1142 nhoo dan adv

मजिपाः लाखेया टिजर रिलिज (टिजर स्वयादिसँ)

नेवा: अनलाइन न्युज – विजयरत्न | २०७४ श्रावण १, आइतबार १६:१६:१४

नेपाः देय्या तजिलजि कथं लाखेया छगू तःधंगु महत्व दु । विशेष यानाः येँयाःया झ्वलय् येँय् पिदनीम्ह लाखेयात मजिपाः लाखे धकाः धाइ ।

थ्व मजिपाः लाखेया छगू बिस्कं हे इतिहास दु । थ्वहे इतिहासयात कयाः हनेबहःम्ह संस्कृतिविद् शताब्दी वांगमय पुरुष डा. सत्यमोहन जोशीं च्वयादीगु ‘मजिपाः लाखे’ या लिधंसाय् संकिपाकःमि भाजु संयुक्त श्रेष्ठं दयेकेत्यंगु एनिमेशन संकिपाया न्हापांगु लू कथं म्हिगः शनिवाः येँ व लण्डनय् छक्वलं टिजर रिलिज याःगु दु ।

म्हिगः न्हापांगु लू सार्वजनिक जूगु ‘मजिपाः लाखे’ संकिपा धाःसा बि.सं. २०७७ बैशाख ३१ गते हनेबहःम्ह डा. सत्यमोहन जोशीया १०१ क्वःगु बुन्हीकुन्हु जक पिदनीगु खँ थ्व संकिपाया कल्पनाकार व निर्देशक संयुक्त श्रेष्ठं जानकारी बियादीगु दु ।

येँ देय्या छम्ह मिसा व लाखे दथुया मतिनाया बाखँ दूगु थ्व एनिमेशन संकिपा ‘मजिपाः लाखे’ सिबें न्हापा संयुक्त श्रेष्ठ व यन्त्रकला नांयागु संस्थापाखें ‘शंखधरया बाखँ’ नांयागु एनिमेशन संकिपा दयेके धुंकूगु दुसा थ्व संकिपायात नेपाःया दकले न्हापांगु एनिमेशन संकिपा कथं कयातःगु दु ।

लण्डनय् जूगु ‘मजिपाः लाखे’या टिजर रिलिज ज्याझ्वलय् कलाकार विनोद चिपालुया विशेष उपस्थितिइ जूगु खः ।

लण्डनय् १७ दँ न्ह्यःनिसें लाखे प्याखँ ल्हुयाः क्यनाः वयाच्वनादीम्ह कलाकार विनोद चिपालुया उपस्थितिइ ‘मजिपाः लाखे’या टिजर रिलिज याये खनाः संकिपाकःमि संयुक्त श्रेष्ठं लसता प्वंकादीगु दु ।

(थन क्लीक यानाः ‘मजिपाः लाखे’या टिजर स्वयादिसँ)

Categorized in कला