1142 nhoo dan adv

यःमरिया दार्शनिक पक्ष

प्रा.डा. चुण्डा बज्राचार्य
यःमरिया आकार धयागु बौद्ध स्तूप खः । उकिं यःमरि नयेगु धयागु हे बौद्ध ज्ञान प्राप्त यायेगु खः । शिक्षा कायेगुया लागि मनस्थिति स्थिर यायेगु खः । थःगु मनयात स्थिर यानाः बसय् तयेफत धाःसा आत्माज्ञान प्राप्त यायेफइगु खः । थःके दुगु ज्ञान थःयाके जक सीमित यानातयेगु मजुस्ये थःम्हं फक्व इनाबीगु खः । अथेंतुं यःमरि नं थःम्हं जक नयेगु मयास्ये सकसितं इनाः नकेगु खः । अर्थात् यःमरि पुन्हीबलय् बाय् जन्मन्हीबलय् यःमरि थःपिन्सं जक नयेगु मयास्ये त्यःछिंत्यः काः वःपिन्त इनाबीगु खः ।


जन्मन्हीबलय् धउ बजि नाप इनाबी सा मचाया निदँ पुन्ही जूसा थः थितिपिन्त नं इनाः बीगु याइ । अझ पाजु, निनि, तता तहकेहेपिंँ थाय् छेँय् छेँय् बीक्य छ्वइगु चलन दु । गथे स्यूपिन्सं ज्ञान बी अथेंतुं यःमरि नं बी सुयाकें ज्ञान काये मछाले म्वाःथें यःमरि नं सुयाकें कयाः नये मछाले म्वाः । अथे जूगुलिं हे यःमरि पुन्हीबलय् छेँय् छेँय् वनाः यःमरि फ्वनाः नैगु खः ।
यःमरि ज्ञानया प्रतीक जूगुलिं यःमरि पुन्हीबलय् सफू वा ग्वह्रपूजा याइगु नं सान्दर्भिक खः । ग्वह्र सरस्वतीया प्रतीक खः । ग्वह्रलं मस्यूपिन्त ज्ञान गुण बीगु याइ उकिं यःमरि पुन्हीबलय् पूजा यानाः ज्ञान आर्जन याइगु खः ।