nepal investment baink

महाद्यःया नामय् अबुसं च्वनाः हनीगु – सिलाचः ¥हे

नेवाः तय्सं हनावया च्वंगु नखःचखः मध्येय् छुं छुं नखःचखः बहनिइ वा सन्ध्याकाः इलय् द्यःद्यः पिन्त पुजा यानाः नखः हनेगु याना वयाच्वंगु दु । गथे पाहाँचः ¥हे हनीबलय् सन्ध्याकाःइलय् वा बहनीतिनि लुकुमाद्यः पुजा यानाः भ्वय् नयेगु याइगु खः । चथाः हनीबलय् नं आकाशय् चन्द्रमा लुइधुंकाः चन्द्रमा पुजा यानाः नखः हनेगु याइगु खः । अथे तुं लक्ष्मीपुजा नं बहनी हे जक यायेगु चलन दु । थथे बहनीया महत्व दुगु नःखःचःखः मध्यय् सिलाचः¥हे नं छगू खः ।

सिल्ला कृृष्ण चतुर्दशीकुन्हुया दिंयात सिलाचः¥हे चलन दु । सिलाचः¥हेयात शिवरात्री, महाशिवरात्री धकाः नं धायेगुयाः । थ्वकुन्हु विशेष यानाः महाद्यः पुजा यानाः, महाद्यःया नामय् अबुसं च्वनाः हनीगु खः । सिल्ला कृष्ण चतुर्दशी अर्थात  फाल्गुण कृष्ण चतुर्दशीकुन्हु महाद्यःया उत्पति जूगु दिं धकाः नं धायेगु याः । अथे तुं थ्वकुन्हु मनुया आत्मा मोक्ष जुइगु वा भिंगु मन जुइगु दिं धकाः नं धायेगु याः । थ्वया बारे छपु परम्परागत चिबाखं नं दु । छन्हु छम्ह शिकारी न्हिछितक्क जंगलय् चाःचाः हिलं नं छम्ह हे शिकारी याये मखं । सन्ध्याकाः इलय् वयाः छथाय् बेलपत्रया क्वय् वयाः झाःसु लन । उगु बेलपत्रमाया क्वसं लः मुनाच्वंगु छगू थाय् नं  दुगु जुयाच्वन । उगु लः दुगु थासय् हे बोलपत्रया हलं त्वपुयाच्वंगु छगः महाद्यःया मूर्ति दुगु जुयाच्वन । शिकार याये मखंम्ह शिकारी बेलपत्रमाया क्वय् झासु ललं छपाः छपाः बेलपत्रया हः थ्वयाः कुतुका च्वंगु जुयाच्वन । उगु कुतुंवःगु बेलपत्रया हः महाद्यःया प्रतिमाय् लानाच्वंगु जुयाच्वन । अज्याःगु इलय् छम्ह मिसाम्ह चल्ला लः त्वने धकाः उगु थासय् वःबलय् शिकारी स्यायेत्यन । थःत स्याये त्यंगु खनाः मिसाम्ह चल्लां जितः आः स्याये मतेनि, जिमि मचातय्त छक्वः नसा नकाः लिहां वये अले जक शिकार या धकाः धाल । थ्व खँ न्यनाः शिकारी मिसाम्ह चल्लायात त्वःता व्छत । अनं लिपा नं उगु  थासय् आपालं पशुपंक्षित वल । दक्वसिनं छगू छगू त्वहः तल वन । दक्वसितं नं शिकारी त्वःताव्छल । लिपा मिसाम्ह चल्लांनिसें दक्व झंगः पंक्षितय् थःथःगु ज्या सिधयेकाः शिकारीयाथाय् थःत शिकार या धकाः बचं पुरा याः वल । तर शिकारीया धाःसा सुं नं पशुपंक्षियात शिकार या धकाः बचं पुरा याः वल । तर शिकारीया धाःसा सुं नं पशुपंक्षियात शिकार यायेमास्ति मवल । उलि  जक मखु हिंसा हे याये मास्तिवल । थथे जूगुयामू हुनि थ्व दिं धयागु फाल्गुण सिल्ला चर्तुदशीकुन्हु जूगु जुयाच्वन नापं शिकारीं बेलपत्रया हः कुतुकुगु महाद्यःया प्रतिमाय् लानाच्वन । थुकथं थ्व दिनय् महाद्यःयात पूजायात यायेवं हिसंक मन हे नं अहिंसा जुइगु वा भिंगु मन जुइगु जुयाच्वन । अथे मन भिनावःगु जूगुलि महाःद्यया दूत वयाः शिकारीयात शिवलोकय् यंकाः हिंसकपाखें मोक्ष प्राप्त याकल । अथे मोक्ष प्राप्त जुइगु जूगुलिं ह् थ्वकुन्हु मनूतय्सं महाद्यःयात पूजा यानाः महाद्यः नामय् सुचिनिचि यानाः म्वः ल्हुयाः, नीगु वसः पुनाः अवसं च्वनाः मृत्यु लिपा हानं छुं हे जन्म कायेम्वाःलेमा शिवलोकय् वने खनेमा धका विश्वास याइगु खः । महाद्यः धयाम्ह हे शक्ति खः । शिव धयाम्ह हे पशुपति खः । भाजु सत्यमोहन जोशीजुया धापू कथं पशुपति या अर्थ हे आत्मायात मोक्ष बीम्ह मोक्षदायक खः । (नेपाली चाडपर्व २०३९ः ५८)

सिलाचः¥हे छाय्  यायेगु धयांगु खँँ स्व. पुण्यरत्न वज्राचार्य धापू थुकथं खनेदु । फाल्गुण महिना शिशिर ऋतुयागु निला मध्यय् लिपायागु लाय् लाः । थ्व लाय् माघ महिनाबलय् महाद्यःयागु रुद्रतत्वं अर्थाथ जगतयात कल्याण याइगु तत्वं यानाः गना वयाच्वंगुलिं चुलि जायेकेगु याइ । उकथं जिर्णशिर्ण जूगु वस्तुयात न्हूगु रुप बिइगु शिबत्व प्राप्त जुइगु थ्व ला जूगुलिं फाल्गुण महिनाय् सिलाचः¥हे चखः कथं माने यानातःगु खः । (झिगु नखःचखः ने.सं. १०८४ पृ ८१) । सिलाचः¥हेया महत्व बारे लिङ्ग पुराणय्  महादेव वचन धकाः थुकथं न्ह्ब्वयातःगु दु । फाल्गुण त्रयोदशीकुन्हु म्वःल्हुयाः, अबुसं च्वनाः, उकुन्हु हे चान्हय् जाग्राम च्वनाः त्रयोदशी फुनाः चतुर्दशी क्यने साथं महाद्यःया मूर्तिइ वा शिवलिङ्गय् अर्ध बियाः शिवरात्रीकुन्हु चान्हय् जाग्राम च्वनाः होमयात धाःसा सर्वसिद्धि लाभ जुइ । अथे तुं भारतीय् ब्रतोत्सव धयागु धार्मिक सफुतिइ शिलाचः¥हे या महत्वबारे महादेवं पार्वतीयात कना बिज्याःगु धकाः थुकथं न्ह्यब्वयातःगु दु । पार्वती महाद्यःयात दकले सकले तःधंगु व्रत धयागु गुबले धकाः न्याना बिज्याःबलय् महादेवं पार्वतीयात जवाफ बियाबिज्याः कथं दकले सकले तःधंगु  ब्रत धयागु सुचिनिचि यानाः महाद्यःया नामय् ब्रत च्वन धाःसा यमलोक वने म्वायेक छक्वलं मुक्त जुयाः स्वर्गलोक थ्यनीगु खँ धयाबिज्याःगु दु । उकिं मनूतय्सं  थ्वकुन्हु न्ह्थुकुन्हुया चांनिसे अर्थात फाल्गुण कृष्ण त्रयोदशीनिसें जाग्राम च्वनाः शिवरात्रीबलय् अबुसं च्वनाः महाद्यःया पूजा याइगु खः । नापं शिवरात्री कुन्हुया चान्हय् महाद्यः व शिवलिङ्गय् न्ह्यःने यज्ञकुण्ड दयेकाः होम यक्ष नं यानाः जाग्राम च्वनीगु खः । थ्वकुन्हु न्हिहि महाद्यःया तोत्र भजन नं यायेगु याइ । भाजु सत्यमोहन जोशीजुं पशुपतियात मोक्षदायक धायेगु यानादिसा भाजु पुण्यरत्न बज्राचार्य झिगु नखःचखः सफुतिइ सिलाचः¥हयात बैज्ञानिक धंगं प्रकृतिइ वःगु ह्यूपाः वा परिवर्तनशीलता धकाः उल्लेख याना बिज्याःगु दु । वय्कःया धापू कथं रुद्र व शिव  धयागु हे परिवर्तन खः । न्हिन्हिं जुयाच्वंगु सृष्टि व विनास हे शिव खः । विनाश मजुइक सृष्टि जुइमखु । सृष्टि मजुइंक बिनास जुइमखु । सृष्टि व विनास हे प्रकृतिया रित खः । शिवशक्ति अर्थात प्रकृतिया सृष्टि व विनास थुइकेत हनेगु हे शिलाचः¥हे हनेगु खः । प्रकृतिया सृष्टि व बिनास थुइकेगु धयागु ज्ञानप्राप्त यायेगु अथवा शिबरात्री मानेयानाः ज्ञानि जुइगु भिं जुइगु खः । उकिं शिंबरात्री मानेयायेगु परम्परा वैदिक कालंनिसें जुंसा नं थ्व विभिन्न धर्मालम्वीपिसं थःथःकथं चखः मानेयानाः वया च्वंगु दु । हिन्दू, शैव धर्मालम्वीपिसं महाद्यः वा शिवलिङ्गयात पूजा यानाः मानेयाना वयाच्वन बौद्धमार्गीपिनि ज्ञानया भण्डार ग्वरःयात पूजा यानाः मानेयाना वयाच्वन खयेतल थ्व परम्परा अप्व धया थें बौद्धमार्गीपिसं मयाये धुंकल विशेषयानाः गुरुजुपिसं जक याना वयाच्वंगु परम्परा खः । नेवाःतय्सं थ्व सिलाचः¥हेयात चखः कथं हनावया च्वंगुदु । विशेष यानाः सुथनिंसे त्वाः त्वालय्, दुवाःदुवातय् मचातय्सं हासा ज्वनाः खिपः प्यनाः लँय् महाद्यःया चिकुल मि कुइकेत जगाः फ्वंनेगु याइगु खः ।  न्हिछि तक्क जगाःफ्वंगु दामं घ्यः छुंचुं चिनि आदि न्यानाः मरिचरि दयकेगु याइ । फ्वनाहःगु सिँ दुवातय् दुवातय् द्यःद्यः पिनिगु न्ह्यःने वा महाद्यःया न्ह्यःने मि च्याकाः मि कुकुं मरि छुनाः हलुवा दयेकाः न्हिछि जगाः काःपिं, सकलें जानाः मरि इना नयेगु याइ । छेँय् छेँय् च्वंपिं मनूतय् महाद्यःयात पूजा यानाः गुम्हसिया अबुसं च्वंसा गुम्हसिया महाद्यःया न्ह्य होम यज्ञ यायेगु याइ । गुम्हसियां अबुसं च्वनाः शिवरात्री हनेगु याइ । बौद्धलम्बीपिनि विशेष याना ग्वरः पूजा याये माःपिनि धाःसा सुथय् छेँय् बँ इलाः सुचिनिचि यानाः मि कुइपिन्त सिँ दान यानाः बहनी छेँय्जः सकसियां जा नये धुंकाः छेँ जःछि सकलें मुनाः हासाय् ग्वरः तयाः उकिइ द्यःने सकसियां थःथः ब्वनेमाःगु सफु द्यतनाः छेँयया मूलम्ह मिजंम्हं पूजा यायेगु याइ । पूजा याइम्ह नं पूजा याइगु पूजाभः सकसियां थियाः संकल्प यानाः अर्थात सकसियां पूजा याःगु सरह पूजा याइ । पूजा याःतल्ले सकले पूजा याःथाय्  च्वना ः मकलय् सिँ  तयाः मि च्याकाः कुना च्वनेगु याइ । पूजा सिधल धायेवं थँजिंनिसें सकसिनं सिन्हः ती सिधल धायेव प्रसाद धकाः मरिचरि इनेगु नयेगु याइ , नापं  मकःकुकुं बरां गुलुमरि आदि नयेगु याइ । थुबलय् ग्वरः पूजा याइबलय् यःमरि पुन्हिबलय् थें ग्वरलय् न्हूगु बरां व वां ग्वरःलय् लुइगु नं याइ । ग्वरः लुयातगु थासय् सुथ न्हापां दनाः सुनां ग्वरःलय् च्वंगु प्रसाद लाये  फत वया ज्ञान गुण अप्वः दै का चान्हेय् हे अथवा थ्वकुन्हु सुथ न्हापां दनाः शिक्षा वा ज्ञान बीगु का जाग्राम याकेगु चलन दु । कन्हय्कुन्हु अर्थात फाल्गुण कृष्ण पञ्चमीकुन्हु सुथय् दनाः छेँजः सकले्र पूजायानातः गु ग्वरः भागि यायां थःथःगु सफु लिकायगु याइ । सिलाचंः¥हे कुन्हु अर्थात शिवरात्री वा महाशिवरात्रीकुन्हु काठमाडौं दुनेया पूर्व उत्तर दिशाय् न्ह्यानाः च्वंगु बागमतीया किनाराय् च्वंम्ह पशुपति द्यःयाथाय्यक्व भक्तजनपिं वया पूजा याः वइगु जूगुलि उगु थासय् तःधगु हे जुइ । फाल्गुण शुक्ल त्रयोदशीनिसें जाग्राम च्वनाः चर्तुदशीकुन्हु महाद्यःयात पूजा यानाः फाल्गुण शुक्ल चतुर्दशीकुन्हुतक्कक भक्तजनपिसं होम, जप तप यायेगु याइ । थुबलय् गाहस्थ्य जीवन न्ह्याकाच्वपिंनिसें सन्तमन्त जोगी महात्मापिं समेत सकसिनं बागमती वनाः म्वः ल्हुयाः पशुपती महाद्यःयात दर्शन यानाः पूजा यायेगु याइ । गुम्हं अबुसं च्वनेगु त्रियोदशीनिसें चतुर्दशीया चान्ह्य तक्क जाग्राम च्वनाः भिंगु चित्त याना थुगु जुनिं मोक्ष प्राप्तया कामना यायेगु याइ । श्री ५ सरकारं शिबरात्री पर्वयात महानपर्वया रुपय् माने यानाः थ्व कुन्हु राष्ट्रिय बिदा हे बीगु यानावया च्वंगु दु । शिबरात्रीकुन्हु न्हिनय् येँया तिनख्यलय् शाहिसेना शिवरात्री बडाई धकाः बाडा पतका मुइकेगु परम्परा दु । थुबलय् शाहीसेना  ज्याझ्वः नं भव्यता बीगुया लागि जुजु नापं उपस्थित जुइगु  चलन दु । धार्मिक सहिष्णुता दुगु नेयाः देशय् शिबरात्रीयात थःथः कथं पूजा यानाः हनेगु यानाच्वंगु दु । नेवाःतय् नापंनापं मेमेगु जातयापिसं नं थःथः कथं हनेगु यानाः वयाच्वंगु धयागु पशुपतीया महिमा  अथवा जिवन पाखें मोक्ष, भिंगु चित्तया कामना, सृष्टि व बिनासया प्रकृया थ्व फुक्क प्रगति हे खः । मनु जन्म जुइ, छन्हु वया अन्त जुइ थुलि जक मखु जगतय् गुलिं नं सृष्टि जुइ छन्हुया छन्हु अवश्य नं अन्त जुइ, थ्व धुव्रसत्य खः , थ्वयात धार्मिक सहिष्णुता कथं मानेयागु वैज्ञानिक धंथ वा प्रकृतिया प्रकृया कथं न्ह्यागु कथंसां थ्व माने यायेमाःगु हे खँ खः । उकिं महाशिवरात्रीयात सकसिनं मानेयाना वयाच्वंगु खः ।