1142 nhoo dan adv

१५ दँय् छक्व तिमिला चीपाः खनेदइगु दिं ल्हुतिपुन्ही

२०७३ बैशाख ११, शनिबार १६:२१:४८

शुक्रवाः ल्हुतिपुन्ही, ल्हुतिपुन्हीया तिमिलायात ‘मिनी मून’ कथं काःगु खः ।

ल्हुतिपुन्ही कुन्हु पृथ्वीं तिमिला मेबलय् स्वयां तापाइगु जुयाः शुक्रवाः बहनीसिया ९ः५० ता इलय् तिमिलम चीपाः खनेदूगु खः ।

थुज्वःगु कथं तिमिला चीपाः खनेदइगु ई १५ दँय् छक्वः जक जुइगु खः । उकिं ल्हुतिपुन्हीया तिमिला सर्गतय् ‘मिनी मून’ कथं खनेदइगु खः ।

(किपाः नेवाः अनलाइनन्युज)