nepal investment baink

स्थानीय सरकार गठन यानाः ज्या यायेमाः – राजेशबहादुर श्रेष्ठ

नेवाः वल्र्ड अर्गनाइजेशनया केन्द्रीय दुजः राजेशबहादुर श्रेष्ठ थ्व इलय् नेपालय् झायाच्वनादीगु दु । अमेरिकाय् च्वनादीम्ह भाजु श्रेष्ठ नेवाः आन्दोलनया छम्ह सक्रिय युवा व्यक्तित्व खः । वयकलं म्हिगः नेपालमण्डल राहत अभियानया ज्याकू नेपाः ब्यांक्वेटय् झायाः राहत अभियानं यानावयाच्वंगु ज्याखँया जानकारी कयादीगु दुसा अभियानया संरक्षक डा. महेशमान श्रेष्ठ, निरञ्जनरत्न शाक्यपिंलिसे अभियानयात ग्वाहालि यायेगु खँयात कयाः सहलह नं ब्याकादीगु दु । नेवाः अनलाइन न्युजपाखें उगु इलय् वयकःनाप यानागु बःचाहाकःगु खँल्हाबल्हा न्ह्यब्वयाच्वना ।

येँय् झायादियागु मू कारण छु खः ?

  • छगू ला जि थन येँयाम्ह हे जुल । थः मां, अबु, दाजुकिजापिं येँय् हे दु । मेता येँय् थपायधंगु भुखाचं क्षति जूगुलिं उगु क्षतियात कयाः फूकथं व्यक्तिगत व नेवाः वल्र्ड अर्गनाइजेशनपाखें यायेफुगु ग्वाहालि छु जुइ धइगु विषययात अध्ययन यायेगु निंतिं नं जि येँ वयाम्ह खः ।


तत्काल छिगुपाखे ग्वाहालि छु जुइ ?

  • नेवाः वल्र्ड अर्गनाइजेशनपाखें तत्कालया निंतिं अर्गनाइजेशनया दुजः स्वयम्भूधर तुलाधरपाखें नेपालमण्डल राहत अभियानयात निगू लाख तका दां लःल्हायेधुनागु दु । अमेरिकाय् च्वनाच्वंपिं नागरिकतयगु ग्वाहालि यायेगु परम्परा दु । छुं नं घटना जुल धाःसा तत्कालया निंतिं गुलि दु उलि नं राहत बीगु परम्परा दुगुलिं थुकथं तत्काल ग्वाहालि यानागु खः । मेता खँ ला नेवाः वल्र्ड अर्गनाइजेशनपाखें अस्थायी छेँ दनाबीगु बचं नं बीधुनागु दु । थ्वबाहेक विश्वन्यंकं च्वंपिं नेवाःतय् पाखें आर्थिक ग्वाहालि गुकथं कायेफइ थुकिया तयारी यायेगु जुइ । थुकिया निंतिं नेपालमण्डल राहत अभियानं विशेष पहल यायेमाः ।


भुखाय् लिपा येँ देय् गुकथं खंकादिया ?

  • जिं ला नेपाः वयागु इलय् न्ह्याबलें थः पासापिंत येँ देय्, नेवाः म्हसीका व नेवाःतय् स्थिति न्ह्यिान्हिथं बांमलानाच्वन धकाः च्यूताः प्वंकावयाच्वनागु खः । नेवाःत छप्पं जुइमाल, संगठित जुइमाल, येँ देयया म्हसीका ल्यंकातयेगु निंतिं सकलें न्ह्यायेमाल धकाः धयावयाच्वनाम्ह खः । थुगुसी भुखाय् लिपा येँ देय् तच्वकं हे बांमलाक स्यंगु खना । इलय् हे नेवाःत संगठित मजुल धाःसा नेवाःतयगु म्हसीका व नेवाः जातिया हे समस्या तःधं जुयावनीगु खना । उकिं थ्व इलय् नेवाःत छप्पं हे जुइमाः । थुलि जक मखु नेपाः सरकारयात सुनां पत्याः यानाच्वंगु मदु । अथे जूगुलिं नेवाःतयसं थःगु थाय्, थःगु अधिकार ल्यंकातयेगु खःसा स्थानीय सरकारं ज्या याइ कथंया संगठन निर्माण यानाः ज्या यायेमाः । अले जक झीसं बांलाक ज्या यायेफइगु खनेदु ।


नेवाः वल्र्ड अर्गनाइजेशनं थ्व इलय् छु छु ज्या यानाच्वंगु दु ?

  • स्वयादिसँ, विदेशय् च्वनीपिं अतिकं इलं मलाः । अथेखयां नं नेवाःतय् निंतिं छुं यायेमाः धइगु भावना दुपिं पासापिंसं थ्व इलय् फु थासं फु थें ज्या यानावयाच्वंगु दु । विशेष रुपं हलिं न्यंकं नेवाःतयगु स्थिति, नेवाःतयत यायेमाःगु ग्वाहालि लिसें नेवाः भावनाया चेतना थनेगु ज्या मदिक्क यानाच्वंगु दु । तर थुगुसी येँय् तःभुखाय् ब्वःगुलिं विशेष रुपं छु गथे ज्या यायेगु धइगु खँय् छलफल जुयाच्वंगु दु । छिकपिंलिसे नापलाये धुंकाः थनया स्थितिया अध्ययन लिपा याकनं हे नेवाः वल्र्ड अर्गनाइजेशनया मुँज्या सःतेगु निंतिं इनाप यायेगु जुइ । वयांलिपा गुलिफु उलि विश्व न्यंकंया नेवाःतयपाखें ग्वाहालि यायेगु निंतिं जिमिगु पाखें ज्या न्ह्याकेगु ग्वसाः ग्वयागु दु ।


अन्तय् छुं धयादी ला ?

  • नेपालय् जिमि किजापिं दिनेश श्रेष्ठ, निरेश श्रेष्ठ व थः अबुजु (मेघबहादुर श्रेष्ठ) नेवाः हकहितया निंतिं प्रतिबद्ध जुयाः न्ह्यानाच्वंपिं खः । वयकःपिं नेवाः जागरण मञ्चया स्थापना कालंनिसें हे दुजः जुयाः ज्या यानाच्वंगु दु । उकिं जिपिं अमेरिकाय् च्वनाच्वंसां नं नेपाःया निंतिं जिमिगु परिवारं यानाच्वंगु ज्या तःजिगु ज्या खः । उकिं विश्वास दु, नेवाःतय् निंतिं जि लिसें जिगु परिवारं गुलि ज्या यानाच्वंगु दु थुकथं हे सकल नेवाःतसें नेवाः हकहितया निंतिं ज्या याइ धइगु खँय् भलसा कया । लिसें येँय् च्वंपिं नेवाःत थःगु अधिकारया निंतिं छप्पं छधी जुइगु विश्वास नं जिं कयागु दु ।