ब्रेकिंग

  • निषेधाज्ञा ::: स्वनिगलय् श्रावण २७ गतेतक निषेधाज्ञा थप ।
zero media family planning adv

भारतय् कोरोना संक्रमित ल्याः २ लख थ्यनीन !

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७७ जेठ २०, मंगलबार १५:५५:३३

भारतय् कोरोना भाइरस कोभिड १९ पाखें संक्रमित जूपिनिगु ल्याः २ लख लिक्क थ्यंगु दु । भारतया स्वास्थ्य मन्त्रालयया तथ्यांक कथं भारतय् आःतक कोरोनापाखें संक्रमित जूपिनिगु ल्याः १ लख ९८ हजार ७०६ म्ह थ्यंगु दु ।

लिपांगु २४ घौया दुने जक भारतय् ८ हजार १७१ म्ह न्हूपिं संक्रमित लुयावःगु खः । भारतय् लिपांगु छुं दिं थुखे मद्दिक्क ८ हजारसिबें अप्वः मनूतय्के कोरोना भाइरसया संक्रमण खनेदयाः वयाच्वंगु दु ।

आःतक भारतय् कोरोना भाइरसया हुनिं सीपिनिगु ल्याः नं ५ हजार ५९८ म्ह थ्यंगु दु । लिपांगु २४ घौ दुने जक भारतय् कोरोनाया हुनिं २०४ म्ह मनूत सीगु खः ।

भारतया दकले लिच्वः लाःगु राज्य महाराष्ट्रय् ७० हजारसिबें अप्वः मनूत कोरोना संक्रमण खनेदुबलय् २ हजार ३६२ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु । अथेहे, तामिलनाडुइ २३ हजारसिबें अप्वः मनूत संक्रमित जूगु दुसा १८४ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

दिल्लीइ नं २० हजारसिबें अप्वः मनूतय्के कोरोना संक्रमण खनेदुबलय् ५२३ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

गुजरातय् १७ हजारसिबें अप्वः मनुतय्के कोरोना संक्रमण खनेदुबलय् १ हजार ६३ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

पश्चिम बंगालय् ५ हजारसिबे. अप्वः मनूतय्क् कोरोना भाइरस खनेदुबलय् ३२५ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

अथेहे, उत्तर प्रदेशय् ८ हजारसिबें अप्वः मनूत संक्रमित जूबलय् २१७ म्ह मनूत सीधुंकूगु दुसा विहारय् ३ हजार ९ सयसिबें अप्वः मनूत संक्रमित जूगु दुसा २४ म्ह मनूत सीधुंकूगु दु ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय