city axpris 2

‘अयलाः लू वया...’ म्येहालामि रोजमान व निशा जापान वनीगु

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ सिल्लाथ्व दुतिया

जापानया नेवा: इन्टरनेशनल फोरम २० दँ क्यंगु लसताय् जापानय् फेब्रुअरी २७ (फागुन ५ गते) शनिवाः तःजिक ज्याझ्वः याइगु जूगु दु ।

उगु ज्याझ्वःया नितिं नेवाः इन्टरनेशनल फोरमंनेपाःया नेवाः कलाकारपिन्त नं ब्वनातःगु दु ।

नेपालभाषा म्यूजिक भिडियो ख्यलय् अतिकं लोकं ह्वानाच्वंगु म्ये‘अयलाः लू वया...’ या म्येच्वमि, लय् चिनामिलिसें म्येहालामिपिं रोजमान महर्जन व निशा देशारया लिसें थीथी कलाकारपिन्त ब्वनातःगु दु ।

नेपालभाषाया म्येहालामि व कलाकारपिन्सं जापानय् सांस्कृतिक ज्याझ्वलय् थःगु थीथी म्येत न्ह्यब्वइगु जूगु दु । म्ये हालामि रोजमान महर्जनं वइगु फागुन १ गते मंगलवाः थःलिसें म्येहालामि निशा देशार जापान वनेत्यनागु जानकारी बियादीगु दु ।

अथेहे, वय्कलं उगु ज्याझ्वलय् ब्वति कयाः फेब्रुअरी २१ तारिखय् नेपाः लिहाँ वयेगु जानकारी बियादीगु दु ।

लुमंकेब हःजू, ‘अयलाः लू वया...’ म्येया सर्जक रोजमान महर्जन लोकंह्वाःगु नेपालभाषाया म्ये ‘सालूगु गाचा...’ नं सिर्जना यानादीगु खः ।

Categorized in कला