nepal investment baink

‘नेपालमण्डल टेलिभिजन नेवाःतय्गु हे न्हाय्कं खः’ ( खँल्हाबल्हा)

(भाईकाजी महर्जन ‘नयन’, थौंकन्हय् नेपालमण्डल टेलिभिजनया म्यानेजिङ डिरेक्टर जुयाच्वनादीगु दु । वय्कः यलया सुन्धारा क्वसं च्वनादी । वय्कः छम्ह नेपालभाषा संगीत, कला–संस्कृति इत्यादी ख्यःया थपू यायेगु नितिं पलाः न्ह्यचिलाः च्वनादीम्ह छम्ह नेपालभाषाह्यःमि खः । नेपालभाषाया म्यूजिक भिडियो निर्माणया ज्याय् दकले न्हापां पलाः तयादीम्ह थ्वय्कः भाजु हे खः । उगु इलय् नयन भाजु किपालुमि जुयाः नेपालभाषाया म्यूजिक भिडियो चाः पिथनादीगु खः । थ्वयां लिपाः वय्कलं डेल्टा मल्टि मिडिया प्रा.लि. संस्था पलिस्था यानाः आपालं नेपालभाषाया पुलांगु व न्हूगु म्येत मुंकाः आपालं म्यूजिक भिडियो चाःत पिथनादीगु दुसा नेपालभाषाया संकिपात नं निर्माण यानादीगु दु । छुं दिं न्ह्यः जक नेपालमण्डल टेलिभिजनयात गौरी अनन्त सिरपाः लःल्हाःगु खः। भाजु भाईकाजी महर्जन नयन नाप जुगु बःचाधंगु खँल्हाबल्हा थन न्ह्यब्वया च्वना । –सं. )

दकले न्हापां नेपालमण्डल टेलिभिजनयात गौरी अनन्त सिरपाः लःल्हाःगु लसताय् यक्व यक्व भिंतुना दु ।

यक्व यक्व सुभाय्, थुगु सिरपाः धइगु सकल नेपालमण्डल टेलिभिजन परिवारया नितिं हे छगू गर्वया विषय खः । नापं थुगु सिरपा नेवाः समुदाय नापं सकल नेपाःमिपिनिगु नितिं भविष्यय् अझ बाँलाक ज्या यानावनेगु नितिं तःधंगु प्रेरणा ब्यूगु दु 

टेलिभिजन ख्यलय् छिगु पलाः गुकथं न्ह्यात ?

चिधिकःबलेनिसें हे जित कलाकारिता ख्यलय् दुहाँवयेगु मन दुगु खः । २०४६ सालय् यलया लगंख्यःया त्रिवेणी कल्चर सेन्टरय् अभिनय कला सयेका । वयांलिपा २०५२ सालय् वल्र्ड भ्यू इन्टरनेशनलय् छाँयांकन सम्बन्धी तालिम कया ।

थ्वहे झ्वलय् नेवाः म्यूजिक भिडियो दयेकेगु ज्या न्ह्याका । ज्या याना ववं जितः नेपालभाषाया छगू ब्यागलं टेलिभिजन च्यानल दःसा यक्व हे बाँलाइगु महशूस जुल । छक्वलं हे टेलिभिजन च्यानल चायेकेगु तसकं हे थाकूगु ज्या खः । अथेजुया शुरुइ डेल्टा मल्टि मिडिया प्रोडक्सन स्थापना यानां ज्या न्ह्याका । थुगु संस्था मार्फतं गुंगू नेवाः एल्बम, निगू नेवाः संकिपा, अनगिन्ति नेपाली म्यूजिक भिडियोत, टेलिभिजन ज्याझ्वःत नापं तःधंगु पर्दाया संकिपात तकं दयेका । लिपा वना डेल्टा मल्टिमिडियासिबें नं तःजिगू क्षेत्र टेलिभिजन च्यानल चायेकेगु जिगु चिधिकःबलेनिसेंया सपना पुरा यायेगु आज्जु तया चिधिकःबलेनिसेंया पासापिंनापं टेलिभिजन क्षेत्रया विज्ञ पासापिं ंमिलेजुया २०६७  सालय् नेपालमण्डल टेलिभिजनया स्थापना याना ।

टेलिभिजन च्यानल हे सुरु यायेगु विचाः गुकथं वल ? उकिसनं नेपालभाषां हे च्यानल सुरु यायेगु ग्वसाः गुकथं जुल ?

दक्ले न्हापां ला मांभाय् म्वाकाः तयेमाः धइगु भावना जिमिगु नितिं तःधंगु पे्ररणा जुल । वंगु छुं दशकय् प्राविधिक क्षेत्रय् झीसं तायेकाःगुसिबें नं यक्व हे तःधंगु ह्यूपाः वयेधुंकूगु दु । न्हापाथें हे झ्यालि थाना  मनू मुंकाःमाइकिङ्ग याना जक खँ तयेगु , खँ थुकइकेगु जमाना आः मखुत । ई कथं परिवर्तन जुइमफूपिनिगु अस्तित्व सिधयावनीगु खँ प्रमाणित जुइधुंकूगु दु । आःया आधुनिक व वैज्ञानिक युगय्,  सञ्चारमाध्यम उकिइ नं अझ टेलिभिजनया यक्व हे महत्वपूर्णगु भूमिका दुगु जिमिसं वाः चायेका ।टेलिभिजनया माध्यमं आम नागरिकयात न्ह्याबलें नं सुसूचित यायेगु छगू जिम्मेवारी बोध जिमिसं याना । अझ जातिगतकथं स्वयेगु खःसा नेपाःया अप्व धइेथें सञ्चारमाध्यमतय्सं छुं जाति, भाय् व संस्कतियात जक हे प्राथमिकताय् तया ज्या यानाच्वंगु खनेदु । नेवाःत नापं आदिवासीपिनिगु मुद्दा, अधिकार, भाय्, कला, संस्कृति, सम्पदाया विषययात नेपाःया अप्व धइथें सञ्चारमाध्यमयात ल्ह्वनाच्वंगु खनेमदु । थुगु कारणं याना नं नेवाःतय्गु पहुँच राज्यया दक्व हे अङ्गय् ल्यूने लानाच्वंगु जिमिसं तायेका । थुगु खँयात नुगलंनिसें हे महशुस याना आः नेवाःतय्गु अधिकारया मुद्दा, भाय्, कला, संस्कृति, सम्पदा आदियात ल्ह्वनेगु नापं नेवाःतय्त न्ह्याबलें नं सुसूचित व जागरुक यानातयेगु छगू परिकल्पनासहित जिमिसं नेपालभाषाया च्यानल हे शुरु  यानागु खः । मांभाय् झीसं गुलि यक्व छ्यलाः वनी उलि हे झीगु मांभाय् नं म्वानाच्वनी । सञ्चारमाध्यम, टेलिभिजन च्यानल हे नेपालभाषां संञ्चालन यायेफःसा नेवाः भाय् , झीगु मांभाय् म्वाकाः तयेफइ धइगु थुइका हे नं नेपालभाषां च्यानल शुरु यानागु जुल ।

नेपालमण्डल टेलिभिजनय् जः दुजःपिनिगु बारे छुं धयादीला थें ?

प्राविधिक क्षेत्र, कला, कानूननिसें मेमेगु क्षेत्रय् नं ज्ञाननापं अुनभव दुपिं दुजःपिनिगुपाखें हे नेपालमण्डल टेलिभिजन सञ्चालन जुयाच्वंगु खः । अझ धायेमाःसा नेवाः जुयागु प्रति गर्व तायेकाच्वनापिं, नेपालभाषा म्वाका तयेमाः धइगु भावना दुपिंपाखें हे नेपालमण्डल टेलिभिजन सञ्चालन जुयाच्वंगु दु ।

नेपालमण्डल टिभी दकले न्हापांखुसि प्रसारण गुबले जूगु खः ?

नेपालसम्वत ११३१ या थिंलापुन्हि, २०६७ साल पौष महिनाया ६ गते मंगलबाःनिसें नेपालमण्डल टेलिभिजनया प्रसारण प्रारम्भ जुल । दक्ले न्हापां न्हिं १ घण्टा प्रसारण यासें जिमिसं शुरुवात यानागु खः । आः जिमित खुशी लगेजू कि आः नेपालमण्डल टेलिभिजन न्हिं १८ घण्टा प्रसारण जुयाच्वंगु दु । न्हि २४ सै घण्टा प्रसारण यायेगु लक्ष्य ज्वना जिपिं न्ह्यां वनाच्वनागु दु ।

 नेपालमण्डल टिभी वास्तवय् सूचनामूलक टिभी खः कि मनोरञ्जनमूलक टिभी खः ?

सूचनामुलक खः नापं हे मनोरञ्जनमूलक नं खः । सूचना व मनोरञ्जन, जिमिसं निगू हे विषययात बराबर प्राथमिकता बियाः न्ह्याकाच्वनागु दु । सूचनाया ल्याखं जिमिसं नेपालमण्डल समाचारयात द क्ले प्राथमिकता बियागु दुसा मेमेगु ज्याझ्वःत नं दुगु हे जुल । अथेहे जितः यःगु म्यें, सिरियलत आदि पुरा हे मनोरञ्जनात्मक ज्याझ्वः जुल । अथेहे सूचना व मनोरञ्जन निगूलिं नापं बिइगु हसना, सम्पदा, नःलिक्यब आदि ज्याझ्वःत नं जिमिसं प्रसारण यानाच्वनागु जुल । उलिजक मखु राजनीतिक चेतना हयेगु नितिं जिमिके नेपालमण्डल दबूथेँ जाःगु राजनीतिक मुद्दाय् केन्द्रित जुइगु ज्याझ्वः नं दु । अथेजुया ईया आवश्यकता कथं नेपालमण्डल टेलिभिजनयात जिमिसं सूचनामूलक नापनापं हे मनोरञ्जनात्मक टेलिभिजन कथं न्ह्याकाच्वनागु दु ।

थ्व टिभी चले यायेगुया मू उद्देश्य छु खः ?

नेवाःतय्गु विषय ल्ह्वना, नेवाः जागरण हयेगु हे नेपालमण्डल टेलिभिजनया मू आज्जु खः । नेवाःतय्गु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयवस्तुया उत्थान याना नेवाःतय्त सुसूचित व जागरुक यायेगु आज्जु ज्वना जिपिं न्ह्यांवनाच्वंगु दु ।अले नेपाःया मू सञ्चारमाध्यमतय्सं मल्ह्वंगु नेवाःतय्गु सुलाच्वंगु विषययात नेपालमण्डल टेलिभिजनं क्वातुक ल्ह्वनी । राज्यया हरेक निकायलय् नेवाःतय्गु नं पहुँच थ्यंकेमाः धइगु तायेका जिपिं न्ह्यांवनाच्वनागु दु । नेपाःया मू सञ्चार माध्यमतय्सं नेवाःतय्गु विषय गाक्क मल्ह्वंगु जुया हे नेवाःदुने दुपिं यक्व हे प्रतिभातय्त सुनानं म्हमसियाच्वंगु अवस्था दु ।

 

नेवाः प्रतिभा पितहयेगु जिम्मेवारीबोध नं जिमिसं यानागु दु । सामान्यक कथं धायेमाःसा नेवाःतय्गु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक कथं हे नेवाःतय्त थकायेगु परिकल्पना ज्वना नेपालमण्डल टेलिभिजन न्ह्याबलें नं न्ह्यांवनाच्वंगु दु । नापं झीगु देय्या गुलि नं संस्कृति दु, नखःचखः व तजिलजियात संकिपा म्यूजिक भिडियो, वृत्तचित्र दयेका थज्वःगु संस्कृतियात संरक्षण व विकास यायेगु नं नेपालमण्डल टेलिभिजनया मू आज्जु खः ।

 अन्दाजी स्वकुमि गुलि दु ? अले अप्वः यानाः छु वर्ग व उमेरयापिन्सं स्वयाच्वंगु दु ?

स्वनिगलय् दुगु दक्व नेवाः वस्तीयापिंसं नेपालमण्डल टेलिभिजन स्वयाच्वंगु दु । अले स्वनिगलं पिनेया नेवाः वस्तीइ नं नेपालमण्डल टेलिभिजन स्वयाहःगु दु  ।
 टेलिभिजनया माध्यमं नेवाः तजिलजि, भाषाया थपू यायेत छु याये मालीथें च्वं ?
नेवाःतय्सं हरेक संस्कृति, तजिलजि न्ह्याकाच्वंगुया ल्यूने तसकं हे महत्वपूर्णगु कारण दयाच्वनी । नेवाः भाय्, तजिलजि, सम्पदा, संस्कृति आदि दुने नं सुलाच्वंगु नेवाःतय्सं मसियाच्वंगु  अले यक्व हे महत्वया विषयत दु । थज्वःगु महत्वया विषययात पितहयेगु नेपालमण्डल टेलिभिजनया कुतलं नेवाः भाय्, तजिलजिया थपू यायेत ग्वाहालि जुइ ।

 नेपालमण्डल टिभी धइगु व्यवसायमुखी खः कि सेवामूलक खः ?

मुख्य याना नं नेपालमण्डल टेलिभिजन सेवामूलक हे खः । सेवा बिइगु , नेवाःतय्त सुसूचित यायेगु खँयात केन्द्रीत यानाः हे जिमिसं हरेक ज्याझ्वःत न्ह्याकाच्वनागु दु । व्यवसायिककथं नाफा कायेगु जकयात केन्द्रीत याना जिमिसं ज्या यानागु मदु । छुं नं ख्यलय् सफल जुया न्ह्यांवनेत पुरा हे नाफामूलक मजूसां व्यवसायिकता हयेमाःगु आवश्यकता धाःसा दु । नाफायात जक ध्यानय् तया ज्या मयानागु जूसां धेंधेंबल्लाया युगय् थःगु थाय् सुरक्षित यानातयेगु नितिं जिमिसं व्यवसायिकता नं छ्यलागु दु ।

टेलिभिजन धइगु विशेष यानाः युवावर्गया नितिं खः । नेवाः युवातय्त नेपालमण्डल स्वकेत छु गज्याःगु कुतः जुयाच्वंगु दु ?

युवातय्त लक्षित यासें टेलिभिजनपाखें यक्व हे ज्याझ्वःत क्यानाच्वंगु नापं अझ यक्व हे ज्याझ्वःत क्यने ल्यंदनी । आः वइगु दिनय् नं कासा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, आर्थिक नापं थीथी ख्यःलिसे स्वापू दुगु ज्याझ्वःत न्ह्याकेगु जिमिगु योजना दु । युवातय्गु ध्यान सालेगु कथं हे टेलिभिजनय् प्रसारण जुयाच्वंगु हरेक ज्याझ्वलय् जिमिसं छगू कथंया न्हूगुपन, फरकपना हयेगु कुतः यानागु दु ।

थज्याःगु तच्वःगु धेंधेंबल्लाया युगय् नेपालमण्डलया मेमेगु संचारमाध्यमलिसेया स्वापू व धेंधेंबल्ला गुकथन्ह्यानाच्वंगु दु ?

थ्व सञ्चारया युगय् तसकं हे धेंधेंबल्ला दुगु हे जुल । जिमिसं नेपालभाषं हे प्रसारण यानाच्वनागु जुल । थुकिया सकारात्मक पक्ष धायेमाःसा धेंधेंबल्लाया युगय् नेवाः समुदायपाखें जिमित नैतिक व भौतिक ग्वाहालि वयाच्वंगु जुल । नेपालमण्डलं नेवाःतय्गु खँ ल्ह्वनाच्वंगु दु धकाः यक्व हे उद्धार हृदयं जिमितं ग्वाहालि याइपिनिगु नं कमि मजू । अले जिमिसं नेवाः केन्द्रित जुया वनागु अले केबल टेलिभिजन जुया, स्याटलाइटय् थ्यनेधुंकूगु राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमत नापं नं धेंधेंबल्ला यक्व  हे न्ह्यानाच्वंगु दु ।

दकले लिपा, नेवाः अनलाइनन्यूजपाखें ब्वमि व स्वकूमिपिन्त छु धयादी ?

दक्ले न्हापां ला स्वकुमिपिनिगु साथ, माया, मतिनाया कारणं हे नेपालमण्डल टेलिभिजनया यात्रा थनतक थ्यंगु जुल । उकिया नितिं जिगु नापं सकल नेपालमण्डल टेलिभिजन परिवारपाखें दुनुगलंनिसें हे सुभाय् बियाच्वना ।

नेपालमण्डल टेलिभिजनया यात्रायात अझ हे यक्व न्ह्यज्याके माःगु आवश्यकता दु । थुगु टेलिभिजन धइगु सकल नेवाःतय्गु हे न्हाय्कं खः । नेपालमण्डल टेलिभिजन गुलि विकसित जुल उलि हे नेवाःतय्गु विषय उत्थान जुइगु खः ।उलि हे नेवाःतय्गु पहुँच व चेतनाया स्तर थाहाँ वनीगु खः । नेपालमण्डल टेलिभिजन गुलि विकसित जुल उलि हे नेवाःतय्गु आर्थिक सामाजिक स्तर थाहाँ वनीगु खः । अथेजुया थुगु खँयात थुइकुसें नेवाः समुदायपाखें वइगु दिनय् नं अझ साथ बियादी धकाः भलासा कयाच्वना । नेपालमण्डल टेलिभिजनयात सकल नेवाःया थःगु हे टेलिभिजन धकाः नालाः, जिमिसं मचाःगु व मगाःगु खँया नं सुझाव बियादी धकाः नं भलासा कयाच्वना । सुभाय् ।