nepal investment baink

मोहनी व दशैं गुलि पाः ? दर्शन छु खः ?

नेवाःतय्सं मोहनि नखः तःजिक हना वयाच्वंगु दुसा नेवाः मखुपिं विशेष याना हिन्दुतय्सं दशैं धकाः तःजिक नखः हनाः वयाच्वंगु दु । आः वया मोहनि नखःयात हे दशैं कथं हना वयाच्वंगु दु । थः म्ह्याय् मस्त व भिना मस्तय्त तकं नःलास्वां बिया ध्यबा बिइगु तकं चलन यानाहःगु दु । उकिं याना झन नेवाःतय्सं हनीगु मोहनि नखः खः ला कि दशैं खः धकाः तकं थुइके मफयावनाच्वंगु दु ।

मोहनि व दशैंयात गुलि गुलिंसिनं छगू हे कथं ब्याख्या याना वयाच्वंगु दु । स्वयेबलय् दशैं व मोहनि नखः हनीगु विधि तकं छुं छुं ज्वः लानाच्वंगु खनेदु । गथेकि नखःया नितिं नःलास्वने पारुखुन्हु नेवाःतय्सं नःलास्वनेगु धाइ अले मेपिन्सं घटस्थापना धाइ । नःलास्वनेगु व घटस्थापना यायेगु विधि व दिं वहे खनेदु । अले वहे नःलास्वांयात हे प्रसादया रुपय् कायेगु तकं याइगु चलन नं ज्वःलाःगु खने दु । अय्नं मेमेगु खँय् धाःसा पानाच्वंगु नं खनेदु । उकिं थौंया इलय् मोहनि नखः दशैंया बारे पाःगु खँ सीकेमाःगु आवश्यकता दु । दशैं व मोहनि नखःया दार्शनिक पक्ष नापं हनीगु विधिया बारे नं सीकेमाःगु आवश्यकता दु ।

छु खः दशैं ?

सप्तमी ः दशैंया इलय् विशेष याना सप्तमीखुन्हु फुलपाति छेँय् छेँय् दुथ्याकीगु चलन दु । अथे फुलपाति गुंगू प्रकारया दुथ्याकी । अले सप्तमीखुन्हु हे बहनी नव दुर्गादेवी थापना याइगु चलन दु । गुलिं गुलिंसिनं धाःसा अष्टमीखुन्हु जक अथे नवदुर्गाया थापना याइगु चलन दु ।

अष्टमी ः दशैं नखः हनीपिन्सं अष्टमीखुन्हु विशेष याना नवदुर्गाया पुजा याइ । नवदुर्गाया किपाः बाय् मूर्तियात हे मूल रुपं पुजा याइगु खः । उखुन्हुयात कालरात्री नं धायेगु याना वयाच्वंगु दु । अथेहे ज्याभः नापं थःपिनिगु जीवनय् प्रयोगय् वइगु सामानत नं पुजा याइगु चलन दु । गथेकि मेसिन, ज्याभः ल्वाभः, सफू आदि पुजा याइ ।

नवमी ः थुखुन्हु दशैं नखः हनीपिं नेवाः मखुपिं हिन्दूतय्सं अष्टमीखुन्हुथें हे जीवनय् प्रयोग जुइगु ज्याभः, नवदुर्गादेवीयात विधिपूर्वक पुजा याइगु चलन दु । मूल रुपं वहे नवदुर्गा देवीयात पुजा याइगु हे दशैंया विशेषता कथं नाला वयाच्वंगु दु ।

दशमी ः दँय् दसं पारुंनिसें दशमीतकयात नालाः दशैं हना वयाच्वंगु दु । दशैंया मूल दिन कथं दशमीयात हे नालातःगु दु । थुखुन्हु विजयादेवीया पुजा याइगु चलन दु । पुजविधि कथं थुखुन्हुयात विसर्जन यायेगु धकाः नं धाइ । अले थःसिबें थकालिपिंपाखें ह्याउँक सिन्हः तिनाः आशिर्वाद कायेगु, नःलास्वां छुइगु चलन दु । विशेष याना कपाः छगलं हे ह्याउँक जाकि सिन्ह तिना थःपिन्सं हनेबहःपिंपाखें सिन्हः तिइत वनेगु नापं आशिर्वाद कायेत वनेगु याइ । थुखुन्हु अथे सिन्हः तिउ वनेत सःता च्वनेमाःगु आवश्यकता मदु । छगू कथं हिन्दु धर्मया दर्शन कथं विजय जूगु उत्सवया रुपय् नालाः अथे दशैं नखः हनीगु खः । असत्ययात सत्यं त्याकूगु कथं नालाः दशैं हनी । उकिं हे जुइमाः थुकियात विजयादशमी धाःगु ।

दार्शनिक पक्ष ः विजया दशमी अर्थात दशैं नखः हिन्दु धर्मालम्वीतय्गु दर्शन कथं सत्यं त्याकूगु नापं थःपिं नं न्ह्याबलें विजय जुया वनेफयेमाः धकाः आशिर्वाद कायेगु अले आदर्शवादी सिद्धान्त कथं अथे दशैं नखः हना वयाच्वंगु दु ।

छु खः मोहनि नखः ?

सप्तमी ः थुखुन्हु नेवाःतय्सं बास्तवय् छुं हे यायेम्वाः । पृथ्वीनारायण शाह नं त्याके धुंकाः खय् ब्रम्हुतय्गु चलन कथं हे थाय् थासय् भुयू फसि धकाः फुलपाति पालेगु चलन याना वयाच्वंगु दु । छेँय् छेँय् धाःसा छुं हे यायेम्वाः ।

अष्टमी ः अष्टमीयात नेवाःतय्सं कूछि भ्वय् धायेगु याना वयाच्वंगु दु । थःपिनिगु जीवनय् माःगु ल्वाभः ज्याभः, सफू तयारी अवस्थाय् दु ला मदु धकाः स्वया आः न्हू अन्न वा दुकायेगु ई वइन धकाः ल्वाभः व ज्याभः नापं थीथी ज्वलं धुकू क्वथाय् थापना याना वहे क्वथाय् च्वना थःगु कुलया फुक्क दुजःपिं झ्वःलकं च्वना भ्वय् नयेगु याइ । कूलया भ्वय् जूगुलिं हे कूछि भ्वय् धाःगु खः । अथे थापं याइगु इलय् छुं नं द्यःया मूर्ति बाय् किपाः थापं याइगु मखु । छगू कथं आः छेँय् अन्न गुलि दनि रु धकाः अन्नयात नं तयेगु नापं ल्वाभःया अवस्थायात थुइका न्हूगु वा दुकायेगु नितिं समान तयारी अवस्थाय् तया सहलह ब्याकेगु भ्वय् कथं नया वयाच्वंगु दु । नेवाःतय्गु मोहनि नखःया तसकं महत्वपूर्णगु दिं कथं कूछि भ्वय्यात नालातःगु दु ।

नवमी ः अष्टमीखुन्हु थापना यानागु सामानयात पूजाआजा यायेगु ज्या जुइ । मोहनि सिन्हः फयेगु याइ । अले जीव वली बिइगु याइ । नेवाः संस्कृति कथं पंचतत्वयात महत्व बियातःगु कथं जीव बलि बाय् खँय् बलि बिइगु याइ । तन्त्रसाधन याना पुजा याइगु जुया हे जुइ सायद थुखुन्हुया हाकूगु सिन्हःयात मोहनि सिन्हः धाइगु । तन्त्रनाप स्वापू दुगुलिं मोहनि सिन्हः तीगु हे मोहनि नखःया विशेषता खः ।

नवःमीखुन्हु जीव बलि बिइ धुंकाः उखुन्हु हे बहनी बलि ब्यूम्ह जीवया सी इना बिइगु याइ । कुलया फुक्कं च्वना थकालिंनिसें सी इना बिइगु याइ । गुलि गुलिसियां नवःमीखुन्हु हे नःलास्वां छुइगु याइ ।

दशमी ः नवःमी खुन्हु पुजायागुयात समापन यायेगु कथं पूजा याना नःलास्वां छुइगु याइ । दशमीखुन्हु मोहनी नखःया मेगु खास छुं नं याइमखु । मोहनि नखःया झ्वलय् थः म्ह्याय् मस्तय्त सःताः जा नकेगु, भ्वय् नकेगु याइ । उकिया नितिं नं नखःयात सःते हे माःगु चलन दु । सःतेगु मयायेकं भ्वय् वनेगु याइमखु ।

दार्शनिक पक्ष ः मोहनि नखःया दर्र्शिनक पक्ष धैगु छुं विशेष द्यःयाके बरदान कायेगु कथंया आदर्शवादी सिद्धान्त ज्वनाच्वंगु मदु । छुं नं द्यःयात पुजा याइगु चलन मदु । बरु थःपिनिगु जीवनय् माःगु सामनयात हे द्यः भाःपिया आः तयारी याना न्ह्याः वनेगु संघर्षवादी सिद्धान्तयात नाला वयाच्वंगु दु । न्हूगु अन्न दुकायेगुु अन्तिम ई वयाच्वंगुलिं आः न्हूगु दँया नितिं सकलें गुगु कथं मंकाः जुया न्ह्याः वनेगु धकाः सहलह ब्याकीगु छगू महत्वपूर्णगु नखःया रुपय् वयाच्वंगु खने दु ।

नेवाः संस्कृतिया दर्शन कथं संघर्षवादी सिद्धान्तयात नाला वयाच्वंगु दु मोहनि नखःया झ्वलय् । उकिं मोहनि नखः व दशैंया दथुइ दार्र्शिनक पक्षं पानाच्वंगु दु । दार्शनिक पक्ष पानाच्वंगुयात थुइका मोहनि नखः व दशैं धैगुु छगू हे मखु धकाः थुइकाः थःपिनिगु मौलिक पहिचानयात पिब्वयेगु कथं न्ह्याः वनेगु खँय् संस्कृतिविद्तय्सं पित हया थुइका बिइमाःगु आवश्यकता दु ।