nepal investment baink

यःसिं छाय् थनिं ? – डा. चुन्दा बज्राचार्य

डा. चुन्दा बज्राचार्य

येँयाः वा इन्द्रजात्राया सुरु यःसिं थनाः निसें सुरु जूसा यःसिं क्वथया क्वचायेकीगु खः । प्रजातन्त्र स्वयां न्ह्ययाः येँयाः सुरु जुइ च्यान्हु न्ह्यःनिसें सरकारी जंगी कर्मचारी नायः महानायः रकमी गुथियारत सरकारी पुरोहितपिं सकलें जानाः येँयाः पूर्वपाखे अवस्थित नाला गांमय् च्वंगु यःसिंगु धाःथाय् यःसिं काः वनेगु याइ । अन जंगलय् च्वंगु सिमात मध्यय् तप्यंगु सल्ला सिमा छमा ल्यया उकिइ विधिगत रुपं बनकालीया नामय् दुगुचा बलि बियाः पूजा यानाः सिमा पालाः क्वथयेगु याइ । व हे पाःगु सल्लाया सिमायात यःसिं थे थिकचा जुइक पालाः जात्रा यानाः ख्वपय् तये हयेगु याइ । ख्वपय् छन्हु निन्हु तयाः अर्थात् सिमा पाला हःगु सिंग्वः यःसिं भचा न्हगंकालि थिमिइ च्वंपिसं तयावना छन्हु लिपा येँयापिं वनाः येँया भोताहितिइ हयाः तयेहयेगु याइ । थिमिइच्वंपसिं तयावना छन्हु लिपा यानाः येँया हे भोताहितिनिसें जात्रा यानाः ञंलाथ्व शुक्ल अष्टमी अर्थात कायाष्टमी कुन्हु येँया हनुमानध्वाखाया कालभैरवया न्ह्यःने तये हयेगु याइ । अन प्यन्हु तये धुनेवं यःसिं गनेनं धुंकीगु जुइ अले भाद्र ञंलाथ्व एकादशीकुन्ह अर्थात् हरिबोधनी एकादशीकुन्हु मनूत जाग्रामा च्वनाः वामन द्वादसीकुन्हु अर्थात् न्हें ञंलाथ्व द्वादशीकुन्हु मनूत यः सिंयात पूजा यानाः कालभैरवाया न्ह्यःने येँया सायमितयसं वयाः थनेगु याइ । यःसिं क्वय् किसि गयाच्वम्ह लुँयागु इन्द्रया मूर्ति तयेगु याइ ।

न्हापा न्हापा यःसिं थन छन्हु न्ह्यः अर्थात ञंलाथ्व एकादशीकुन्हु नेपाःगाःया सकल जागीरदारत जाग्राम च्वनाः भारनी प्याखं स्वइगु जुयाच्वन । च्वनेगु धयागु मन्त । खाली सम्वन्धीत मनुत जक च्वनाः यःसिं थनेगु जुइ धुकल । यःसिं थनेगुया नापनापं मरु गःकू न्हयःने वा मरुसतः व सिंहसतःया दथुइ च्वंगु तःकगु चकंगु दुवातय् लाक्क इन्द्रधःयात नं खः दयेका: व हे खतेय् न्हाः निपां ब्वयेमाः पिनि इन्द्राधः क्वयेगु याइ । क्वंचाय् ख्वाःपाः च्वयातःगु हाथुधः नं ब्वयेगु धःया नापनापं द्यःःद्यः पिनं याइ । मरुइ माजु देगः व जोशी देगःया दथुइ इयाःमत तया य“याः ज्वःछि बहनी वहनी इयाः मतः च्याकेगु न याइ । इन्द्राधः ब्वयेगुलिइ वंगः , यतखाः, थायमरु, ब्रम्हूत्वाः, न्हयःखाः आदि थाय् थासय् थौकन्हय् अप्वः थासय् इन्द्राधः बव्येगुु मायाये धंकुल । मरुयाम्ह इन्द्रधः हे चलन दु । मुख्यम्ह जुगुलिं गुथि न्याये.का वायच्वंगु दु ।

येँयाः क्वचाल धायेवं ञंलागाः चौथीकुन्हु साइत स्वायाः हे यः सिं क्वथलेगु ज्या जुइ । थ्व नापनापं ब्वयातः पिं इन्द्राधः, हाथुधः ब्वयातःपिं गुलित नं द्यःया मूर्ति, अपि दुः अपिं फुक्कं दुकायेगु जया याइ ।

ञंलाथ्व द्धादशी कुन्हु हे अर्थात भाद्रशुल्क द्धादशी कुन्हु दच्छिया दुने मुत्यु जूपिनि नामय् थाय् थासय द्यःद्यः पिन्त मतः तयाः उपाक् वनेगु  याई । थुवलय् विशेष यानाः येँया शहरया लँ मजुसे उबलय या लागां पिेनेया लँपु लँपुजक जुयाः मतः ब्यू वनीगु खः । थ्व लँ फुकं चित्रांकित यानाः स्वत धाःसा चैत्यया आकारया ल“पु यचुक खनेदु । विशेष यानाः थ्व उपाकू बौद्धमार्गीपिं जक वनेगु याइगु खः । थौकन्हय् हिन्दु मार्गीयापिं नं लहतय् धंच्याकाः चाःहिलेगु याननः वयाच्वगु खनेदु । हिन्दुमार्गिपिनिं थःगु सामाजिक रितिथिति कथं मखुसां थःगु स्वः विवेक. सीपिनिगु नामं मतः व्यू वनीगु खः ।

बौद्धमार्गीपिनिं थः परिवारपिं स्वर्गे जुल धायेवं मदुपिनिगु नामं द्यःद्यःपिनि थाय् वना देवा च्याकः वनेगु धकाः पूजा यानाः मत च्याकेगु याइगु खः । मदुम्ह मनु लुमंकाः म्हाइपुका च्वनेगुया थासय् मदुम्ह मनुयात लुंमुकाः द्यः पूजा यानाः मत च्याकाः मनय् दुने च्वंगु विरहायात विस्तार विस्तारं न्हंकाः स्वास्थ्य जुइगु ज्यायात धार्मिका प्रक्रियां लंका थंकेगु खः । थथे मत बीगु नामं येँदेया उबलाय्या वस्ती फुक चाःहिल सीपिनिगु नामय् मतः तरे यायेगु न्याय् ३६५ प्वाः पाल्चा सीपिनिगु नामय् न्हि छप्वाः छप्वाः दरं मत तइगु खः । मदुम्हसित दछियक ख्युंसे मच्वनेमा न्हयाथाय् नं जः दयेमा धकाः आशा यानाः मदुपिनिगु नामय् मत तयेगु यायगु खः । थथे मत तःवनीबलय् धुं धपाय्ं च्याकाः नं वनेगु याइ । गुम्ह गुम्हसिनं मदुम्ह मन सुखवाति भुवनय् वास लायेमा धकाः लं दछि  धारणि तुतः पाठ याका नं यंकेगु चलन दु । गुम्ह गुम्हसिया थथे वनेबलय् बाजं थका नं यंकेगु चलन दु ।

मरु ख्यः क्यब, चसाद्ध, कंगः, सुइकाःगल्ली, न्यत, थँहिति, छुस्या बाहाः, मुस्या बाहाः, ज्याथा, कमलादी, भोताहिति, महाबौद्ध, दुगंबही, तेबाहाःपिने लुँहिति, धरहरा, बागदरवार, गणवहाः, ताःहाःगल्ली, नाय्पच्वं तःननि, ब्रम्हुत्वाः, जैशिदेवल, क्वाहिति, भिंधः, मरु ख्यः क्यव अर्थात गनं सुरु जूगु खः अनं हे  क्वचायेकेगु जुइ । उपाकू वनेगु प्रक्रिया खाली येँया दुने च्वंपिं बौद्धमार्गी नेवाःतय् जक खः ।