dudha jayanti 2568

बुंगद्यःलिसे किपू नापं न्हय्गांया स्वापू

किपूमितय्सं जिलाजं छाय् धाइगु खः ?

श्रीकृष्ण महर्जन

बुंगद्यःया जात्राया झ्वलय् किपू नापं न्हय्गांया स्वापू नं म्हो मजू । येँय् नं दक्षिण पश्चिमपाखे लाःगु न्हय्गां मध्ये नं किपुया स्वापू तसकं लिक्क लानाच्वंगु खने दु । जात्राया झ्वलय् बुंगद्यःया ल्यासे किपूया प्यंगः थामय् च्वंम्ह जूगुलिं उम्ह ल्यासें तकं बुंगद्यःया रथ साः वइ धकाः धाइ ।

यलया जात्राया झ्वलय् इतिइ थ्यनिगु ई तकया दुने स्वंगू हे लोकया जात्रा क्वचाइ । उकिं इतिइ जात्रा क्वचाःगु तायेकाः नैक्यालं लुइगु खः । अले उखुन्हु चान्हय् अर्थात कन्हय् खुन्हु सुथाय् मिसापिन्सं जक रथ सालेगु याना वयाच्वंगु दु । थुकियात याकःमिसाया भूज्याः धायेगु याना वयाच्वंगु दु ।

Image may contain: sky, outdoor and nature

इतिंनिसें थति तक जक सालीगु थुगु रथ जात्राया झ्वलय् किपूयापिं मिसापिं वनेमाः धइगु अनया स्थानीय मनूतय्गु धापू दु । उकिं नैक्यलं लुइगु दिनय् थःथःगु बुँइ ज्या तकं याःवने मजिउगु नापं वसः तकं हिइ मजिउ धाइगु चलन दु ।

अथे हे थतिइ बुंगद्यःया रथ थ्यने धुंकाः साइत स्वयाः जक जाउलाख्यःया नितिं सालेमाःगु चलन दु । अथे साइत वये धुंकाः रथ सालीगु प्यन्हु न्ह्यः बुंगद्यःया प्रसाद किपूया प्यगं थामय् पान्जुत लाकां मन्ह्यासे न्यासी हे वया अनया याकःमिसा अर्थात इहिपाः मजूम्ह मिसायात स्वां बिइत वयेमाःगु चलन दु ।

बुंगद्यःया ल्यासे किपूया प्यंगः थामय् च्वंम्ह जुया स्वयं बुंगद्यः हे अन वनाच्वंगुलिं अथे वनेमाःगु खः धाइ । उकिं किपूमितय्सं बुंगद्यःयात थःपिनि जिलाजं धकाः तकं धायेगु याना वयाच्वंगु दु । अथे थतिंनिसें ज्याउलाख्यः तक रथ साला यंकेगु नितिं व हे प्यंगः थांया याकःमिसया विशेष पूजा नाप नापं किपूया बाजं ज्वना वनेमाः । किपूया बाजं व पूजा वये धुंकाः जक जात्रा यायेमाःगु चलन दु ।

Image may contain: 14 people, people smiling, people on stage and crowd

न्हापा न्हापा जूसा किपू नापं न्हय्गांया नेवाःत हे वना रथ साः वनेगु धाइ । अले ज्याउला ख्यलय् थ्यनेधुसांनिसें भोट क्यनेगु ई तकयात किपू नापं न्हय्गांया मनूतय्सं जात्राया रुपय् नाला वयाच्वंगु दु ।
थुगु कथं बुंगद्यःया जात्रा यल नाप जक मखु बुंग, येँ, ख्वपनिसें किपू तक नाप नं स्वापू दयाच्वंगु दु ।

उकिं बुंगद्यःया जात्रायात यलया जात्रा जक धाल धाःसा मेथाय् च्वंपिनिगु नितिं अन्याय जुइ धकाः थुइकेमाःगु अवस्था दु ।

No automatic alt text available.