nepal investment baink

लुँवहःया भाः क्वाहाँ वल

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ चिल्लागा पारु (२०८० चैत्र १३ गते) मंगलवाः

थौं मंगलवाः लुँ वहःया भाः क्वाहाँ वःगु दु ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघया कथं न्ह्यःया दिंया तुलनाय् लुँया भाः तोलाय्स्वसः तका क्वाहाँ वःगु दु ।

न्ह्यःया दिं तोलाया १ ललख २६ हजार ७ सय तका जूगु लुँ थौं मंगलवाः १ लख २६ हजार ४ सय तकाय् क्वाहाँ वःगु खः ।

अथेहे, वहःया मू नं तोलाय् झितका दां क्वाहाँ वःगु दु ।

न्ह्यःया दिं तोलाया १ हजार ५ सय १५ तकां कारोवार जूगु वहः थौं मंगलवाः १ हजार ५ सय ५ तकाय् क्वाहाँ वःगु महासंघं जानकारी  ब्यूगु दु ।

Categorized in बजाः