Header Nepal rastra bank Adv

मिजंया बलात्कार जूसा छु यायेगु ?

२०७१ चैत्र १७, मंगलबार १३:२३:१३

मिजंतय् बलात्कार जुइ धायेबलय् पत्याः मयाइपिं मनूत यक्व हे दइ । थौंया सञ्चार माध्यमय् गुलि मिसातय्त जुइगु बलात्कारया घटना पिदनाच्वंगु दु मिजंतय्त जुइगु बलात्कारया विषयलय् उलि चर्चा परिचर्चा व बुखँ पिदनेगु जुइमखु । 

मिस्तय्त जुइगु बलात्कारया विरुद्धय् थीथी कथंया कानुन विश्व न्यंकं हे दुसां मिजंतय्त जुइगु बलात्कारयात कयाः धाःसा गुगुं कानूनी व्यवस्था खनेमदु । नेपालय् जक मखु विश्वन्यंकं हे थुज्वःगु घटनायात कयाः कानुन दयेकातःगु मदु, अले दुसां नं उकिया सम्बन्धय् छु गथे जुयाच्वंगु दु धइगु बारे गुगुं रिकर्ड दयाच्वंगु मदु । थुकिया अर्थ थ्व मखु कि मिजंत बलात्कारया शिकार हे जुइगु मयाः । 

मिजंतय्त जुइगु बलात्कारया कानुन दुगु देसय् तकं सन् १९८० लिपा जक थुकिया अध्ययन सुरु जूगु खनेदु । अमेरिकाया तथ्यांक स्वयेगु खःसा छगू अनुमानकथं अन १९.३ प्रतिशत मिस्त व १.७ प्रतिशत मिजंत गुगु न गुगुं इलय् बलात्कारया शिकार जूगु दु ।

दच्छिया दुने बलात्कारया शिकार जूपिं मिजंतय्गु संख्यायात कयाः विवाद दुसां अनुसन्धानकर्तापिनि कथं गुगु मात्राय् मिसायात जुइगु बलात्कारया घटना पिहाँ वइ व मात्राय् मिजंतय्त जुइगु बलात्कारया घटना सार्वजनिक जुइमखु । 

बलात्कारया शिकार मिजंपिनि गुप्तांगय् बाहेक म्हया मेमेगु ब्वय् अप्वः घाःपाः जुइ व थुज्वःगु घटना अप्वः धें धाः दुगु हतियारया छ्यलाबुलाया अप्वः सम्भावना दइ । मिजंत नं 

बलात्कारया शिकार मिसा पीडितपिसं थें हे मानसिक पीडा फयेमाली । 

छता खँ स्पष्ट खः कि मिजं जुयाः नं बलात्कारया शिकार जूगुया लज्जा, अविश्वास व थ्वलिसे स्वाःगु मछाःपनं मिजंतय्त अप्वः लिच्वः लाकी । 

बलात्कारया शिकार मिजंतय्के अप्वः चिन्ता, बेचैनी, आक्रामकता, अवसाद व ल्वःमंकेत अप्वः अय्लाः व हानिकारक ड्रग्स कायेगु प्रवृत्ति अप्वइ । 

आत्महत्या याइगु मामलाय् थें थुकी मछाःयात सहः यायेगु पलेसा थुज्वःगु मामलाय् थःत हे घाःपाः याइगु प्रवृत्ति चिंताजनक रूपं अप्वइ ।

मिजंतसें केवल यौन हिंसा जक फये मालीगु मखु बरु थुकियात त्वपुया तयेगु निंतिं नं संघर्ष यायेमाली । गुकिं थःगु तीव्रगतिं म्हो जुजुं वनाच्वंगु आत्मविश्वास व थःगु रक्षाय् सक्षम तायेकीम्ह छम्ह मिजंया रुपय् थःगु म्हसीकायात ल्यंका तये फयेमाः । थथे जूगुलिं तच्वःगु मानसिक लिच्वः फयाः नं व शान्त व नियन्त्रित व्यवहार यानाच्वंगु क्यनेत विवश जुइ । अले थुकिं सामाजिक रूपं बिस्कं च्वनेगु प्रवृत्तियात अप्वयेकाबी । 

बलात्कार व थ्वलिसे सम्बन्धित आत्म–नियंत्रणया म्होति, छम्ह मिजंया रुपय् थःगु रक्षा थम्हं यायेगुली शंका व आत्मविश्वासतकं म्हो जुया वनी । बलात्कारया शिकार छम्ह सामान्य मिजनं थःत हे शंका याइ कि गनं ‘बलात्कारं वयात समलिंगी मिजं ला दयेका मब्यू’ ला । थ्व संका खास यानाः उबले अझ अप्वइ गुबले शिकार व्यक्ति यौन हमलाया झ्वलय् भचा जक सां काम भावना महसूस याइ । 

तर थ्व खँया जागरूकता म्हो जक दु कि तच्वःगु स्याः, ग्याःचिकु व बेचैनी जुइबलय् मिजंतय्के छगू कथंया कामुकता ब्वलनी । 

बर्बर यौन हमलालिपा अस्तित्व बचे याना तयेगु गुम्हं नं मनूयात छगू चुनौति खः । थ्व बाहेक बलात्कारया शिकार मिजंया सामाजिक, लैंगिक व यौनिक म्हसिकाय् थुगु घटनाया यक्व अन्जान लिच्व व जटिलता ब्वलंकी । 

कानुनी रुपं मिस्तय्त जुइगु बलात्कारयात गुकथं अपराधया रुपय् काइगु खः वहेकथं मिजंतय्त जुइगु बलात्कारयात नं कायेमाःगु खः । तर यक्व देसय् थुज्वःगु व्यवस्था मदु । 

भारतया कानुनयात स्वयेगु खःसा थ्व छगू खायूगु सत्य खः कि थौं नं बलात्कारया शिकार मनुखं समलैंगिक क्रियाकलापयात अपराध घोषित याइगु कानुनया बः काये मालाच्वंगु दु । 

भारतीय दंड संहिताया धारा ३७७ कथं बलात्कारया शिकार छम्ह मिजनं थ्व खँयात साबित यायेमाः कि मेम्ह मिजनं वलिसे स्वापु तःगु दु । वं थ्व धुंकाः थ्व आशा यायेफु कि वयात हमला याःम्हसित सजाय जुइ । 

पीडित मनू जब न्यायया निंतिं धारा ३७७ या बः काइ वया न्ह्यःने उगु हे कानुनया जालय् तक्यनीगु अप्वः खतरा दु छाय्कि थ्व धारा छम्ह उज्वःम्ह मिजंयात छुं राहत बी मखु, गुकिं सहमति मदयेक समलैंगिक गतिविधिइ ब्वति कायेत बाध्य याःगु खः । व कानूनयन कोपभाजन नं यायेमाली अले व दुःखं हाकनं न्ह्यायेमाली ।