nepal investment baink

बेखानारायण सिरपाः क्षेत्रपाति निःशुल्क चिकित्सालययात देछाइगु

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ चिल्लागा दुतिया (२०८० चैत्र १४ गते) बुधवाः

वि.सं. २०१३ सालनिसें गरिब व असहाय ल्वगिपिन्त सेवा यानाः वयाच्वंम्ह क्षेत्रपाति निःशुल्क चिकित्सालययात “बेखानारायण – देवकुमारी राष्ट्रिय प्रतिभा सिरपाः” लःल्हाइगु जूगु दु ।

थ्वहे वइगु शनिवाः स्वयम्भुइ जुइगु मानन्धर स्वयम्भु भोजय् उगु सिरपाः लःल्हायेत्यंगु खः ।

सिरपाः समितिया नायः जगदीश नारायण मानन्धरं क्षेत्रपाति निःशुल्क चिकित्सालययात थुगु सिरपाः कोराना महामारीया इलय् स्वास्थ्य सेवाय् याःगु ज्यायात च्वछासें सिरपाः लःल्हायेत्यनागु जानकारी ब्यूगु दु ।

वंगु दँय् थुगु सिरपाः आविष्कार केन्द्रया वैज्ञानिक महावीर पुनयात लःल्हाःगु खः ।

Categorized in राष्ट्रिय