zero media family planning adv

सः छगू फरक अभिब्यक्तिया झिनिक्वःगु साहित्य ज्याझ्वः

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७६ मङ्सिर ७, शनिबार २३:००:५६

नेपालभाषा साहित्ययात च्वन्ह्याकुसे तब्यायानायंकेगु तातुनाः चिबाखं मुँज्या १२ गूगु ल्याः शनिवाः यलया इखालखु त्वालय् क्वचाःगु दु । चिबाखं, बाखं यानाः ३४ म्ह पुलांपिं न्हूपिं च्वमिपिसं थ्यंमथ्यं २०० पु च्वसु ब्वनेधुंकूगु ग्वसाःखलकं जानकारी ब्यूगु दु ।

सौरभ शाक्य, सुधिर ख्ववि, विमल ताम्राकार स्वम्हसिन्हं न्यापु न्यापु ल्याखं १५ पु बाखं ब्वनान्यंकूगु खः ।

साहित्यकार ध्रुव मधिकःमिं न्हय्ब्वःगु चिबाखं यातकयाः सक्षिप्त समिक्षायायेगु झ्वलय् दच्छियादुने १२ गू ल्याः तक्क मदिक्क न्ह्याकाच्वंगु साहित्य ख्यःया नितिं सः छगू फरक अभिब्यक्तिया बांलागु कुतः जूगु खँ न्ह्यथंसे चिबाखं च्वयेबलय् यक्व ब्याख्या यानामच्वंसे छुं घटनायात कयाः बःचा हाकय्क च्वयेगु याःसा बांलाइगु खँय् बःबियादिल ।

समाश्री नं न्ह्याकादीगु उगु ज्याझ्वलय् नरेश अमात्यं बाखं ब्वंमिपिन्त स्वांमाः क्वखायेकाः लसकुस यानादीगु खःसा सुनिल बज्राचार्यं मतिनाचिं लःल्हानादीगु खः । ब्वतिकाःपिं मध्ये छम्हसित गोलाप्रथां दिलकुमारी डंगोलयात लुमन्ति चिं नं बज्राचार्यं लःल्हानादीगु खः । उगु हे ज्याझ्वलय् मोक्ष बहादुर अमात्यं च्वमिपिन्त खादां क्वखायेकाः दां नं लःल्हानादीगु खः ।

बुखँ–राजेन्द्र रञ्जित किपा– नेवाः सूचना केन्द्र

Categorized in नेवाः