zero media family planning adv

मासगाः नेवाः पुचः पाखें मन्द ब्वज्या

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७६ कार्तिक १२, मंगलबार १५:३७:०६

न्हूदँ ११४० या लसताय् मासगाः नेवाः पुचः पाखें येँया २५ वडा मासं गल्ली तःजिक मन्द च्वया ब्वज्या याःगु दु ।
पुचंया नायः नरेश महर्जन थथे मन्द ब्वज्या दँय दँसन्हूगु दँया लसताय् यानाच्वनाःगु जानकारी बिसें मन्दं माय्  मू बुबं ज्वलंत छ्यलाः च्वयाःगु खँ कनादिगु दु ।
न्हूदँया लसताय् थीथी पुचः खलः पाखें थःथःगु लागाय् मन्द च्वया ब्वज्या यायेगु याः ।

Categorized in स्थानिय-समाज