1142 nhoo dan adv

व लँपुः थ्व पलाः (चिनाखँ)

 –प्रेमराज शिल्पकार                                     

नेवाः स्वायत्त राज्य हयेनु
छधीछप्पं जुया हताः यायेनु
व लँपुः थ्व पलाः
तर छु याये ! जि मला ।।

मनूतय्सं गुलि याउँक खँ ल्हानाः जुइ
उखेथुखे जुया म्वासां फुइफाँय् याना जुइ
नेवाः भाय् तजिलजि थय् खः अय् खः
नयेत त्वनेत थीथी दूगु लहना खः
तर छु याये !
नये त्वनेया नामं छेँ बुँ मिया ज्वी
भाय् तजिलजिया नामं थःथः ल्वाना ज्वी ।।

मनूत गुलि मछाः मचासें न्यासि चायाः जुइ
व माः थ्व माः धकाः म्वासां म्वासां हालाः जुइ
नेवाः सःस्यूपिं न्ह्यलुवाः न्ह्यः वल ला ?
विचाःया घःचाः थानाः मति स्यन ला ?
तर छु याये !
च्यः ज्याः याये न्ह्यांपिन्त राजनीतिइ मलाः
ब्वनातःपिन्सं सःमस्यू हाय् रे हाय् जलाखला ।।