zero media family planning adv

भारतय् छन्हुं हे थ्यंमथ्यं २०,००० म्ह कोरोना संक्रमित थप

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७७ आषाढ १४, आइतबार १२:१७:२५

भारतय् छन्हुं हे कोरोना भाइरस कोभिड १९ या थ्यंमथ्यं २०,००० म्ह न्हूपिं संक्रमित थप जूगु दु ।

भारतया स्वास्थ्य मन्त्रालयया कथं लिपांगु २४ घौ दुने भारतय् कोरोना भाइरसया १९,९०६ म्ह न्हूपिं संक्रमित थप जूगु खः ।

थ्वलिसें भारतय् कोरोना भाइरसपाखें संक्रमित जूपिनिगु ल्याः नं ५,२८,८५९ म्ह थ्यंगु दु । भारतय् मदिक्क ९ औं दिं कोरोनाया १४,००० म्हसिबें अप्वः न्हूपिं संक्रमित लुयावःगु दु ।

अथेहे, भारतय् कोरोना भाइरस कोभिड १९ पाखें सीपिनिगु ल्याः नं १६,००० म्ह पुलेधुंकूगु दु । भारतय् आःतक कोरोना भाइरसया हुनिं १६ हजार ९५ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

भारतया दकले अप्वः लिच्वः लाःगु राज्य महाराष्ट्रय् आःतक १ लख ५९ हजारसिबें अप्वः संक्रमित लुयावःगु दुसा ७ हजार २७३ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

दिल्लीइ ८० हजारसिबें अप्वः मनूत संक्रमित लुयावःबलय् २ हजार ५५८ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

अथेहे, तामिलनाडुइ नं ७८ हजारसिबें अप्वः मनूत संक्रमित लुयावःगु दुसा १ हजार २५ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

उत्तर प्रदेशय् आःतक २१ हजारसिबें अप्वः संक्रमित लुयावःगु दुसा ६४९ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

पश्चिम बंगालय् नं आःतक १६ हजारसिबें अप्वः मनूनत संक्रमित खनेदूगु दुसा ६२९ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

विहारय् नं थ्यंमथ्यं ९ हजार संक्रमित लुयावःबलय् ५९ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

आःतक भारतय् कोरोना भाइरसया ३ लख ९ हजार ७१३ म्ह मनूत संक्रमित वासः यानाः लनेधुंकूगु व डिस्चार्ज जुइधुंकूगु दु ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय