nepal investment baink

शंखधरयात लुमंके बलय्

मन्द
नेवाःतसेंं शिलापत्रय् कीगुली जुइमा वा थ्यासफू ल्हयया कायेगुली जुइमाः नेपाल संवत् हे छयला वयाच्वंगु दु । अले पात्रोय् नं नेपाल संवत्, नेपालदेशीय संवत्, शंखधरकृत नेपाल संवत धकाः धयावयाच्वंगु हे दु । थुकथं राज्यपाखें वहिष्कृत जूसां न्हू पुस्ताया शिक्षाय् सरकारी अड्डाखाना व व्यवहारय् गनं नामोनिशान मदुसां नेवाःतसें थ्व संवतयात छ्यलेगुली अक्षुण्ण तया हे वयाच्वन ।
थुलिजक मखु, संवतय्या आन्दोलन सुरु जुइसिंक न्ह्यः नेपाल संवतया न्हूदँया लसताय् संगीत सम्मेलन व साहित्य सम्मेलन यानाः नं नेपाल संवतयात म्वाका हे तयातल । नेपालभाषा मंकाः खलःया स्थापना लिपा नेपाल संवतयात राष्ट्रिय संवत्या मान्यता बीकेगु नितिं आन्दोलन जुल । थुगु आन्दोलनं नं अनेकतनेक स्थिति भोगे यात । बहुदल वयेधुंकाः प्रधानमन्त्री हे वयाः न्हूँदया समारोहय् सम्बोधन याइगु जुल, थीथी नेतातसें भिंतुना देछाइगु जुल, अनंलि शंखधर साख्वाःयात राष्ट्रिय विभूतिया मान्यता नं दत । हानं सरकारी सञ्चार माध्यमय् नेपाल संवतयात छ्यल व अन्ततः नेपाल संवतं राष्ट्रिय संवतया मान्यता नं काल ।
थौंतकया थुगु स्थितिइ थ्यंगु इलय् झीसं लुमंकेबहःम्ह मनू धइम्ह थुगु संवत्या संस्थापाक शंखधर साख्वाः खः । साख्वःवा धइगु गुगुं थर मखुसे साखवाल अर्थात अपालं साख दुम्ह मनू साहू धकाः धाःगु खः ।
थुम्ह साखवालं देसय् दक्वसितं ऋण मुक्त यानाः नेपाल संवत्यात स्थापना यानाः पशुपतिइ छात धकाः वंशावलीई न्ह्यथनातःगु खँ खः । थुकथं हे शंखधरया म्हसिका जूवल धाःसा मेखे पात्रो दयेकीपिसं नं शंखधरकृत नेपाल संवत धकाः शंखधरं हे नेपाल संवत् नीस्वंगु खँ  स्पष्ट यानातःगु दु ।

गुलिगुलिं वंशावलीइ धाःसा थ्व संवत् जुजु राघवदेवं नीस्वंगु धकाः धयातल धाःसा गुलिगुलिसिनं शंखधर धइम्ह छम्ह शूदं्र नेपाल संवतय् नीस्वन धयातल ।
संवतय् नीस्वनेत देसय् दक्कसित ऋणं मुक्त यानेमाःगुयात तःधंगु धार्मिक कृत्यया रुपय् कयातःगु दु । उबलय् संवत् धइगु ‘क्यालेण्डर’ नाप स्वाःगु खँ सिकं कीर्तिनाप स्वाःगु  खँ खः । न्हापाया साम्राटतसें अनेक देय् त्याकाः कीर्ति स्तम्भ तःथे जनस्तरं थुकथं सकसितं ऋणं मुक्त यानाः कीर्ति स्तम्भ तल । मेखे क्रिस्तानीतसें येशू ख्रिष्टया जन्मनिसेंया कालगणना यानाः संवत् न्ह्याकल धाःसा मुस्मांतसें हजरत मोहम्मद मदीनाय् वंगु इलंनिसें काल गणना यानाः संवत् न्हयाका ।

तर थुकथं सम्राट व धार्मिक गुरुं नेताया तःधंगु कीर्ति । घट्नायात अंकित यानाः संवत् न्ह्याकूगुयात अंकित यानाः संवत् न्ह्याकूगु न्ह्यानावल । तर जनस्तरं नं थुकथं हे स्थापना याःगु दु धइगु खँ या प्रमाण धाःसा नेपाल संवत् नं स्थापना जूगु दयेफु, तर मेमेगु संवत् धाःसा सामन्ती युगय् हुयावन वा हुयाछ्वत जुइमाः । थुकी विशेष यानाः राजकीय स्तरं नं थुकियात स्वीकार यानाः न्ह्याकूगु खनेदु । थुकथं राजकीय स्तरं स्वीकार याःगु, पशुपतिइ नं थःगु मूर्ति दयेकातःगु स्वयेबलय् निश्चित रुपं शंखधर धइम्ह मनू उगु ईया छम्ह शक्तिशाली महाजन जुइमाः धकाः अःपुक अुनमान यायेफु ।
लिच्छवीकालिन उगु इलय् स्थापना जूगु संवत् नीस्वंगु आः ११३१ दँ दत । जनस्तरं न्हयाकुगु व नेपाल थुज्वःगु चीधंगु देसय् स्थापित थुगु संवत् थुलि मछि दँ तक न्हयायेफुगु नं वास्तवय् तःधंगुहे खँ खः ।