियलय् डबिंग याय्दूयु धइगु कम मखु । थ्व डबिंग यानाबले शुरु शुरुई भतिचा थाकूथें नं च्वंगु खः । तर लिपा याना वंलिसे थुया नं वल । थुया वःलिसे न्ह्याइपुया नं वल । झन आः टिभीइ वये धुंकाला आपासिनं तारीफ हे यानाच्वंगु खनाः नुगः लसतां जाया च्वंगु दु ।

थुके छिसं सुन् उखुङ नांयाम्ह माकःया निंतिं सः बिया च्वनादीगु दु, गुलि थाकुल थें ?

तसकं हे थाकुल नि ! व सुन् उखुङ नांयाम्ह माकः थ्व सिरीयलया “मेन क्यारेक्टर” खः । उलिजक मखसे वयागु रोलय् विविधता दु । व तसकं न्यासिचाम्ह पात्रजक मखसे माःबले माःथाय् माःकथं थःयात हिले फुम्ह पात्र खः । थुकथं विविधतां जाःगु पात्रया डबिंग यायेगु धइगु अपुगु मखु । तर थुके डबिंगया ज्या भाला कयादीपिं राजकृष्ण श्रेष्ठ दाई व विजयरत्न दाईपिन्सं जितः माःथाय् माःकथं स्यनेकने याना ग्वाहालि यानादीगुलिं डबिंग ज्याः याउँक न्ह्याना च्वंगु दु ।

सुन उखुङ बाहेक मेमेगु पात्रया निंतिं सः बियादीगु दु मखुला ?

दु नि ! यक्वः हे पात्रया निंतिं जिं सः बियागु दु । झन सुन् उखुङ नांयाम्ह माकःलिसे न्ह्याब्लें प्यपुना जुइम्ह पाःचिए नांयाम्ह फाया निंतिंतकं जिं डबिंग यानाबियागु दु । माकःयात सः बिइबले व फायात सः बिइबले सः बिस्कंबिस्कं पह वयेकेमा । थुकथं ह्युपा वयेकेया निंतिं तसकं मिहेनत यायेमा । उलिजक मखसे छगू सिनय्ला माकः व फाया नापनापं तुं हे च्वंम्ह मेम्ह छम्ह धर्मगुरुया निंतिं नं सः बिइमाबलेला स्वम्ह पात्रया नितिं स्वंगू हे कथंया सः पिकया क्यनागु दु ।

छिसं आपालं फिल्मय् आपासिया निंतिं थःगु सः बिया डबिंग यानादी धुंकल । उकी व थुकी छु पाः ले ?

खः, जिं यक्वः हे पात्रया निंतिं डबिंग याना बी धुन । उकी व थुकीया दथुई पाःगु धइगु ला दकले न्हापां भाय् हे खः । नेपाःया कलाकारपिनिगु निंतिं डबिंग याना बीबले उकी नेपाली भाय्या डाइलग जुयाच्वनि । वहे डाइलग न्यने धुंका वहे लिना थःम्हेसियां न्ववासां गाः तर थुके चाइनिज भाय्या डाइलग वइ । अले वलिना न्वंवायेगु खँ मन्त । अन पर्दाय् पात्रं यानातःगु अभिनयया भाव स्वया न्वंवायेमा । थ्व जिगु निंतिं तधंगु हाथ्या खः । जिगु निंतिं जक मखु, थ्व नेपाली भासं अनुवाद याःपिं अरनिको समाजया पासापिं अले नेपाली संस्करणया डबिंग भाला कया दीपिं राजकृष्णदाई व विजयदाईया निंतिं नं हाथ्या हे साबित जूगु दु ।

थ्व सिरीयल यानागुया उपलब्धी छु जुल थें तायेका दिया ?

दकले तधंगु उपलब्धी धइगु चीनया बौद्ध धर्म संस्कृतिया बारे भतिचा जूसां सीकेदतसा मेगु उपलब्धी धइगु थ्व सिरीयलया प्रिमियर जूगु ईलय् थुकी माकः जुया म्हितूम्ह चाइनिज कलाकारलिसे नापलाय् खंगु नं तधंगु हे उपलब्धी तायेका । लि स्यू लिङथोङ नांयाम्ह वयकः कलाकार चीनया तसकं नांजाम्ह कलाकार खः । वयकलिसे प्रत्यक्ष नापलाये दूगु धइगु नं तधंगु हे खँ खः । अले मेगु उपलब्धी धइगु थौंकन्हे थ्व सिरीयल नेपालमण्डल टेलिभिजनय् क्यना च्वंगु दु, थुकीं याना जिं नेवाः दर्शकतय्गु नं माया मतिनाया अनुभव याये खनाच्वंगु दु ।

अन्त्यय् छुं धयादीमाःगु .........

थ्व छगू चाइनिज सिरीयलया नेपाली डबिंग यानाबले जित तसकं न्ह्याइपुल । आः अरनिको समाजं चीनया मेमेगु सिरीयल नं नेपाली भासं डबिंग याःसा ज्यू थें च्वं अले अथे डबिंग याइबले जिं नं डबिंग याये दुःसा ज्यूथें च्वं । अले नेपालया बांबालागु सिरीयल वा फिल्म नं चाइनिज भासं डबिंग याना चाइनाय् क्यनेदःसा अझ हे बांलाई थें च्वं । थुलि हे धाये । सुभाय् ।

न्ह्यब्वया ः असंबरे