nepal life 2076 3 18

मथुरा साय्मीया “राप” ब्वना पूगु खँ

  • मीना बज्राचार्य

खय्तला मथुरा साय्मि वरिष्ठ बाखं च्वमि व नां जाःम्ह उपन्यासकार खः । वय्कःयागु कृतियाबारे जिं छुं च्वयेगु धइगु सुद्र्यया न्ह्योने मत क्यने थें जक खः । सरं तःक्वमछि “राप” उपन्यासया बारे थःयात ताःगु च्वया बिउ धकाः इनाप याना दिइगुलिं सरया आज्ञा शिरोपरय् तयाः थ्व दुःशाहस जिं यानाच्वना ।

मथुरा सरया च्वसां पिज्वगु बाखं उपन्यासत दक्वः धइथें जिं ब्वना । वय्कयागु च्वसुया भाषा, खँत्वा व शैलीं दक्कले अप्वः जित प्रभावित यागु दु । वय्कया भाषा सरल जुइ, शैली हिसी दयेक छ्यला दिइ । खँत्वाः तसकं चटक्क च्वना ब्वने बले न्ह्याइपुसे च्वं, सलल वं । जित थ्व “राप” उपन्यास ब्वनाबले तागु खँ थन छसिकथं न्ह्यथना च्वना । 

१) नीतियात वया थः माजु व बाजुं थः भौयात दुःख मजुइमा वयागु जवानी बरबाद मजुइमा धका थः म्ह्याय् भाःपिया थः काय्या पासा “आकार”नापं इहिपा याना बिइगु क्वछिना बिल । थ्व खँय् नीतियात नं छुं आपत्ति दुथें थन खनेमदु । यदि दुसा न्हापा हे विद्रोह याके माःगु खः । अथेसां “आकार”यात नीतिं लिपा अस्वीकार यायेमाःगु छाय् ? निती व वया माजु बाजुं थःपिनिगु सेवा याकेया लागिं आकारयात जन्म ब्युपिं बुराबुरी व ल्वगीपिं मांअबु त्वता थःपिनिगु छेँय् घरज्वाईं (अझ दास हे धाःसां पाइमखु जुइ) च्वं वाः धकाः गथे धायेफूगु ? अथेहे थः मांअबु छेँ व्यापार व्यवसाय दुम्ह आकारं नं न्हापा हे अज्यागु प्रस्ताबयात नीतिया यौवनलिसे म्हितेगु नियतं स्वीकार यात । लिपा थःगु परिवार व व्यवसाय स्वयेमाःगु त्वहः तयाः नीतियात हे थःगु छेँय् यंकेगु बिचाः यात । 

२) थःभात लुमंका आकारया मतिना तक्कं अस्वीकार याःम्ह नीतिं हाकनं थः भातया ख्वाः जक ज्वला मेगु सकतां पाःगु जक मखु नियत नं बांलाम्ह मखु, कला मस्त नं दुम्ह धकाः सीक सीकं रासननापं बार बार नापलाना च्वन । उलि जक मखु हिराया अंगु तक्कं उपहार काल । लिपा छम्ह भ्वातिं “लुचि”या खँ न्यना सती साबित्री धइगु प्रमाणित याकेत अंगु लित ब्युवन । व नं थज्यागु ईलय् कि रासनया कला व मस्त विदेशय् दुर्घटनाय् मृत्यु जुया दुःखं च्वना च्वंगु अवस्थाय् । गुगु ईलय् ला सान्त्वना, हौसला व श्रद्धाञ्जलीया शब्द प्वंका मानवता ब्वयेमाःगु ई खः । अथेहे लुचि थःहे नं छम्ह मचाया मां जुइधुंका हाकनं मेम्ह मिजंनापं जुयाच्वंम्हं नीतियात धाःसा अर्ति उपदेश बियाच्वन । थुकिं याना सीदु कि उपिं भिंम्ह मनुया नकाव पुनाःतःपिं बेरुपी व द्वैतचरित्र दुपिं खः धका । 

३) थुगु उपन्यासय् नीतिं थःगु रुप व चालचलन मनूपतिकं हिलाच्वंगु दु । वं दक्वः धइथें पात्रतय्त थःगु छेँय् तयाः दास याना थःगु पतिंचाय् प्याखं हुइकेत कुतः यानाच्वन । थःगु इच्छा पूमवनकी उम्ह पात्रयात ईब्य हे मस्वसे अस्वीकार यायेगु वा हाकुतिना छ्वयेत तक्कं लिफः मस्वः । गथेकी आकारयात तसकं स्वत्तुमत्तु स्वःगु हित्तुमत्तु हिइका नित्तुमत्तु निइका भराय् हाकःगु चिठ्ठी च्वया अस्वीकार यातसा, रासनयाके हिराया अंगु तक्कं उपहार कायेधुंकूम्ह नीतिं लिपा वनाः दुःखगु ईलय् वयात अस्वीकार याःवन । थुगु उपन्यासय् उलिमछि कुतः यातं नं सुं पात्रं हे सुयातं थःगु बसय् तय्त सफल मजुगु धइगु नं थनदुपिं पात्रतय्गु बिडम्बना हे धायेमाली । 

४) नीतिं थः भातया चिं थःम्ह हे याक काय् “उदय” व नं शारीरिक अपाङ्गता दुम्ह थःहे मचायात धाःसा ज्याया व्यस्तताया त्वहः तयाः थःलिसे तापाका छम्ह भ्वातिंया मिजं “कुलमान” व म्ह्याय्मचा “सरस्वती”यात धाःसा थःगु छेँय् तयेहःगु धइगु गुलि तक्क पाय्छिगु खँ खः ? 

५) छम्ह भ्वातिं लुचियात वया मिजंनापं नीतिं बांलाक ईहिपा याना ब्युगु खँ स्वयेबले तसकं अस्वाभाविक खनेदु । कारण लुचि इमिगु छेँय् मचांनिसें अथवा न्हापांनिसें च्वना च्वंम्ह नं मखु । न त थःथिति हे खः । अन ज्या यायेत वःगु दच्छि निदँया दुने लुचियात अपाय्सकं झःझः धायेक यःम्ह मिजं (कुलमान)नापं इहिपा याना ब्युगु धइगु खँ पत्या याये थाकु । व नं लुचि नःलिम्ह नं मखये धुंकल । छम्ह मचाया मां जुइधुंकूम्हेसित । तर थुके नं नितीया स्वार्थीपन खना । छाय्धाःसा वं जिन्दगीभरया लागिं थःगु छेँय् दास यानातय्त इहिपाया भ्वय् खर्च याना मू पूगु खनेदु । 

थुगु उपन्यासया प्रत्येक धइथें पात्रतय्के स्वार्थीपन दु नुगः मदु, न त मातृत्व दु, न मानवता धइगु हे दु । इमान्दारीता व आर्दश नं गनं मखना । दक्वसियां थःथःगु स्वार्थ जक पूवंकेत स्वयाच्वंगु खना । आकारं व रासनं नीतिया यौवनलिसे जक म्हितेगु कुतः याना वयागु दुःखय् धाःसा साथ बीइत तयार मजु । अथेहे नीतिं नं थःगु प्याचाया राप पनेगु नितिं जक इमिगु सहारा कयाच्वंगु खनेदु । 

थःगु जिन्दगी व आर्दशया नितिं कतःयागु आत्मसम्मानय् चोट लाका मनुत गुलि स्वार्थी जुइफूगु धइगु खँ थुकिइ क्यनातःगु दु । मानवता धइगु मदया वनाच्वंगु थांैकन्हय्या समाजया मनूतय्गु ख्वाःपायात थुगु उपन्यासया पात्रतय्गु पाखें ब्वयेफूगु मथुरासरया खुबी खः धायेमाः ।