kmc bidya

लकडाउनं पिदँगु बाखँ “त्रास” – मथुरा सायमि (न्हापांगु ब्वः न्यनादिसँ )

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७६ चैत्र २९, शनिबार १९:२७:३८

नां जाम्ह बाखँ च्वमिं मथुरा सायमिं लकडाउनया इलय् च्वयाच्वनादिगु “त्रास” नांया बाखँया न्हापांगु ब्वः नेवाः अनलाइन न्यूज लिसें खाल्हाबल्हाया झ्वलय् न्यंकादिगु दु ।

वयकलं थुगु बाखँ सत्य घटनाया आधारय् च्वयाःगु बाखा जुगु खँ कनादिगु दु । 

“ थ्व बाखँ न्हापा लिपा सिब्ये पाः, कोरना भाइरस ग्याः चिकु , थ्व इलय् जुयाच्वंगु लकडाउल कारणं जुयाच्वंगु अनुभव सकतां दुथ्यानाचवंगु दु ” वयकलं कनादिल । भाजु सायमिं थुगु बाखँ च्वये सिदये धुकुगु छगू निगू खँग्वः जक उखे थुके याये ल्यं दनिगु खँ कनादिगु दु ।

न्यनादिसा थन क्लिक यानाः वयकःया सलय् “त्रास” बाखँया न्हापांगु ब्वः व वयकःया नुँगः खँ ।  

 

Categorized in बिचा: