1142 nhoo dan adv

सम्बन्धय् थ्व झिता खँ सह मयाये

२०७३ माघ २२, शनिबार ११:३५:४४

सुखी व सफल स्वापू (सम्बन्ध)या जिम्मेवारी मिसा व मिजं निम्हेसियां जुइ । सन्तुलन्त, आदरसत्कार व अण्डरस्टैंडिग थ्व फुक्कसिया तालमेल सुखी जीवनया निंतिं गुलि आवश्यक तायेकी तर गुगुं नं छगू जक चीज असन्तुलित जुइवं सम्बन्ध क्वचाइगु लँपुइ थ्यनी । थुकिया बाहेक छुं चीजत दु, सम्बन्धय् गुकिया पहल जुइवं हे दिकेगु कुतः यायेमाः मखुसा थुकिं खँयात तच्वयेकी अले सम्बन्धय् खायूपन ब्वलंकी । झासँ थुगु ल्याखय् थुकिया बारे छुं खँ सीके ः


अपशब्द न्ववायेगु ः
सम्बन्धय् आदरसत्कार दये हे माः । तःक्वः पार्टनर मतिनां छम्हं मेम्हसित दुव्र्यवहारपूर्ण खँग्वः वा भाय्त छ्यली । गुकियात वेवास्ता यात धाःसा लिपा वनाः व बानीइ हिलावनी । थुकिं मेपिनि न्ह्यःने मछालापुकेमालीगु हुनिं तकं जुइफु । थुकिं न्ह्यःने वनाः मस्तय्त नं नेगेटिभ असर लाइ । दुव्र्यवहारपूर्ण भाय् थःम्हं नं छ्यलादी मते अले थः पार्टनरयात नं थुज्वःगु शब्द व भाय् छ्यलेगु स्वतन्त्रता बियादी मते ।
फोर्सफुल रिलेशन
पार्टनरयात गुबलें नं स्वापू तयेगु निंतिं फोर्स यानादी मते । छाय्कि थ्व मानसिक व शारीरिक निताजि कथंया हे टर्चर जुइ । गुकिं सम्बन्धय् दूरि ब्वलंकीगु हुनिं जुयाबीफु । पार्टनरपाखें न्हापांखुसी याइगु थुज्वःगु गुगुं नं कुतःयात पटक्क हे सह यानादी मते । थुकिं वयात तिबः जुइ ।


ब्लेम गेम म्हितेगु ः
इहिपा लिपा मिसाया मिजंया परिवार, वया ज्या व वया बानीचानियालिसे एडजस्ट यायेत भतीचा समस्या जुइफु । गुकियात पार्टनरलिसे शेयर यानाः यक्व हद तक तापाके फु । तर गुबले पार्टनर थुगु समस्यायात न्यनेगु पलेसा उकियात ख्याः यानाः लिचीकी, थुकिया निंतिं छितः हे द्वपं (ब्लेम) बिल धाःसा सम्हालय् जुयादिसँ । थुकियात भतिचा हे सह यानादी मते । सम्बन्धय् न्ह्यानाच्वंगु समस्यायात तापाकेगु कुतलय् थुज्वःगु चीजत अक्सर पंगः जुइ ।
न्ह्यागुं ख“यात जिम्मेवार याइगु
छेँ स्यंगुनिसें नसाया स्वादतकया निंतिं गुबले मिजं पार्टनरं मिसा पार्टनरयात जिम्मेवार तायेकी उबलय् ध्यान बी माः । थथे गनं च्वयातःगु मदु कि थ्व ज्याया निंतिं पूरी जिम्मेवारी सिर्फ मिसातय्गु जक जुइ । थथेजूगुलिं ज्यायात थवंथवय् इनाः यायेगु कुतः यायेमाः अले छम्हं मेम्हसित द्वपं बीगु सिलसिला बंद यानादिसँ ।
तुलना यायेगु ः
सम्बन्धय् दूरित अप्वइगु छगू खास हुनिं तुलना यायेगु नं खः । मिजं पार्टनर अक्सर थः पार्टनरया फिजिकया तुलना थः गुम्हं सुंदर अले स्लिम ट्रिम मिसा पासालिसे यायेगु याइ अले व थें हे जुइत फोर्स यात धाःसा मिसातय्त मानसिक रुपं डिस्टर्ब याइ । थुज्वःगु गुगुं नं समस्यापाखें तापायेगु छगू जक तरीका खः थुकिया न्हापांगु कुतः जुइवं हे पनेमाः । थुइकादिसँ – हरेक मिजं–मिसा उत्थें हे जुइमखु ।


प्राथमिकता मबीगु ः
छितः बेवास्ता याइ, छिगु खँय् ध्यान बी मखु, ई मदुगु धइगु थुज्वःगु बहाना दयेकाः तापना वनी । थुज्वःगु गुगुं नं समस्याया सामना यायेमाल धाःसा खुलय् जुयाः थ्व खँय् थः पार्टनरलिसे खँ ल्हानादिसँ अले उकियात चीकेगु निंतिं कुतः यानादिसँ । थुकियात बेवास्ता यात धाःसा थुकिं खँ स्यनेफु ।
हनावना मतयेगु ः
मतिनायालिसें हे सम्बन्धय् हनावना नं दये हे माः । मिजं पार्टनरं न्ह्याबलें थः पार्टनरया निर्णय, वयागु विचार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। छुं उज्वःगु खँ गुकियात कयाः थःगु सहमति मदुसा उकियात शान्तिं थुइकेमाः ।


पुलांगु ख“यात कयाः नागःतुगः ः
यदि सम्बन्धय् पार्टनरं छिं यानादीगु पुलांगु गलतित, निर्णयतय्त तारन्ताः लिसा काइ, छितः द्वपं बी, उकियात कयाः नागःतुगः यात धाःसा उकियात पनेमाः । न्हिलाः पार यायेगु वा सुम्क च्वनेगु ज्यां उकियात बढावा बी अले भविष्यय् समस्या याइ ।
विश्वास मदइगु ः
मसीक, मखंक फोन चेक यायेगु, ईमेल ब्वनेगु, निगरानी तयेगु सम्बन्धय् विश्वासया  कमी न्ह्यब्वइ । थ्व खँ मिसा व मिजं निम्हेसितं लागू जुइ । यदि छि पार्टनरया नं थुज्वःगु बानि दुसा बिचाः यानादिसँ । खुलय् जुयाः खँ ल्हानादिसँ अले वया शंकाया हुनिं सीकेगु कुतः यानादिसँ ।
रोक तयेगु ः
इहिपालिपा गुबले पार्टनरयात छि पुलांपिं पासापिं व थःथितिपिंलिसे नाप लायेगु मयल धाःसा उकियात कयाः थवंथवय् ल्वापु जुल धाःसा थुकी ध्यान बियादिसँ । मिसअंडरस्टैंडिग व इनसिक्युरिटी थुकिया दकलय् तःधंगु हुनिं जुइफु ।