2565 buddha Jayanti ADV

हलिंन्यंकं ८७,००० म्ह कोरोना संक्रमितया गम्भीर अवस्थाय् उपचार

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७८ जेठ २४, सोमबार १६:०४:१७

हलिं आः कोरोना भाइरसं आक्रान्त जुयाच्वंगु दु । हलिंया आपालं देय् कोभिड १९ लिसे ल्वानाच्वंगु दु । हलिंन्यंकं १७ करोड ४० लख ५४ हजार ९७३ म्ह संक्रमित जुयाच्वंगु दु । अथेहे,आःतक संक्रमणपाखें ३७ लख ४४ हजार १६५ म्ह मनूत सीधुंकूगु दुसा हलिंन्यंकं १५ करोड ७० लख ७६ हजार ४३६ म्ह संक्रमणमुक्त जुइधुंकूगु दु ।

अथेहे, सक्रिय संक्रमितपिनिगु ल्याः हलिंन्यंकं १ कारेड २९ लख ६९ हजार ६०९ म्ह दुसा ८७, १३१ म्हेसिगु गम्भीर अवस्थाय् वासः जुयाच्वंगु वल्डवमिटरं जानकारी ब्यूगु दु ।

अमेरिकाय् आःतक ३ करोड ४२ लख १० हजार ७८२ म्ह कोरोना संक्रमित जूगु दुसा ६ लख १२ हजार ३६६ म्ह संक्रमणपाखें सीधुंकूगु दु । आःतक २ करोड ८१ लख २२ हजार ७३७ म्ह संक्रमणमुक्त जूगु दु ।

अथेहे, सक्रिय संक्रमितया ल्याः ५४ लख ७५ हजार ६७९ म्ह दु । ५ हजार २८७ म्हेसिगु गम्भीर अवस्थाय् वासः जुयाच्वंगु अमेरिकां जानकारी ब्यूगु दु ।

थ्वहे झ्वलय् भारतय् २ करोड ८९ लख ९ हजार ९७५ म्ह आःतक कोरोना संक्रमित जुयाच्वंगु दु । ३ लख ४९ हजार २२९ म्ह संक्रमणपाखें सीधुंकूगु दुसा २ करोड ७१ लख ५९ हजार १८० म्ह संक्रमणमुक्त जूगु जानकारी ब्यूगु दु ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय