dudha jayanti 2568

श्रीश्रीश्री स्वस्थानी बाखं–२

न्ह्यब्वःम्ह ः पशुपतिमान पःमां

श्री गणेद्यःयात ज्वजलपे, श्री सरस्वतीयत ज्वजलपे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयात ज्वजलपे ।।

थनंलि महामायां परमेश्वरीया आज्ञाकथं महाद्यवं ब्रम्हा, विष्णुया भष्म जूगु नौ भचा कयाः थःगु म्हय् बुल । अले ल्यंगु भष्म नौ फुक्कं मुनाः परमेश्वरी लुमंकाः मिखा तिसिनाः ध्यान यायेकथं रज, उष्ण व विभूत स्वतां रज प्रवाह लः प्रादुर्भाव जुयाः व्याप्त जुल । थ्वया लिपा वीज स्वरुप निहः दूगु बरमा छमा बुयावल । उगु बरमाया छहलय् देपा तुतिया पचिं जव ल्हाःतं ज्वनाः चुकुचुकु दुरु त्वनेथें म्हुतुं चुचु प्यानाच्वंम्ह मचा छम्ह श्रृष्टि जुल । विभूति व जः(राप) निता उत्पन्न जूम्ह जूगुलिं वया नां विष्णु धकाः तयाः वयात ब्रम्हाण्ड रचना पालना यायेत महाद्यवं जोग विद्या स्यनाः परमेश्वरीया तपस्या या धकाः जुक्ति स्यनाः बिज्यात । महाद्यःया उजंकथं विष्णुं तपस्या सिधयेकाः मिखा कनाः स्वःबलय् थः निर्मल लखय् द्यःने नागया आसनय् च्वनाः थःगु त्यपुचां दिव्य सहश्रपाः हः दूगु पलेस्वां ह्वयाः उकिया द्यःने ब्रम्हा छम्ह प्रकट जुयाच्वंगु खन । थनंलि ब्रम्हा, विष्णु व महाद्यः स्वम्हेसिनं श्रीश्रीश्री परमेश्वरीयाके प्रार्थना यानाच्वन ।

थुबले श्रीश्रीश्री परमेश्वरी लय्ताया थःगु शक्तिं छम्ह मिसाम्ह सीम्हथें च्वंक ध्वग्गिकाः नवयेकाः लखय् चुइकाः न्हापां ब्रम्हाया थाय् छ्वत । ब्रम्हां थ्व ध्वग्गिम्ह सीम्ह खनाः घचायाः फःहिलाः प्यखे फस्वःगुलिं प्यपा ख्वाः दुम्ह जुल । वयालि व ध्वग्गिक नवःगु सीम्ह विष्णुया थाय् न्ह्यःने चुइकाः हःबलय् ग्यानाः घचायाः मिखा तिसिनाः बिल ।

अनंलि परमेश्वरीरुपी व ध्वग्गिगु सीम्ह महाद्यःथाय् चुइकाहःगु खनाः अजूचाया थज्याःगु लःलः जक दुथाय् गनं थ्व सीम्ह चुइके हल धकाः घःमचाःसे ल्हाःतं ज्वनाः सालाः कयाः उकियात हे आसन यानाच्वना लय्तायाः नवःगु शरीर त्वःता दिव्य देह जुयाः स्वंगः मिखा दुम्ह ल्हाःतय् धनु, वाण, शूल, ख्वना, चर्म, छ्यंक्वय्या पात्र(ख्वला), शंख, चक्र, गदा, पलेस्वां, पाश, त्रिशुल, अंकुश, जपमाः, ज्वलान्हाय्कं, सिन्हःमू ज्वनाः वर अभय बियाः बिज्याःम्ह दिव्य रत्न मणि माणिक्यया तिसा तियाः ह्याउँगु वसः पुनाः षोडश श्रृंगार यानाः मछाः पहलं मुसुहुँ न्हिलाः बाल यौवनपूर्ण जूम्ह नकतिनिया मचाल्यासेया मोहनीरुप कयाः श्री महाद्यःया खवय् मुलय् च्वनाः बिज्यात ।

श्रीश्रीश्री परमेश्वरीया रुप, यौवन, लावण्य खनाः श्री महाद्यः तसकं लय्तायाः परम आनन्दं च्वनाः बिज्यात ।

।।श्री स्कन्द कुमारं असस्त्य मुनियात कनाः बिज्याःगु श्रीश्रीश्री स्वस्थानी परमेश्वरीया ब्रम्हा, विष्णु उत्पत्तिया खँ व शक्ति स्वरुपिणी परमेश्वरी महाद्यःयाके दिव्य देह जुयाच्वना बिज्याःगु निगूगु बाखं थुलिं क्वचाल ।।२।।