nepal investment baink

मनिषा कोइरालां पुलांम्ह कुमारी मतिना शाक्य नापलात

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०८० माघ १९, शुक्रबार १५:०७:२०

नांजाःम्ह बलिउड व नेपाली संकिपाया कलाकार मनिषा कोइरालां पुलांम्ह कुमारी मतिना शाक्ययात नापलानादीगु दु ।

कलाकार कोइरालां कुमारी संस्कृति व परम्परायात कयाः थःपिन्सं यक्व खँ सीकेगु आज्जु दूगुलिं थथे नापलाःवयागु खँ पुलांम्ह कुमारी शाक्ययात कनादीगु खः ।

थौं शुक्रवाः न्हिनय् १२ ता इलय् पुलांम्ह कुमारी शाक्यया छेँइतुंबहालय् वयाः नापलाः  वःगु खँ पुलांम्ह कुमारी शाक्यया अबुजु प्रतापमान शाक्यं जानकारी बियादीगु दु । वय्कलं कलाकार कोइराला स्वयम्भूया छगू गुम्बाय् थौं ध्यान यानाः थथे नापलायेत वःगु खँ कनादीगु दु ।

थ्यंमथ्यं छघौतक पुलांम्ह कुमारी मतिना शाक्यनाप कुमारी परम्परायात कयाः खँल्हाबल्हा यानादीगु खः । कलाकार कोइराला नेपाःया नांजाःम्ह नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाया छय् खः ।

कलाकार कोइरालानाप मेम्ह पुलांम्ह कुमारी नानीमैंया शाक्य नं बिज्याःगु खः ।

Categorized in कला