Header Nepal rastra bank Adv

ह्याउँगु हि ( चिंबाखँ )

राज महर्जन
    प्राणमाया थः भाःत तच्वय्क म्ह मफया हस्पितलय् हयेमाःबले तक नं थःम्हं छेँ नं पितिनाम्ह काय् राजेशयात सतके मछ्व । प्राणमायाया दतफत छम्ह हे जक काय् राजेश । तर राजेशं थःगु सिबें क्वय् जातयाम्ह मिसा ब्याहा यायेगु धिपि क्यंबले प्राणमायां याउक काय्यात हाकुतिना छ्वत । प्राणमायाया हैकम कडा हे धायेमालिइ, उया भाःत, थःथिति सुनां खँ थुइके हे फुगु मखु ।

    थौंकन्हय् जातपातया खँ ल्हानाच्वना मलाः धकाः यक्वस्यां थुइकेत स्वल, तर खँ थुइकेत स्वपिं हे प्राणमायाया मिखाया धू थें जुया विइगु । जातपातया खँय् तसकं अब्यवहारिक कथं हे कडा । थःगु निर्णयखय् ल्वहंया पर्व थें अविचलित । तर थौं भाःत म्ह मफयाः हस्पितल हये माःबले तसक आते चाःगु खनेदयाच्वन । आते चाये नं ला माल तुरुन्त हिया व्यवस्था यायेत मिसा जातयात अपुगु नं ला मखुत । राजेशया डाक्टर पासा अन हे हस्पितलय् दुगुलिं नं गाक्क हे अपुल । न्यागु न्यागु पिन्त मछि हि माःगु राजेशया डाक्टर पासां हस्पितलया स्टाफतय्गु पाखें हे व्यवस्था यानाब्यूगुलिं यक्व थुखेर उखेर ब्वाँय् नं जुइम्वाल ।
    भाःतया ल्वय् क्वलानाः हस्पितलं डिस्चार्ज जुइगु ई वल । प्राणमायाया कृतज्ञता धाःसा राजेशया डाक्टर पासाप्रति विलिविलि हे जायावःगु खनेदत । डिस्चार्जया न्ह्यो हि ब्युपिन्त नापलाना कृतज्ञता प्वंकेगु प्राणमायाया इच्छा कथं हि ब्यूपिं स्टाफतय्त सतकेछ्वत । हि ब्यूपिं दक्व लस्करी जब हस्पितलया कोथाय् दं वल, प्राणमाया थःगु तुतिइ दनाच्वने मफुत ।

    हि ब्यूपिं दक्वसिया ल्हातिइ बँ पुइगु च्वाफि खनाः प्राणमायाया मिखा उमिसं ज्वनातःगु च्वाफिं उखेथुखे वनेफुगु हे मखुत । प्राणमायां छु न्ववाये थें म्हुतुसि संकेत स्वल तर सः हे पिहाँ मवः । ताउत लिपा तिनि प्राणमायां चिसलं सुभाय् धाःगु ताये दत ।    
                                                                                            क्वचाल