banijya bank 2

२५७ दँ लिपा कुमारी छेँय् बुद्धपूजा

कुमारी छेँ नेसं ८७७ य् दयेकूगु खः । थ्वयां प्यदँ लिपा ने।सं। ८८१ स कुमारी बहाःयात राजकीर्ति मनोरम विहार दयेकल । तर थथे विहार खःसां नं आःतक नं उगु विहारय् बुद्धपूजा जूगु खँ झीसं मस्यूनि । उकिं दकले न्हापां वंगु शनिवाः यँलागा नवमीकुन्हु थुगु विहारय् हनेबहःम्ह धम्मावती गुरुमांया लिसें न्याम्ह भिक्षुणीपिं व अथेहे श्रद्धेय हनेबहःम्ह गुणघोष भन्तेया लिसें धर्ममूर्ति भन्ते, स्वभित भन्ते, भद्दिय भन्ते व कौण्डण्य भन्तेपिनिगु नेतृत्वय् बुद्धपूजा यायेगु ज्या जुल ।
लसताया खँ खः, थुगु विहार गुकी कुमारी माजु च्वनाः बिज्याइ । उगु विहारय् बुद्धपूजा व भजन न्यंकेगु ज्या जुल ।

कुमारी माजुयात पूजाआजा यायेबलय् शाकाहारी पूजा ज्यू कि मज्यू धकाः न्यनाबलय् ज्यू धकाः धाःगुलिं जिमिसं शाकाहारी कथंया पूजा याना । कुमारी माजुयात मालीगु न्हियान्हिथंया सच्छि व झिंछगू  बस्तुत नं देछाना । थ्व पूजा यायेगु विचाः जितः छगू ला विहार जुया नं आःतक बुद्धपूजा मयाःगु धैगु सियाः यायेगु मन जूगु खःसा मेता आः जुयाच्वंम्ह कुमारी माजु जिमिगु कूलया म्ह्याय् मचा खः ।
येँया २१ वडा कीर्तिपूण्य महाविहार लगंबहाःया म्ह्याय् मचा कुमारी जूगु लसताय नं थ्व ज्याझ्वः यानागु खः । जिमिगु पुस्ताया कीर्तिपूण्य महाविहारया शाक्य कूलवंशया न्हय्गु पुस्ताया म्ह्याय् मचा खः । थ्वहे लसतां भय् बियाः तःजिक कुमारी माजुयात पूजाआजा यायेगु ज्या जुल ।

अथेहे, कुमारी माजुयात अग्ग महागन्थवाचक शासनधज्ज धम्माचार्य भिक्षुणी धम्मावती गुरुमांया ल्हाःतं हनापौ नं देछनागु खः ।
कुमारी च्वनीगु आसनय् पूजा यायेगु ज्या जूगु खःसा कुमारी माजुयात धम्मावती गुरुमांया ल्हाःतं १११ गू थीथी वस्तु नं देछानागु खः ।
अथेहे, यलया हःखाया भौमचा मैंया शाक्यं नराँ याःगुलिं वय्कःयात नं हनाचिं लःल्हानागु खः । लिसें मेपिं १९ म्ह नं हनापौ लःल्हानागु खः ।
कुमारी छेँय् २५७ दँ लिपा दकले न्हापांगुखुसि थेरवादी परम्परा कथं बुद्धपूजा व बुद्ध ध्वायँ ब्वयेकेगु ज्या जुल । थुगु भिंगु ज्या तःजिक यायेदूगुलिं सकलसित साधुवाद ।

( थेरवाद बुद्धधर्मया उपासक लिसें बौद्धधर्मया अध्ययन अनुसन्धानया व्यक्तित्व शान्तरत्न शाक्यलिसे जूगु खँल्हाबल्हाया लिधंसाय् न्ह्यब्वया  । )