prabhu baink new

लिपि पौया सच्छिगू ल्याः थ्यंबले

 

  • विजयरत्न असंबरे

नेपालभाषाया पत्रकारिता ख्यलय् मनोरञ्जन पत्रकारिता वा ग्ल्यामर पत्रकारिता ख्यःया चाकः उलि तःधं मजू । मनोरञ्जन पत्रकारिता ख्यःया चर्चा यायेगु खःसा विशेष यानाः संकिपा व कासाः ख्यःया खँ इलय्ब्यलय् पिहांवयां तुं च्वं । तर फेशन, फिटनेश व फुडया खँ उलि पिहां वयाच्वंगु खनेमदु । थ्व सकतां विषययात कःघानाः “पेज थ्री” बाःछि पौ पिदनाच्वंगु दु । थ्व पतिइ फिल्मया खँ नं दुथ्याः, फेशनया खँ नं दुथ्याः, फिटनेस व फूटबलया खँ नं दुथ्याः । फूटबल जक मखु मेमेगु कासाया खँ नं दुथ्याना च्वंगु दु । नेवाः ख्यलय् थज्याःगु पत्रिका मेगु मदु । थुकथं छगू कथंया मनोरञ्जन व ग्ल्यामर ख्यःयात कःघानातःगु पत्रिकाया पिकाकः ईलोहं प्रकाशन खः ।

ईलोहं धइगु नेपालभाषाया पत्रकारिता ख्यलय् छगू ज्वःमदुगु छाप त्वःता वयाच्वंगु पब्लिकेशन हाउस खः । ईलोहं पब्लिकेशन हाउसं पेज थ्री नापनापं लाय्कू, नःलि, ईलोहं, लुँआखः, नेवारल्याण्ड व लिपि पौ थेंज्याःगु न्हय्गू पत्रपत्रिका पिथना वयाच्वंगु दु । उकीमध्ये लुँआखः रञ्जना लिपिं पिहां वयाच्वंगु पत्रिका खः ।
नेपालभाषाया पत्रकारिता ख्यलय् आपालं पत्रपत्रिका पिदना वयाच्वंगु दु । उकी मध्ये दक्व धइथें देवनागरी लिपिं पिदना वयाच्वंगु दु । ईलोहं प्रकाशनपाखें पिदनाच्वंगु पत्रपत्रिकाय् नं नेवारल्याण्ड छगू रोमन लिपि छ्यलाः अंगे्रजी भाषं पिदनाच्वंगु दुसा पेज थ्री, नःलि, ईलोहं, लाय्कु धाःसा देवनागरी लिपिं पिदनाच्वंगु दु । अथेहे “लिपि पौ” प्रचलित नेपाल लिपिं पिदनाच्वंगु पत्रिका खः । थुकथं ईलोहं प्रकाशनं छगू ज्वःमदुगु छाप त्वःतेत ताःलागु दुसा प्रचलित नेपाल लिपिं “लिपि पौ” पिथनाः नेपालभाषा ख्यःया मौलिक लिपियात नं छ्यलाबुलाय् हयेगु कुतः याःगु दु ।

नेपाल भाषाया पत्रिका धाल कि उकी भाषा, संस्कृति व साहित्यया खँ अप्वः दयाच्वनी । विशेष यानाः भाषा, संस्कृति व साहित्ययात हे नेपालभाषाया पत्रकारिता कथं कया वयाच्वंगु दु । थ्व बाहेकया च्वज्यायात नुगः चकंकाः लसकुस याःगु उलि खनेमदुनि । थज्याःगु अवस्थाय् नं ईलोहं प्रकाशनं छपलाः न्हूगु पलाः ल्ह्वनाः क्यन । भाषा, संस्कृति व साहित्यया नापनापं ज्ञान विज्ञान, कला, समाः, कासा व मनोरञ्जनया खँयात नं पत्रिकाय् थाय् बिल । ग्ल्यामरया हलिंयात पत्रिकाय् थाय् बिल । थुकिया छगू ज्वःमदुगु दसु “लिपि पौ” नं खः ।

छखे नेपाःदेय्या हे मौलिक लिपि छ्यलाः “लिपि पौ” पिदनसा मेखे थुकियात भाषा, संस्कृति व साहित्यय् जक लिकुंका मतसे कला, मनोरञ्जन व ग्ल्यामर ख्यःया खँ तक नं दुथ्याकल । “लिपि पौ” पिहां वयाः लाबला लिपा जक जुइमाः नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ व सुरेन्द्रभक्त श्रेष्ठं जितः थुकियात नं च्वसु बिइत इनाप यात । इमिगु इनाप जिं स्वीकार याना । विशेष यानाः नेपाल भाषाया ख्यलय् सुनां नं च्वसु च्वया ब्यु धकाः याइगु इनाप जिं इन्कार मयाना । तर थौंकन्हय् धाःसा भतीचा थाकुयाच्वंगु दु । भुखाचं असंया छेँ दुंबले जिगु अप्वः धइथें रिफरेन्स म्याटर अनं लिकाये मफुनि । उकीं उलि खुले जुयाः च्वये मफयाच्वंगु दु । तर “लिपि पौ”या सच्छिगू ल्याःया निंतिं छपु च्वसु च्वयेमाल धकाः नरेशदाई (नरेशवीर शाक्य) नं याःगु इनापयात जिं स्वीकार याना ।

“लिपि पौ”या निंतिं दकले न्हापांगु खुसी च्वसु च्वयाबले रहरं जक च्वयागु खः । नियमित रुपं च्वयेमाल धकाः इनाप याःबले धाःसा जि भतिचा उसि चाल । अथेसां जिं च्वयाच्वना । छाय्धाःसा च्वज्या जिगु लजगाः खः । च्वयाः हे जीवन हना वयाच्वनाम्ह खः । तर नेपालभाषाया पत्रकारिता ख्यलय् च्वसुया ज्याला बिइगु चलन उलि मदु । छगू निगू धाधां नीन्यागू ल्याः थ्यन । नीन्यागू ल्याः थ्यंगु लसताय् च्वसापासाया चुकय् छगू ज्याझ्वलय् ब्वनाहल, जि वना । अन “लिपि पौ”यात नियमित रुपं च्वयाः ग्वाहालि याःपिं धकाः जितः नं छगू लुमन्ति चिं बिल । जिगु नुगः लसतां जाल । जिं लिपि पौया निंतिं लय्पतिकं छगू छगू संकिपा सम्बन्धि च्वसु च्वयेगु मद्दिक न्ह्याका हे च्वना ।

नीन्यागू ल्याः पिदंगु लसताय् ब्यूगु स्यल्लासे च्वंगु लुमन्ति चिं लिपा न्येय्गू व न्हेय्न्यागू ल्याः थ्यंबले धाःसा अज्याःगु छुं नं कथंया लसता हना ज्याझ्वः मयात । बरु नीन्यागू ल्याः पिहां वये धुंकाः धाःसा च्वसुया ज्याला कथं छुं भतिचा पारिश्रमिक बिइगु यानाहल । म्ह्वः हे जक जूसां च्वसु च्वयागु पारिश्रमिक कथं छुं भतिचा दां बिल, बियाच्वन । व नं चीधंगु खँ मखु । थौं धाधां म्हिगः धाधां सच्छिगू ल्याः नं थ्यन खनी । “लिपि पौ”या थ्व सच्छि, निसःगू ल्याः जक मखु सदां सदां न्ह्यानाच्वनेमा थ्व हे “लिपि पौ”यात भिन्तुना ! भिन्तुना ! भिन्तुना !