nepal investment baink

सार्वजनिक स्कुलय् शुल्क मकायेत व नीजि स्कुलय् मापदण्ड लागू यायेत शिक्षामन्त्री श्रेष्ठया निर्देशन

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ चिल्लागा पारु (२०८० चैत्र १३ गते) मंगलवाः

शिक्षा, विज्ञान व प्रविधि मन्त्रालयं सार्वजनिक स्कुलय् माध्यमिक तहतक विद्यार्थी भर्ना लिसेंया छुं नं शुल्क मकायेत व नीजि लगानीया स्कुलय् शुल्कसम्बन्धी मापदण्डया प्रभावकारी कार्यान्वयनया नितिं स्थानीय तहयात निर्देशन ब्यूगु दु ।

मन्त्रालयं वेबसाइटपाखे सुचं प्रकाशन यानाः सार्वजनिक विद्यालयस अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ या नियम ५ य् न्ह्यथनातःकथं भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क व पाठ्यपुस्तक वापत छुं नं शीर्षकय् शुल्क कायेमदइगु व्यवस्थायात वहे कथं कार्यान्वयन यायेत व याकेत इनाप याःगु खः ।

संविधानय् दूगु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षाया मौलिक हकया व्यवस्थायात प्रभावकारी कार्यान्वयनया नितिं शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठया निर्देशनय् उगु इनाप याःगु खः ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ या दफा ११ या उपदफा ९२० य् गाउँपालिका व नगरपालिकाया ज्या, कर्तव्य व अधिकार अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन व छात्रवृत्तिया व्यवस्थापन सम्बन्धय् व्यवस्था दु । वहे कथं स्थानीय तहपाखें स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) तकंया आधारय् सार्वजनिक स्कुलय् निःशुल्क शिक्षा व नीजी लगानीया स्कुलय् शुल्क निर्धारण व छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाया प्रभावकारी कार्यान्वयन यायेत व याकेगु इनाप याःगु मन्त्रालयया प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटां जानकारी ब्यूगु दु ।

अथेहे, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ या दफा २७ या उपदफा ९३० य् न्ह्यथनातःकथं प्रत्येक नीजि लगानीया स्कुल व सार्वजनिक शैक्षिक गुथि अन्तर्गत संचालित स्कुलं प्रारम्भिक बालविकास व शिक्षानिसें १२ तगिंतकया न्यासःम्हतक विद्यार्थी दूगु स्कुलं कम्ती नं १० प्रतिशत, न्यासःनिसें च्यासःम्हतक विद्यार्थी दूगु स्कुलं कम्ती नं १२ प्रतिशत व च्यासःम्हसिबें अप्वः विद्यार्थी दूगु स्कुलं कम्ती नं १५ प्रतिशत विद्यार्थीपिन्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान यायेत स्थान आरक्षण यायेमाःगु व्यवस्था कार्यान्वयन यायेत नं मन्त्रालयं स्मरण याकूगु दु ।

नियमावलीया नियम १२ व १२ य् न्ह्यथनातःकथं स्थानीय तहया नायः वा प्रमुखया अध्यक्षताय् छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन व क्वःछ्यू कथंया प्रक्रिया पूवंकाः नियम कथं प्रदान याइु छात्रवृत्ति व विशेष व्यवस्था व अवसर प्राप्त याइपिं मचापिनिगु म्हसीका, छनौट व वितरणय उचित व्यवस्थापन व उकिया अनुगमन यायेगु व याकेगु व्यवस्था जुइत नं मन्त्रालयं इनाप याःगु दु ।

अथेहे, शिक्षा नियमावली, २०५९ या नियम १४७ या उपनियम २ लिसे सम्बन्धित अनुसूची २२ या खण्ड ख पाखें क्वःछ्यूगु शुल्क निर्धारणया आधारया छ्यलाबुला यानाः नियम १४७ या उपनियम २, ३, ४ व ५ कथं नीजि लगानीया संस्थागत स्कुलया शुल्क निर्धारण यायेगु व याकेगु व्यवस्था जुइत संघीय सरकारं इनाप याःगु दु ।

स्कुलयात मासिक पढाइ, वार्षिक भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास शुल्क, परिवहन व भोजन शुल्क बाहेक शुल्क कायेमदइगु जुयाः नियमा १४६ या लिसें संस्थागत स्कुल शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ या दफा १४ (१)  कथं शुल्कया अधिकतम सीमा कायम यानाः क्वःछ्यू कथं शुल्क निर्धारण यायेगु व याकेगु व्यवस्था कार्यान्वयन जुइत इनाप याःगु दु ।

अथेहे, स्कुलं थः विद्यार्थीपिन्त स्कुल परिसर दुने हे वा स्कुलं क्वःछ्यूगु थाय् व पसःपाखें पुस्तक, स्टेशनरी, पोशाख लिसेंया हलंज्वलं खरिद यायेत अनिवार्य यायेगु यानाच्वंगु जनगुनासो वःगुलिं उज्वःगु कथंया ज्या अविलम्ब बन्द यानाः अभिभावकपिन्त खुल्ला बजारंपाखें खरिद यायेगु अवसर प्रदान यायेगु व याकेगु व्यवस्थाया नितिं माःगु सहजीकरण यायेत आह्वान याःगु दु ।

Categorized in राष्ट्रिय