nepal life 2076 3 18

मरुसतः(काष्ठमण्डप)यात देछा, जि मरुत्वाःया माखा

 


जि थौं
चिल्लाय् दनाच्वना लँपातय्
वाय्त्यः फ्वाय्त्यः
जस्ता पाता निपाता नं मथःम्ह
पाल छकू न मथःम्ह ।
 
म्हिगः तकला ख्येँय् हे थ्वयाच्वनाम्ह खः
तुति त्वःधुला मखा क्वःदल जि
लाःसा काचाकाचां जितः स्यानाः नयेत्यनाला कि छु ?
 
बिचाः या,
जितः सुसाः यानाः म्वाका तःसा
ख्येँय् थ्वये फुनि जिं कन्हय् नं
अले नकि रे छिमि मस्तय्त
प्वात्याप्वात्या ल्ह्वंक
मस्त न्ह्याम्हसिया जूसां
माया वं नि जितः नं
आखिर जि नं छम्ह मां खः ।
२०७२ । ३ । ३०