nepal investment baink

भूत जुयाः नइम्ह

– विजयरत्न असंबरे

क्रिस्टोफर ली धकाः धायेबलय् आपाःसिनं म्हमसीफु । तर ड्रायकुला जुयाः म्हितीम्ह धकाः धाल कि हलिउड फिल्मय् नुगः क्वसाःपिं आपासिनं म्हसीफु । क्रिस्टोफर लीया जन्म बेलायतय् जूगु खःसा हलिउडया आपालं फिल्मय् म्हिताः हलिउड स्टारया रुपय् लोकंह्वात । खयत ला क्रिस्टोफर ली न्हापा छम्ह सैनिक खः । सैनिकया रुपय् वं तःगू युद्धय् भाग नं काल । निगूगु विश्व युद्धय् छम्ह सैनिकया रुपय् युद्ध ल्वाःम्ह क्रिस्टोफर लीया सैन्य पुचलय् ब्रिटीश गोरखा सैनिकत यक्व हे दुगु जुयाच्वन । थ्व ल्याखं क्रिस्टोफर ली धइम्ह नेपाःया सैन्य शक्तिया निंतिं छम्ह ज्वःमदुम्ह पासाकथं नं कायेमाः ।

वयागु जन्म १९२२ मे २७ कुन्हु बेलायतया वेल्ग्राभिया वेस्टमिनिस्टरय् जूगु खः । वया अबु जोफरी ट्रोलोप ली नं ब्रिटीश आर्मीया छम्ह सैन्य अधिकृत खःसा वया मांया नां इस्टेले मारी खः । वया अबुं न्हापांगु विश्व युद्धय् ब्वति काःगु खःसा क्रिस्टोफर लीं निगूगु विश्वयुद्धय् ब्वति काल । थुकथं सैन्य पृष्ठभूमिइ हुर्कय् जूम्ह क्रिस्टोफर ली मचाबलय् निसें हे कलाकारिता ख्यलय् नुगः क्वसाःम्ह खः । विशेष यानाः संगीतय् रुची दुम्ह मचा जूगुलिं मचाबलय् क्रिस्टोफर स्कूलय् जूगु आपालं ज्याझ्वलय् म्ये हाला न्यंकेगु यात । स्कूलय् जुइगु ड्रामाय् एक्टिंग नं यात । थुकथं वयागु नुगलय् स्वच्चाना वःगु एक्टिंगया भूतं लिपा वनाः वयात छम्ह एक्टर जुइगु लँपुइ तक थ्यंकल । तर वयात फिल्मय् कायेत धाःसा सुं तयार मजू । ६ फिट ४ इञ्च तःधिकःम्ह क्रिस्टोफर लीयात फिल्ममेकरतसें कलाकार जुइत अयोग्य घोषित यानाबिल । अय्सां व हारे मचा । कुतः यानां तुं च्वन ।

युद्धया भूमिइ तुपः ज्वनाः शत्रुया छाति ताके यायां हारे चाःम्ह क्रिस्टोफर लीयात थःगु थ्व ज्या मयया वल । वं युद्ध भूमि त्वःतेगु मती तल । फिल्मय् हे पलाः न्ह्याकेगु उह काल । वया अजि मारी क्याराण्डिनी नं छम्ह कलाकार हे खः । अनया ओपेराय् म्ये हालीम्ह जुयाच्वन । परिवारय् कलाकारिताया लकस नं दुगुलिं थ्व ख्यःया छम्ह निम्ह मनू इमिगु छेँय् वये वनेगु नं जू । थ्वहे झ्वलय् क्रिस्टोफर लीं फिलिप्पो डेल गुड डाइस नाप लात । उगु इलय् गुड डाइस भाजु फिल्म छगू दयेकेगु ग्वसाः ग्वया च्वंगु जुयाच्वन । गुड डाइसं क्रिस्टोफरयात जोसेफ सोम्लोर नांयाम्ह कास्टिंग डाइरेक्टर नापलाके छ्वल । सोम्लोरं धाःसा क्रिस्टोफर तसकं तःधिकः जूगुलिं एक्टर जुइत अनफिट धकाः धयाः लित छ्वया हल । थुकथं उखेंथुखें जुयाच्वंम्ह क्रिस्टोफरयात दकलय् न्हापां सन् १९४७ य् “कोरीडोर अफ मिरर्स” नांयागु छगू फिल्म म्हितेगु ह्वःताः चूलात । थ्व फिल्मय् वयागु भागय् छगू जक सिन लात । डाइलग नं छगू हे जक चूलात । क्रिस्टोफर लीं झिदँतक थथे हे छगू निगू सिनया रोल म्हितल । फिल्मी भासं थज्याःगु रोलयात साइड रोल धकाः धाइ । अज्याःगु हे छगू साइड ‘हेमलेट’य् नं म्हितल । शेक्सपियरया नांजागु नाटकया लिधंसाय् दयेकूगु थ्व फिल्मया डाइरेक्टर लरेन्स ओलिभर खः । अनंलिपा “क्याप्टेन होरासियो होम्ब्लोबर आर एन” म्हितल । १९५१ य् पिदंगु थ्व फिल्मया निंतिं छम्ह स्पेनिश भाय् नं सःम्ह अले तलवार नं ल्वाके सःम्ह कलाकार माःगु जुयाच्वन । संजोग हे धायेमालि कि थ्व नितां खँय् क्रिस्टोफर ली न्ह्यःने लात ।

थुकथं न्ह्यानाच्वंगु पलाखय् वया संगत डग्लस फेयरवेंक्स जुनियरलिसे जुल । जुनियर फेयरवेंक्सया ब्रिटिश नेशनल स्टुडियो नांयागु छगू कम्पनी दुगु जुयाच्वन । वं क्रिस्टोफरयात थःगु कम्पनीं दयेकेगु फिल्मय् म्हितेत साइन यात । डग्लस फेयरवेंक्स जुनियरं क्रिस्टोफर लीयात थीथी झिंखुगू फिल्मय् चिचीधंगु रोलय् म्हितकल । उकी मध्ये छगू फिल्मय् वस्टर कीटोनलिसे नं फिल्म म्हिते खन । थ्व दच्छि दुने जोन ह्यूस्टनया “मौलिन रुज” नं म्हिते खन । थ्व निगू फिल्म धुंकाः वयात स्वइगु मिखा पानावल । अले १९५७ य् वयागु ल्हाति “द कर्स अफ फ्रान्क्स्टीन” नांयागु फिल्म लाः वल । थुके क्रिस्टोफरं फ्रान्क्स्टीनया मेन रोल म्हितल । छगूकथं धायेगु खःसा फिल्मय् भूत वा मभिंगु आत्मा जुयाः म्हितेगु ज्या थनंनिसें न्ह्यात । अनं लिपा वयागु ल्हाती १९५८ य् मेगु छगू हरर फिल्म “कोरीडोर्स अफ मिरर्स” लाःवल । थ्व निगुलिं फिल्म लोकंह्वाःसां वयागु एक्टिंगयात न्हूगु मोड ब्यूगु फिल्म जुया पिदंगु फिल्म सन् १९५८ य् हे पिदंगु “ड्रायकुला” जुया बिल । थ्व ब्रिटिश फिल्म खः । अले हलिउडय् नं रिलिज जूगु फिल्म खः । हलिउडय् थ्व फिल्मयात ‘हरर अफ ड्रायकुला’या नामं रिलिज यात । थ्वहे फिल्मं क्रिस्टोफर लीयात छखे ट्रान्सिल्भानियाया हि त्वनीम्ह प्राणी ड्रायकुलाया रुपय् स्थापित यातसा मेखे हलिउडय् नं वयागु बिस्कं थाय् दत । क्रिस्टोफरया ड्रायकुला रुप आपाःसिनं ययेकल । तारीफ यात ।

थ्वहे झ्वलय् क्रिस्टोफर लीं फ्रान्स व इटलीया मंकाः लगानीइ दयेकूगु “अंकल वाज अ भेम्पाएर” थेंज्याःगु अन्तर्राष्ट्रिय महत्वं जाःगु फिल्मय् नं वयात हि त्वनीम्ह मनू भेम्पाएरया रोल म्हितल । थुकथं छगू धुंकाः मेगु फिल्मय् ड्रायकुलाया रोल म्हितूम्ह क्रिस्टोफर लीं ड्रायकुला ः प्रिन्स अफ डार्कनेस १९६५, ड्रायकुला ह्याज राइजन फ्रम ग्रेभ १९६८, टेष्ट द ब्लड अफ ड्रायकुला १९६९, स्कार्स अफ ड्रायकुला १९७० थेंज्याःगु फिल्म म्हितल । अले लोकं नं ह्वात ।

हिला वनाच्वंगु ईकथं ड्रायकुलायात नं आधुनिकीकरण यायेगु कुतः जुल । थुकथं न्हूधाः जुयाः ड्रायकुला एडी १९७२ व सेटनिक राइट्स अफ ड्रायकुला नांयागु निगू फिल्म पिदन तर थ्व निगुलिं फिल्म फ्लप जुल । अनंलि क्रिस्टोफर लीं ड्रायकुला जुयाः म्हितेगु हे त्वःतल ।

क्रिस्टोफर ली छगू धुंकाः मेगु यायां तःगू मछि ड्रायकुला फिल्म म्हितलसा गुलिखे मेमेगु सिक्वेल फिल्म नं म्हितल । मस्केटियर सिक्वेलय् वं थ्री मस्केटियर्स, फोर मस्केटियर्स, द रिटर्न अफ मस्केटियर म्हितल, स्टार वार्सया सिक्वेल, द लर्ड अफ रिंग्सया नं सिक्वेल म्हितलसा ‘हबिट’ सिक्वेल नं म्हितल । ‘हबिट’या ला सिक्वेल जक मखसें प्रिक्वेलतकं म्हितेगु खँ पिहाँ वःगु खः तर खँ थें ज्या मजुल । सिक्वेल फिल्मय् जेम्स बोण्ड ००७ दकलय् नांजाःगु सिक्वेल खः । जेम्स बोण्डया च्वमि इयान फ्लेमिंग क्रिस्टोफरया थः परे जूम्ह खः । फ्लेमिंग ‘डा. नो’ फिल्मय् हे क्रिस्टोफरयात छगू रोल बीगु मतीतःगु खः तर मतिइ तःथें मजुल । लिपा वना ‘द माय्न विथ गोल्डेन गन’य् तिनि क्रिस्टोफर ली जेम्स बोण्डया फिल्म म्हितल । शर्लक होम्स धइम्ह छम्ह लोकंह्वाःम्ह जासूसी पात्र खः । शर्लक होम्सया द शर्लक होम्स एण्ड डेड्ली नेक्लेसय् मेन रोल म्हितलसा द प्राइभेट लाइफ अफ शर्लक होम्सय् वं शर्लक होम्सया किजा जुयाः म्हितल । क्रिस्टोफर लीं म्हितूगु शर्लक होम्स सिक्वेलया दकलय् लिपांगु फिल्म ‘शर्लक होम्स एण्ड द लिडिङ्ग लेडी’ खः ।

लीया लिपांगु फिल्मय् मार्टिन स्कोर्सिसया तसकं बय्बय् जूगु फिल्म ह्यूगो नं खःसा वयागु महत्वपूर्ण फिल्मय् द विकरमाय्न व जिन्नाया नां न्ह्यःने लाः । जिन्ना फिल्मय् वं पाकिस्तानया संस्थापक नेता मोहम्मद अलि जिन्नाया मेनरोल यानाः सकसिया नुगः सालाकाल । हरर फिल्मया हलिमय् थःगु बिस्कं म्हसिका दयेकेत ताःलाःम्ह क्रिस्टोफर लीं मेमेकथंया फिल्म म्हितल तर वयागु म्हसिका भूत अथे धइम्ह हि त्वनीम्ह मनूया रुपय् हे बय्बय् जुल । क्रिस्टोफरं म्हितूगु मेमेगु हरर फिल्मय् जर्मनी फिल्म काउण्ट ड्रायकुला, हरर एक्सप्रेस, क्यासल अफ लिभिंग डेड थेंज्याःगु फिल्म नं ला । वं थः हे प्रोड्यूसर जुयाः ‘नथिंग बट द नाइट’ नं दयेकल तर लिच्वः ताःमलाय्वं मेगु फिल्म मदयेकल ।

एक्टरया रुपय् जक मखसे छम्ह बांलाःगु सःया धनी क्रिस्टोफर लीं ‘एलिस इन वण्डरल्याण्ड’ फिल्मय् छम्ह एनिमेशन पात्रया निंतिं थःगु सः बियाः डबिंग नं यानाब्यूगु दुसा गुलिखे रेडियो व टेलिभिजन ज्याझ्वःया निंतिं थःगु सः ब्यूगु दु । संगीतया ख्यलय् नांजाःगु गोल्डेन गड्स फेस्टिभलय् वयात “स्पीरिट अफ मेटल” सिरपाः नं ब्यूगु दु ।

लीयात बेलायतया सरकारं कमाण्डर अफ द भेनरेवल सेन्ट जोन, कमाण्डर अफ द अर्डर अफ द ब्रिटिश एम्पाएर, बाफ्टा एकेडेमी फेलोशिप थेंज्याःगु उपाधिं छायेपियातःगु दु । थुकथं छगू बिस्कं हे छाप त्वःताः क्रिस्टोफर ली वंगु जून ७ तारिख कुन्हु चेल्सिया वेस्टमिनिष्टर अस्पतालय् दमया ल्वयया वासः याकुयाकुं ९३ दँया उमेरय् थ्व संसार त्वःता वन ।

–०–