nepal investment baink

सिम्बाः–धुम्बाः – ५

– राजु श्रेष्ठ,

(सिम्बाः छकू क्वथाय् बहनी ख्यूँउसे च्वंक मतमित मच्याकुसे भुग्लुं च्वंच्वनी । धुम्बाः क्वथाय् दुहां वया त्याक्क मत  च्याकी । सिम्बाःया पहः खनाः हाली ।)

धुम्बाः:अय् सिम्बाः   छु धैगु पहः थ्व? सारा संसारया न्हूगु संविधान वल धकाः दिपावली यायां लिमलाः.....छ छम्ह क्वथाय् मतमित मच्याकूसे ख्यूंउक स्वदुना च्वनेगुला ?

सिम्बाः: ‘कासु नि बिसु’ धैगु थूला कि मथू छं ? संविधान वयाः झीतः छु नापय् यात ?

धुम्बाः:कः....छु तालयाम्ह नेवाः खःल्याः छ सिम्बाः....जब जब नेपाः देशय् संविधान घोषणा जुल उबले उबले नेवाः तसें “दिपावली” याःगु मस्यूला छ ध्वाँ नं?

सिम्बाः:स्यू स्यू छाय् मस्यू....वहे २००४ सालय् पद्यशम्शेरं देश थपूयाय्गु निम्तिं नेपाल सरकार ऐन घोषणा याःबले “दिपावली” याःगुला खःनि 

धुम्बाः:हरे....गन ४ सालया खँल्हाःगु थ्वं.....२००७ सालय् राणा शासन क्वःदले धुंकाः त्रिभुवनं “अन्तरिम नेपाल सरकार ऐन” घोषणा याःबले नेवाःतसें दकले न्हापां “दिपावली” याःगु मखुला ?

सिम्बाः:अथेहे धाय्गु खःसा २०१५ सालय् महेन्द्रं “नेपाल अधिराज्यया संविधान” घोषणा याःबले नं “आहा ! आः बल्ल नेवाः तय्त बांलाइगु जुल धकाः “दिपावली” याःगु नं खःनि 

धुम्बाः:अज्याःगु “दिपावली” ला बहुदलीय व्यवस्था क्वःथले धुंकाः  महेन्द्रं तानाशाही “नेपाल संविधान २०१९” घोषणा याःबले नं मखंला छं ?

सिम्बाः:वहेला धैगु नि.... पंचायती व्यवस्था क्वःथले धुंकाः २०४७ सालया संविधान घोषणा याःबले गय्च्वं? आःला सम्पूर्ण आदिवासी, जनजाती, शोषित पिडिततय्गु कल्याण जुइगु जुल धकाः थाय्थासय् दिपावली यानाजुयापिं छ जि हे मखा ?

धुम्बाः:अले अथे हरेक घोषणाया इलय् “दिपावली” याय्गुलिइ च्याम्पियनम्ह छ सिम्बाः आः नेपाल संविधान २०७२ घोषणा जू बले छाय् दिपावली मयासे ख्यूंउक क्वथाय् च्वंच्वनागु धैम्हका जिं ?

सिम्बाः:(छथ्थुं जागय् जुयाः) स्व धुम्बाः....थ्व नेता तय्गु, पार्टी तय्गु चाकूगु माकूगु खँय् झीसं थुलि धोका नय् धुनकि आः थुमिगु खँय् विश्वास याय्गु हामो ग्वःछि नं थाय् मदु.....उकें जब तक्क “नेवाः स्वायत्त राज्य”या घोषणा जुइमखु उबले तक्क थ्व “दिपावली” याय्गु चान्स हे मदु का हुं.....

(धुम्बाः नं “स्याबास” धैथें सिम्बाः यात धाःप बिइ)