zero media family planning adv

लकडाउनया इलय् छेँय् छेँय् वनाः जेष्ठ नागरिक भत्ता

नेवा: अनलाइन न्युज – विजयरत्न | २०७७ जेठ २०, मंगलबार १३:२०:५०

लकडाउनया थ्व  इलय्  ज्येष्ठ नागरिकपिन्तत छुं कथं थाकु मजुइमा 

येँ महानगरपालिका वडा १८ या अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जन छेँय् छेँय् वना ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लःल्हागु दु ।

थ्वहे झ्वलय् इखापुखूया ८९ दँया विष्णुप्रिया मालीया छेँय् वनाः बरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वःगु इलय् तसक लय्ताःगु दु । वडाध्यक्ष महर्जनं मालीया ल्हातय् बरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक भत्ताया रुपय् १२,००० तका दां बियागु इलय् तसकं लय्ताःगु धकाः धयादीगु दु  ।

येँ महानगरपालिकाय् पूर्ण अपाङ्गता जुपि ४४५ म्हेसित लकडाउनया इलय् बिशेष भत्ता छेँय् छेँय् वनाः बिइगु याःगु दु । थुकिया लागि महानगरं ३२ गू हे वडाय् ध्यवा निकासा याये धुकुगु दु ।
गन बिइ धुकुगु दु गन बिइगु सुरु यायेत्यःगु दु ।
 
येँ महानगरपालिकां जेष्ठ नागरिकयात समाजं बियाच्वंगु योगदानया सम्मान स्वरुप दँय् दँसं वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकपिन्त बिशेष भत्ता बिया वया च्वंनागु खः धकाः येँ महानगरपालिकाया मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यं धयादिसे, आः देय् हे बन्दाबन्दीया अवस्थाय् दु । थज्याःगु इलय् बरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकपिन्त महानगरपालिकां बिया वयाच्वनागु बिशेष भत्तां छु भचासां राहत महशुस जुइमाः धका छेँय् छेँय् वना बिइगु  व्यवस्था यानागु खँ धकाः धयादीगु खः ।

मेयर शाक्य दुःखया इलय् न महानगरपालिका जिमिगु साथय् दु धकाः महशुस बिइगु कथं थुगु इलय् भत्ता उपलब्ध यानागु दु धकाः धयादीगु खः ।

३२ गू वडाय् ९ द्वः व ११७ म्ह बरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक दुगु तथ्याङ्क दु धयादीगु दु ।

पूर्ण अपाङ्गता जूपिं नागरिकपिन्त महानगरपालिकां दच्छिया स्वद्धः बिया वयाच्वनागु दु धकाः धयादीगु दु । 
 
येँ महानगरपालिकाया प्रशासन विभाग प्रमुख नमराज ढकालं ९११७ म्ह बरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक व पूर्ण अपाङ्गता जुपि ४४५ म्हतिं महानगर बिशेष भत्ता उपलब्ध यायेत ३२ गू वडाय् ११ करोड ६ लाख व १७ द्वः तका दां निकासा जुइधुंकुगु दु धकाः जानकारी बियादीगु दु ।

Categorized in स्थानिय-समाज