Mohanai 2078 KTM

ब्राजिलय् हाकनं अप्वल कोरोना संक्रमण, छन्हुं हे १८२ म्ह सित

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७८ आश्विन २५, सोमबार १४:३८:३२

ब्राजिलय् लिपांगु इलय् कोरोना भाइरस कोभिड १९ या संक्रमण झन हे अप्वःगु दु । ब्राजिलया स्वास्थ्य अधिकारीपिन्सं ब्यूगु जानकारी कथं अन वंगु २४ घौ दुने जक १८२ म्ह मनूत सीगु दु । ताःई लिपा अन छन्हुं हे थुलिमछि नागरिकपिनिगु ज्यान वंगु स्वास्थ्य अधिकारीपिन्सं जानकारी ब्यूगु खः ।

ब्राजिलय् कोरोनापाखें सीपिनिगु ल्याः ६ लख पुलेधुंकूगु दु । अधिकारीपिनिगु कथं अन कोरोना भाइरसपाखें सीपिनिगु ल्याः ६ लख १ हजार ११ म्ह थ्यंगु दु । अन वंगु दँ छन्हुं हे २ हजारम्ह सिबें अप्वः मनूत सीगु स्वास्थ्य अधिकारीपिन्सं जानकारी ब्यूगु दु ।

तर लिपांगु दँ अन कोरोना संक्रमणपाखें सीपिनिगु ल्याः म्हो जूगु खः । अन आइतवाः जक न्ह्यःया २४ घौ दुने कोरोना भाइरसपाखें १८२ म्ह मनूत सीगु खः ।

अथेहे, वंगु २४ घौ दुने ब्राजिलय् थ्वलिसें कोरोना भाइरसया प्रकोपपाखें संक्रमित जूपिनिगु ल्याः ८ हजार ६८७ म्ह जूगु खः । थ्वलिसें थ्व भाइरसपाखें संक्रमित जूपिं अन २ करोड १५ लख पुलेधुंकूगु धाःगु दु ।

ब्राजिलया स्वास्थ्य मन्त्रालयं ब्यूगु जानकारी कथं अन लिपांगु इलय् संक्रमित जूपिनिगु ल्याः अप्वःगु सीदूगु दु । अथेहे, सीपिनिगु ल्याः नं छुं वाः थुखेनिसें अप्वयाः वयाच्वंगु खनेदु ।

ब्राजिलया साओ पाओलो सहर सुरुनिसें हे कोभिड संक्रमणया केन्द्रविन्दुइ हे लानाः वयाच्वंगु दु । ब्राजिल कोरोना भाइरस संक्रमण्या हुनिं संयुक्त राज्य अमेरिकालिपा दकले अप्वः नागरिकपिनिगु ज्यान वंगु देसया रुपं लाःगु दु ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय