nepal investment baink

महाभूकम्प व संविधान

थौंकन्हय् छथ्वः राजनीतिक शक्तिं घारघुर यानाः संविधान दयेकाछ्वयेमाः धइगु विचार प्रवाह यायेत स्वयाच्वंगु दु । ‘छता निता मिले मजूगु खँय् लचक जुयाः संविधान दयेकेगु ई खः । जनताया च्यूताः नं तःभुखाचय् लानाच्वन । संघीयता, पहिचानया खँ ल्ह्वनाः संविधान दयेकेत खिचि खिचि यानाच्वंपिंत नैतिक दबाब तयेगु थ्व पायछिगु ई खः । देश राष्ट्रिय संकटय् लानाच्वंबलय् फुक्क छप्पं जुयाः वनेमाः । संघीयता, पहिचानया खँ ल्ह्वना च्वंपिंत जनताया समर्थन दइमखु । खिचिखिच यानाच्वंपिं राजनीतिक शक्तितयत् छता निता खँय् चित्त बुझे यानाः याकनं संविधान दयेकाः छ्वयेमाः ।’ थुज्वःगु दाउ छ्यलाः थम्हं धाःथेंया संविधान हयेगु कुतः छथ्वः राजनीतिक शक्तिं यायेत स्वयाच्वंगु दु ।

सामान्य इलय् दंदँ बिकाः नंं संविधान दयेकेमफुत । आः वयाः भुखाय् ब्वःगु इलय् वयाः तत्क्षण संविधान दयेकेमाःगु खँ ल्ह्वनी । विपदं राजनीतिक फाइदा कायेत स्वइ । संविधान दयेकेगु अभ्यास आः नं यायेमज्यूगु मखु । याये ज्यू । तर संविधान धइगु घाराघुर इल खारखुर यानाः दयेका छ्वयेगु विषय मखु । अनिवार्य राजनीतिक समर्थन, सहमति थुकियात आवश्यक जुइ । भुखाय् जःछियात संविधान दयेकेगु खःसा ला छुं खँ मदु । तर देशय् दयेकेमाःगु संविधान भुखाय् संविधान मखु । राहतया नामय् जक दयेकेगु मखु । देशया संविधान धइगु स्थायी अभिलेख जुइ । देशं भविष्य गय् निर्माण यायेगु थ्वं मार्गनिर्देशन याइ । हःपाः बी । उकिं संविधान भुखायया आखिर तरे यायेगु अभिलेख जक जुइफइमखु । थ्व दूरदर्शी जुइ । देश गुकथं हाँके यायेगु । शूत्र, मन्त्र थुकिइ दइ । थ्व आम देशबासीतय् नुगःया धुकधुकी जुइ ।

देश थौंया विपदया घडिइ एकताबद्ध जुयाः न्ह्याः वनेमाः । थ्व पक्का । विपदया घडिइ जक मखु, न्हापा लिपा नं देश विकासया निंतिं एकता माः । ‘झीगु देय्’ धइगु समष्टिगत अनुभूति सकसिकें दयेमाः । थौं राष्ट्रिय सरकारया खँ वयाच्वंगु दु । सर्वदलीय सरकार दयेकेमाः धकाः बिचाः न्ह्यानाच्वंगु दु । थुज्वःगु भीषण विपत्तिया इलय् थीथी राजनीतिक शक्तित मानवीय राहत, कल्याणया निंतिं ऐक्यबद्ध जुइमाः । थुज्वःगु अवस्थाय् राजनीतिक विभेदया खँय उचित जुइमखु । जुइमज्यू । ओत मदुपिंत पाल बीगु, नयेमखंपिंत खाद्य वितरण यायेगु खँय् राजनीतिक विवाद यायेमाःगु आवश्यकता दइमखु । फुक्क दलतय् थुज्वःगु खँय् समान धरातल जुइ । माःपिं, पीडिततय्त सहयोग यायेगु खँय् मतभिन्नता दइमखु । दये मज्यू । थन संकीर्ण राजनीतिकरण यायेगु खँ जुइमखु । वइमखु ।

तर संविधान निर्माणया उद्देश्य राहत वितरण यायेगु थें मखु । जुइज्यू । जुइ फइमखु । निन्हुया संकट, दुःखया घडिइ मन तयेत बीगु सहयोग मखु संविधान । तःभुखायया थ्व महाघडीं छखेरं राष्ट्रि«य एकतायात महसुस याकूगु दु । तर राष्ट्रिय एकता विपतया इलय् जक मखु सामान्य स्थितिइ नं उतिकं हे माः । अनिवार्य जुइ । देश सकस्यां खः, जुइमाः । थ्व भावनां देश छधी जुइ । तर थ्व महाभुखायया दुःखद् घडियात छ्यलाः छथ्वः राजनीतिज्ञतसें पहिचानया हिमायती, सीमान्तकृततय्त नागःतुगः यायेगु, क्वथनेगु ज्या नं न्ह्याकाच्वंगु दु । देश छगू छधी जुयाच्वनेमाः । विविध जातिगत पहिचानयात प्रोत्साहित यायेमज्यू । थ्वं देशया एकतायात विनाश पाखे यंकी । देशय् एकता माः । विविधता मखु । महाभूकम्पया लिंधंसा कयाः पहिचानवादीत, देशया सीमान्तकृत उत्पीडित वर्गतय्त देशघाती कथं ब्वयेत स्वयाच्वंगु दु । थुज्वःगु हौवा सृजना यानाः चतुर राजनीतिज्ञतसें न्ह्याथें यानाः सां संविधान दयेकेगु ह्वःताः चूलाकेत स्वयाच्वंगु दु । ‘संकटया घडिइ’ धकाः त्वह चिनाः संघीयता, पहिचानया मुद्दाय् अडान कयाच्वंपिं राजनीतिक शक्तितसें नं थःगु मुद्दां लिचिल धइगु चिन्ता नं व्यापक जुयाच्वंगु दु ।

छगू टिभी ज्याझ्वलय् प्रसिद्ध चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटां धाइ, ‘थौंया राष्ट्रिय विपतिया घडिइ देश ऐक्यबद्ध जुइमाः । थीथी जाति जाति, थीथी वर्ग विभाजन देशया निंतिं घातक जुइ । थुकियात नाले मज्यू । त्वःतेमाः ।”

डाक्टर साहेब ! जाति, वर्ग, पहिचानया खँ विकासया अवसरया समानतालिसेया प्रश्न खः । थ्वया जग देश हे खः, राष्ट्रियता हे जुइ । थुकिइ शंका, उपशंका याये आवश्यक जुइमखु ।

– ० –