zero media family planning adv

भारतया न्हूदिल्लीइ मिँ च्यात, ३२ म्ह मनूत सित

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७६ मङ्सिर २२, आइतबार १०:३९:३१

भारतया न्हूदिल्लीइ च्वंगु छगू गोदामय् मिँ च्यानाः कम्ती नं ३२ म्ह मनूत सीगु दु ।

न्हूदिल्लीया रानी झाँसी रोडय् थौं आइतवाः सुथय् मिँ च्याःगु खः । भारतीय मिडियातसें ३२ म्ह मनूतय्गु सीम्ह लुयावःगु व आपालं मनूत कुँइ सासः ल्हायेमफयाः सीगु न्ह्यथंगु दु ।

दिल्लीया दमकल विभागया मू अधिकारी अतुल गर्गया कथं ५० म्हसिबें अप्वः मनूतय्गु उद्धार याःगु दु ।

थौं आइतवाः सुथय् थ्यंमथ्यं ५ः३० ता इलय् मिँ च्याःगु खः । मिँ च्याःगु हुनि छु खः मस्यूनि । अन भ्वँ व कार्टुन उत्पादनया उद्योग तकं दूगुलिं मिँ याकनं हे च्याःगु व मेमेथाय् सरेजूगु खः । मिँया हुनिं लिक्कया स्वखा छेँ तकं च्याःगु दु ।

मिँ च्याःगु दिल्लीया उगु क्षेत्रय् चीब्यागु गल्ली दूगु खः । उद्धार ज्याय् लिपालाःबलय् सीपिनिगु ल्याः अप्वःगु धाःगु दु । चीब्यागु गल्लीया हुनिं दमकल दुहाँ वनेमफयाः लिक्क च्वंगु अग्नी समन केन्द्र दूसां नं मिँ स्यायेत समस्या जूगु खः । मिँ स्यायेगु नितिं ३० गःसिबें अप्वः दमकल छ्यःगु खः ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय