coved ad

ब्लाइण्ड डेटय् वने न्ह्यः बिचाः यानादिसँ थ्व खँ

२०७६ श्रावण १८, शनिबार १०:५१:३४

झीगु जीवनय् थौंकन्हय् प्रविधिं यक्व भूमिका म्हितेधुंकूगु दु । ल्याय्म्ह पुस्ताय् न्यनावनाच्वंगु सोसल मिडियाया हुनिं थौंकन्हय् मतिनाया स्वापुइ नं हिलासा वयाच्वंगु दु । मिसा व मिजंया दथुइ स्वापु दयेकेगु निंतिं नं थीथी कथंया वेबसाइटत दयेकाः न्ह्याकावयाच्वंगु दु । थथे वेबसाइट वा सोसलमिडियापाखें म्हमस्यूनिपिं नाप लायेगु यात ब्लाइण्ड डेट धायेगु याः ।
थथे डेटिङ वेबसाइट वा सोसल मिडियापाखें नाप लाःम्ह पासालिसे गनं नाप लायेगु योजना दयेका दियागु दुसा छिं मसीकुसें मगाःगु छुं खँ थन न्ह्यब्वये त्यना । गुगु ब्लाइण्ड डेटय् वनीपिसं मसीकुसें मगाः ।
सोसल मिडिया वा डेटिंग वेबसाइटपाखे नाप लाःम्ह मनूलिसे प्रत्यक्ष नाप लायेगु खःसा थःगु सुरक्षायात कयाः छुं सावधानी ला नाले हे माः । अनलाइन डेटिंगया झ्वलय् मिसा वा मिजनं वयागु छगू पक्षया बारे जक सीके फइ । अनलाइन इहिपाया झ्वलय् नं थ्व खँय् ध्यान बियाः रिलेशनशिपयात न्ह्यःने यंके फइ ।
नाप लायेगु ई व थाय् ः
म्हमस्यूनिम्ह मनूलिसे नाप लायेगु निंतिं न्ह्याबलें सार्वजनिक थाय् हे ल्ययादिसँ, गथेकि रेस्टुरेन्ट वा क्याफे । मेगु खँ छिं अड टाइमिंग्सय् नाप लानादी मते । लन्च टाइम या सनिलया स्नैक्स टाइमया ई ल्ययादिसँ । बहनीया ई गुबलें नं ल्ययादी मते । छि बहनी हे जक फ्रि जुइगु जूसां नं ब्लाइण्ड डेटय् वनेगु निंतिं छिं न्हिनय्या ईयात हे ल्ःययादिसँ, न्हिनय् हे नाप लायेगु निंतिं ई पिकया दिसँ ।
नाप लाये न्ह्यः फोनय् खँ ल्हानादिसँ
छिकपिं थवंथवय् च्याट यानाच्वनादीगु दुसा डेटय् वने न्ह्यः छक्वः फोनय् खँ ल्हानादिसँ । थुकिं छिं थ्व सीका दी फइ कि न्ह्यःने च्वंम्ह मनू गुलि सभ्य जू, यक्व न्ववाइम्ह खः वा सुम्क च्वनीम्ह खः । डोमिनेटिंग नेचरयाम्ह खः वा विनम्र स्वभाव । खँ ल्हानादीबलय् छिं वयागु व्यवहारया बारे नं सीका दी फइ ।
व्यक्तिगत जानकारी म्हो जक इनादिसँ ः
न्हापांखुसी नाप लायेवं हे थःगु व्यक्तिगत जानकारीत बीगुपाखें बचय् जुयादिसँ । गथेकि छिगु थाय्बाय्, छेँजःपिनिगु जानकारी, तलब, छेँया ल्याण्डलाइन नम्बर बीगु यानादी मते । छिगु थःगु व्यक्तित्वया बारे खँ ल्हानादी फइ वा छिं गुकथंया ज्या यानादी व कनादी फइ ।
सेलफोन सतिक्क तयादिसँः
थथे नाप लाः वनेगु इलय् छिगु फोन पूवंक चार्ज यानातःगु जुइमाः । फोन बारम्बार चेक यानादीमते तर थः खास पासापिन्त थः वने त्यनागु थाय्या बारे कनादिसँ । मजिमगाःगु फोन वःसा ल्वह्वनादिसँ । तर फोनयात थम्हं काचाक्क कायेछिंगु थासय् हे तयातइदिसँ ।
लिफ्ट कयादी मते ः
थः डेटयात पिक या ड्राप यायेत धयादी मते । थःहे क्वःछिनातःगु थासय् झासँ । यदि छिके थःगु गाडी मदुसा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट छ्यलादी फइ । तर गुम्हं म्हमस्यूम्ह मनूलिसे न्हापांखुसी डेटय् थःगु छेँय् पिक अपया निंतिं सःतेगु पाय्छि मखु ।
बिलय् ब्वति कयादिसँ
व जमाना वन गुबले केवल मिजनं हे ध्यबा पुली । न्हापांगु डेटय् वने त्यनागु खःसा नयेत्वनेगुया बच्छि बिल थःम्हं पुलाबियादिसँ । थुकिं छितः स्वतन्त्र जूगुया दसि ब्वइ ।
भावनाय् नियंत्रण तयादिसँः
छिगु निंतिं व मनू बिलकुल पाय्छि खः कि मखु, थुकथंया भावना थःतक हे सीमित यानादिसँ । न्हापांखुसी नाप लाःगु इलय् थः डेटयात कयाः थःगु बिचाः वया न्ह्यःने स्पष्ट जुइके बीमते । यदि छितः व मनूलिसे नाप लानाः पाय्छि ताःसा हे जक लिपा हाकनं नाप लायेगु खँ ल्हानादिसँ । पाय्छि मताःसा नाप लाये धुंकाः सभ्य तरीकां अनं झासँ ।