prabhu baink new

भारतय् छन्हूया दुने दकलय् आः तक दकलय् अप्वः ८६,००० म्ह सङ्क्रमित

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७७ भाद्र २०, शनिबार २०:५४:५४

कोरोनाभाइरस संक्रमणया कारणं यानाः भारतय् थौं छन्हूया दुने आः तकया  दकलय् अप्वः ८६, ००० म्ह सङ्क्रमित जुगु दु । भारतीय् सरकार अधिकारीतय्सं ब्यूगु जानकारी कथं भारतय् २४ घण्टाय् ८६ हजार ४३२ म्ह कोरोनाभाइरस पाखें सङ्क्रमित जुगु दु ।

थ्व नापं भारतय् कोरोनाभाइरस पाखें सङ्क्रमिततय्गु मुक्कं ल्याः ४० लाख सिब्ये अप्वः दुगु अधिकारीतय्सं धाःगु दु । 

अथे हे भारतय् आः तक कोरोनाभाइरस पाखें सिइपिनिगु ल्याः ६९,५६१ थ्यंगु दु ।  उकि मध्ये ३१,२२३ म्ह  आः तक सङ्क्रमणमुक्त जुगु दु ।

भारतय् आः तक देय् न्यकं प्यगू करोड ७७ लाख म्ह मनूया कोरोना परीक्षण याये धुंकुगु दु ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय