dudha jayanti 2568

‘नेतृत्व वर्गं राजनीति मखु, ब्यापार यात’

भाजु विजय माली थौंकन्हय् छत्रपाटि निःशुल्क चिकित्सालय अस्पताल संचालक समितिया नायः कथं ज्या यानाच्वनादीगु दु । न्हापा वय्कः वडाध्यक्ष नं जुयादी धुंकल सा ब्यापार ब्यवसायपाखे नं ज्या यानाच्वनादीगु खः । थुकथं न्हापा छम्ह व्यवसायि, राजनितीकःमि कथं नं न्ह्यज्यानाच्वनादीम्ह वय्कः थौंकन्हय् धाःसा थःगु मुक्कं ई समाजसेवायात हे बियाच्वनादीगु दु । वय्कलं नेवाः अनलाइन न्यूजलिसे खँ ल्हानादीगु खँल्हाबल्हा थन न्ह्यब्वयाच्वना ।

  • छि छत्रपाटि निःशुल्क चिकित्सालयया अध्यक्ष कथं ज्या याना च्वनादीगु दु । थुगु चिकित्सालय गुकथं न्ह्यानाच्वन ?

झीसं थुगु चिकित्सालयस असहायपिन्त निःशुल्क अले मेमेपिन्त चन्दा कथं तसकं न्यून शुल्क जक कयाः उपचार सेवा बियाच्वनागु दु । थन दयनिय अवस्थाय् लानाच्वंपिं यक्व हे मनूत दु । झीसं खास यानाः थज्याःपिनिगु लागिं सरकारं तक्क नं छुं यानाच्वंगु अवस्था मदु । अकुन्हु तिनि क्वचाःगु अधिवेशनं ६ करोडया बजेट पारीत यानागु दु । थुलि बजेट दुगु ल्याखं मदुपिनिगु नितिं, असहायपिनिगु नितिं स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैका लागी, असहायका लागी मात्र निःशुल्क धइगु नारालिसें असहायपिन्त सित्तिकं वासः यानाबीगुया लिसें असहायया ज्यान बचे यायेत अपरेशनतक हे यायेमाःसा यानाबीगु यानाच्वनागु दु ।

  • गुलिसिनं ला असहाय मखुसां असहायया सुविधा कायेत स्वइ जुइ नि ?

जिमिसं फारम छपाः दयेका तयागु दु । उकी जि असहाय खः धकाः सहि यायेमाः । व यायेधुंकाः जिमिसं वयाके छसः नं न्यनेमखु । वडा आदिया सिफारीस माः नं धयाच्वने मखु । असहाय, दीनदुःखिपिन्त ल्वय् जुयाः वःगु इलय् नं हाकनं उगुथुगुं सिफारीस, छाय् छु, गय्, गथे धकाः न्यनाः अझ मानसिक तनाव बियाच्वने पाय्छि मताः । इमित सम्मानजनक ब्यवहार यानाः उपचार यायेमाः ।

  • असहायपिन्त सित्तिकं उपचार बियाच्वनादीगु दु, मेपिन्त नं चन्दाया ल्याखं तसकं म्ह्वः जक शुल्क कायेगु यानाच्वनादीगु दु । चिकित्सालय न्ह्याकातयेत थुलिं गाःला ?

उकिं जक ला मगाः । सरकारं ला बिरामी जाँचया नितिं ४७५ तका का धयातःगु दु । तर झीसं सुथय् १०० तका जक कायेगु याना । न्हिनय् पे क्लिनिक धकाः २८० तका जक कायेगु याना । उकी जिमिसं बिरामीतय्त राहत बीगु बिचाः यानागु दु । बिरामीपाखें झीत नाफा म्वाः । मेगु आर्थिक श्रोत धइगु झी थन फार्मेशि नं दु । मेगु भवनय् बालं बियातःगुया बाः नं वइ । उकिया लिसें मगाःगु आर्थिक पक्ष ब्यवस्थापन यायेगु नितिं थीथी ज्याझ्वःत नं यायेगु याना । तर वसिबें बांलाःगु धइगु आम जनतापाखें झीत तःधंगु सपोर्ट दु । अस्पताल भवन दयेकेत नं स्थानीय ब्यक्तिपिनिपाखें यक्व हे ग्वाहालि जुल ।

 

  • सरकारपाखें छुं कथंया ग्वाहालि दु लाकि मदु ?

भवन दयेकागु इलय् ब्यक्तिगत रुपं पि.एल.सिंहजुं ग्वाहालि बियादिल । अथे हे राजनितीइ दुपिं छम्ह निम्हेसिनं नं ग्वाहालि यानादीगु दु । तर सरकारयापाखें खास हे ग्वाहालि मदु धाःसां ज्यू । अखुनु छकः ग्वाहालिया नितिं इनाप छ्वयाबलय् १० लाख तका उपलब्ध याकल । तर सहकारीपाखें न्ह्याकाच्वंगु मेमेगु अस्पतालयात धाःसा ५ करोड बिल । झीगु सामुदायिक संस्थायात धाःसा १० लाख हं, अले सहकारी थुज्वःगु सेमि प्राइभेट थुज्वःगु संस्थां न्ह्याकाच्वंगु अस्पतालयात ५ करोड बीगु धइगु भ्रष्टाचार मखुला ?

  • आः चिकित्सालययात बांलाका यंकेत भविष्यया योजना छु दु ?

जिमिसं वंगु श्रावणनिसें इमरजेन्सी सेवा २४घौ हे संचालन यानागु दु । आः झीथाय् २५ बेड जक दु, व थकयाः ५० बेड थ्यंके । मेगु धइगु आः जि नर्सिङ कलेजया सोचय् वनाच्वनागु दु । कन्या मन्दिर स्कूललिसे जानाः अन दयेके भिंकेमाःगु यानाः अन नर्सिङ कलेज चायेकेगु योजना दु । उगु कलेजय् ब्वं वइपिन्त नं आर्थिक पक्षया ल्याखं दंक हे शिक्षा बीगु जिगु सोच दु । देशया विकासया नितिं शिक्षा व स्वास्थ्यया पक्षय् बिचाः यायेमाः । जिं नं व हे निता खँयात बिचाः यानाच्वनागु दु । भविष्यया पुस्ता शिक्षाय् बल्लात व स्वास्थ्य बांलात धाःसा देशया भविष्य नं बांलाइ । अमेरीका थुज्वःगु देशं नं दक्कले बः बीगु पक्ष शिक्षा व स्वास्थ्य हे खः नि । जिं नं आः व हे निता पक्षयात बिचाः यानाच्वनागु दु ।

  • थौंकन्हय् छि ब्यापार ब्यवसायपाखे ला तापानादिल थें च्वं नि ।

खः । जिं आः ब्यापार, ब्यवसाय दक्वं किजापिन्त हे त्वःताः मुक्कं ई समाजसेवापाखे हे जुयाच्वनागु दु । समाजसेवा यायेत समाजया समस्या बांलाक थुइकेमाः । जि वडाध्यक्ष जुयागु इलय् सरकारं बृद्धभत्ता बीगु नं यात । उगु इलय् १०० तका भत्ता बीगु धाःगु, घोषणा जूगुया कन्हय् कुन्हु हे बुरापिं, बुरिपिं तुतां चुयाः भत्ता काः वयेधुंकल । आः अज्याःपिन्त १००तकाया नितिं लिछ्वया बीगु ला ? उबले जिं थःत वःगु वडाध्यक्षया भत्ता इना छ्वयाबिया । लिपा वःगु बृद्ध भत्ता नं बिया छ्वयाबिया ।
मनूतय्गु थुलि दयनीय अवस्था दु । मनूतय्गु थुज्वःगु अवस्था दुगु खनाः जितः थःगु आर्थिक अवस्था बांलाकेगु स्वयां समाजयात बांलाकेगुपाखे छु याये फइ, दयनिय अवस्थाय् लानाच्वंपिन्त गय् यानाः बांलाका बी फइ धइगुलिइ हे ध्यान वनाच्वंगु दु ।

 

  • राजनैतीक क्षेत्रय् थौंकन्हय् गुलित सक्रिय जुया च्वनादीगु दु ?

पदया ल्याखं जि नेपाली कांग्रेसय् निकः ७ नम्बर क्षेत्रया सभापति जुइधुन । आः काठमाडौं जिल्ला समितिया दुजः नं खः । जि पार्टिगत राजनीतिइ जक सक्रिय मजुया धायेमाल । तर राजनीति यायेगु सुयागु नितिं । जनताया नितिं मखुला ? समाजया नितिं माःगु सेवा ला जिं यानाच्वनागु दु । जि सोसियल पोलिटिक्सय् जक आपाः जोड बिया का ।
नेतृत्व वर्गं राजनीति मखु, ब्यापार यात । अथेजुयाः देशया अवस्था थथे जूगु खः । नेतातय्सं चुनाव ल्वानाः नाफा गथे यानाः कायेगु बिचाः यात । २०४६ सालय् प्रजातन्त्र वयेधुंकाः २०४७य् न्हूगु संविधान दयेकल । व संविधान बांमलाःगु ला मखुनि । तर अवस्था छाय् थथे जुल ? छाय्कि नेतृत्व बमलात । अपेक्षा याःगु सिबें आपाः हे ल्हातिइ लात । उकियात ह्यान्डल यायेमफुत । जनतायात सपना ला क्यन । तर व सपना पूवंकाः क्यनेमफुत । जि थुगु कथंया राजनितीपाखे सक्रिय मजुयागु धाःसा पक्का हे खः ।

  • नेवाःत राजनितीइ ल्यूने लाःगु थें खनेदु ?

थौंकन्हय् राजनितीइ षडयन्त्र आपाः जुयाच्वन । नेवाःतय् थुज्वःगु षडयन्त्र आदि याना जुइमयःपिं । अय्जुयाः नेवाःत राजनितीइ मवःगु खनेदु ।
झी सांस्कृतिक ल्याखं तसकं सना जुइन्ह्याःपिं । आः थन ला झीगु संस्कृति दक्वं स्यंकावनाच्वंग दु । व भिंकेत नेवाःत निर्णायक थासय् थ्यंकेमाः । येँ, यल, ख्वप, किपू, थिमि गन गन नेवाःत दु, अन अन कार्यकारी अधिकृत, बिभागीय प्रमुख, वडाय् दक्वं थासय् नेवाःत हे जुइमाल । नेवाःतय्सं थाय्थासय् त्वःता वनाच्वंगु दु । अथे त्वःतावनीबलय् मेपिसं थाय् काः ला व हे वइ । पार्टिगत स्वार्थ मखु, नेवाःतय्गु स्वार्थ स्वयेमाल । नेवाःतय्सं राजनिती नं याये हे माः । सरकारी जागीर नं नः वने हे माः । निर्णायक थासय् ला नेवाःत वनेगु बिचाः मयासें मगाः ।

  • नेवाःअनलाइन न्यूज स्वयादीपिं ब्वँमिपिनि नितिं छु सन्देश बियादी ?

नेवाः जुयाः नेवाः जुयागुया गर्व यायेनु, भ्वय्, नखः जक न्यायेकाः मखु । छेँय् दयेकेबलय्, छेँ बांलाकेबलय् नं नेवाः पहःचहः क्यनेनु । आः थौंकन्हय् नेवाः बस्तीइ वंसा नेवाः पहःचहः खनेमन्त । आःतक्क ख्वनाय्, बुंगय् वनेबलय् स्वयाकथं नेवाः पहःचहः खनेदु नि । तर गुलिगुलि येँय् सतित उलि नेवाः पहःचहः तनावन । तनावंगु खँत म्वाकेमाल ।