banijya bank 2

राष्ट्रिय बालदिवसया लसताय् किपुली ‘इसास प्रतिभा’ ज्याझ्वः जुइगु

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०८० भाद्र २९, शुक्रबार १५:३८:३०

इन्द्रेणी साँस्कृतिक समाज (इसास) किपूया ग्वसालय् ‘इसास प्रतिभा’ ज्याझ्वः जुइगु जूगु दु ।

राष्ट्रिय बालदिवस २०८० या लसताय् भाद्र ३० गते शनिवाः न्हिनसिया २ ता इलय् किपूया १० वडाया गुतपौ त्वालय् उगु ‘इसास प्रतिभा’ ज्याझ्वः जुइगु जानकारी ग्वसाः खलः इसास किपू नं ब्यूगु दु ।

राष्ट्रिय बालदिवस २०८० या लसताय् उगु ‘इसास प्रतिभा’ ज्याझ्वलय् थीथी साँस्कृतिक ज्याझ्वः नं जुइगु जानकारी ग्वसाः खलः इसास किपू नं ब्यूगु दु।

ग्वसाः खलः इसास किपू नं उगु ‘इसास प्रतिभा’ विविध सांस्कृतिक ज्याझ्वलय् उपस्थितिया नितिं सकलसित इनाप याःगु दु ।

Categorized in कला