zero media family planning adv

येँमनपां दमकल दुहाँ मवथाय् पाइप लाइन तइगु

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७६ आषाढ २४, मंगलबार २२:०७:५०

येँ महानगरपालिका सम्भावित मिं च्याइगु घटना नियन्त्रण यायेत व घटना जुल धाःसा क्षति म्हो यायेत दमकलयात प्रभावकारी यायेगु व आवश्यक उपकरणया खरिद व दमकल दुहाँ मवनिगु थासय् पाइपया व्यवस्था याइगु जुगु दु ।
महानगर दुनेया थीथी लागाय् दमकल लिसें विपद् व्यवस्थापनया नितिंमाःगु उपकरणया व्यवस्थापनयायेगु मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कनादिगु दु । वयकलं महानगरया थथिी लागाया गल्ली दुने दमकल वने मफु थाय् लया पाइपया व्यवस्थापन यायेगु व दमकल वने फुथाय् तकया थासय् पाइप पाखें ल छ्वयेगु महानगरया योजना दुगु खँ कनादिगु दु ।
   

Categorized in स्थानिय-समाज