zero media family planning adv

लकडाउन खँल्हाबल्हाः “बिदेश वःपिंन्त क्वारेन्टाइन तयागु दु ” – किपू नपाया मेयर महर्जन

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७६ चैत्र १५, शनिबार १५:१४:५९

कोरना भाइरसयम सक्रमण पाखें बचे जुइगु नितिं देय थ्व इलय् देय लकडाउन जुयाच्वंगु दु  ।

थथे लकडाउन इलय् थीथी ब्यक्ति पिनिगू च्युता, थीथी बिचाः, महत्वपूर्ण बुखँ ,न्ह्यइपुगु खँ लिसें थीथी खँ फोनपाखें छिकपिनिगु न्ह्यःने न्ह्यब्वयेगु नितिं लकडाउन खँल्हाबल्हा ज्याझ्वः न्ह्यब्वयाच्वना ।

थौं दकलय् न्हापां किपू नगरपालिकाया मेयर रमेश महर्जन लिसें जुगु लकडाउन खँल्हाबल्हाः किपूलिं लकडाउनया इलय् यानाच्वनाःगु ज्याखँया जानकारी बियादिगु दु 

न्यनादिसँ थन क्लि यानाः 

Categorized in बिचा: