nepal investment baink

...हेलो...फोन आविष्कारकया मतिनामिया नामय्

२०७७ फाल्गुण ६, बिहिबार १६:११:००

फोन ल्ह्वनेबलय् झीसं ...हेलो...धकाः धयाः वयाच्वनागु दु । थथे फोनय् ...हेलो... धायेगु चलन गनं सुरु जुल ? थ्व झीसं मसीफु ।

अक्सफोर्ड डिक्सनेरीया कथं ...हेलो...या न्हापांगु छ्यलाबुला सन् १८२७ स याःगु खः । उगु इलय् ...हेलो...या छ्यलाबुला मनूतय्त ध्यानाकर्षणया नितिं जक छ्यःगु खः ।

मू खँ ला थ्व ...हेलो...खँग्वः फोनया आविष्कारक ग्राह्म बेलया मतिनामिया नामं वःगु खँग्वः खः । २१ नोभेम्बर १९७३ निसें हलिंन्यंकं ...हेलो दिवस... न्यायेकाः वयाच्वंगु दु । ग्राह्म बेलया मतिनामीया नां मारग्रेट हेलो खः । ग्राह्म बेलं थः मतिनामिलिसे खँ ल्हायेगु नितिं जक फोन दयेकूगु खः । वया कलाःया नां धाःसा गर्डनियर हबर्ट खः ।

अथेला ग्राह्म बेलया न्हापांगु रोजाइया खँग्वः खः ...आहोए... खः । थ्व खँग्वः उगु इलय् सुंयात सःतेत छ्यलीगु खँग्वः खः ।

नेदरल्याण्डसया भाषं वःगु थ्व खँग्वः ...आहोए...या अर्थ खः ...अभिवादन । वधुंकाः मनूतय्त ...छु छि दीला ? धकाः न्ह्यसः तयेगु न्ह्याकूगु खः ।

सन् १९९२ स सार्वजनक जूगु छगू विवरणय् फोन ल्ह्वनेत छ्यलीगु ...हेलो... खँग्वः महान् बैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसनं सन् १८७७ स छ्यलयेत सुझाब ब्यूगु न्ह्यथनातःगु दु । उगु इलय् टेलिफोन एक्सचेञ्जय् ज्या याइपिं मिसापिन्त ...हेलो गल्र्स... धाइगु जुयाच्वन ।

मनूतय्त ...आहोए... सिबें ...हेलो... खँग्वः हे यल । थ्व खँग्वः चीहाकःगु व न्वःवायेत अःपूगु जूगुलिं यक्वस्यां थुकियात छ्यलाबुलाय् हयेगु यानाहल ।