zero media family planning adv

भारतय् छन्हुं हे आःतकया दकले अप्वः १ लख २७ हजार संक्रमित

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७७ चैत्र २६, बिहिबार १३:२२:५२

भारतय् छन्हुं हे आःतकया हे दकले अप्वः संक्रमित जूगु दु । सरकारी अधिकारीपिन्सं बिहिवाः ब्यूगु जानकारी कथं भारतय् लिपांगु २४ घौ दुने छन्हुं हे २ लख २७ हजारम्ह संक्रमित जूगु खः ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मन्त्रालयं भारतय् आःतकया हे दकले अप्वः छन्हुं २ लख २६ हजार ७८९ म्ह न्हूपिं संक्रमित थप जूगु जानकारी ब्यूगु दु ।

लिपांगु विवारणलिसें भारतय् आःतक मुक्कं संक्रमितपिनिगु ल्याः १ करोड २९ लख २८ हजार ५७४ म्ह थ्यंगु दु ।

लिपांगु छन्हुं भारतय् ६८५ म्ह कोरोना भाइरसया हुनिं सीगु नं अधिकारीपिन्सं जानकारी ब्यूगु दु । थ्वलिसें भारतय् कोरोनाया हुनिं सीपिनिगु मुक्कं ल्याः १ लख ६६ हजार ८६२ म्ह थ्यंगु दु ।

भारतय् आः नं संक्रमित अवस्थाय् हे दुपिनिगु ल्याः ९ लख १० हजार ३१९ म्ह दु । थ्वसिबें न्ह्यः छुन्हुं हे दकले अप्वः बुधवाः १ लख १५ हजार ७३६ म्ह संक्रमित जूगु खः ।

लिपांगु छुं दिंनिसें भारतय् न्हिथं १ लखसिबें अप्वः संक्रमित जूगु दु । थ्व तथ्यांकं भारतय् न्हूपिं संक्रमितपिनिगु ल्याः न्हिथं अप्वयाः वनाच्वंगु क्यंगु दु ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय